Bartosz Suliborski
MiastoŁódź

Biografia

Dyplom lekarza stomatologa uzyskał w 1996 po odbyciu studiów stomatologicznych na Akademii Medycznej w Łodzi. W 2001 roku obronił pracę naukową na stopień doktora nauk medycznych z zakresu zaburzeń czynnościowych narządu żucia. Nowy dokument prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty uzyskał 15.11.2002 roku. Uczestnictwo w stacjonarnym, rocznym programie AEGD (Advanced Education in General Dentistry), na Uniwersytecie Maryland w Baltimore w USA, co udokumentowane jest uzyskanym certyfikatem tej uczelni wydanym w lipcu 2002 roku. Dzięki uczestnictwu w programie AEGD, od 10.2002 do 03.2003 pełnił funkcję instruktora klinicznego programu AEGD, również na Uniwersytecie Maryland. Od 2005 roku pełnił rolę koordynatora programu współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, a Uniwersytetem Maryland. W chwili obecnej jest asystentem w Katedrze Stomatologii Odtwórczej, Zakładzie Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbywa specjalizację z chirurgii stomatologicznej. W 2009 rozpoczął szkolenie na Uniwersytecie w Nowym Jorku: LINHART CONTINUING DENTAL EDUCATION PROGRAM Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA, które zakończył w sierpniu 2012 i uzyskał certyfikat Uniwersytetu w Nowym Jorku. Wygłosił kilkadziesiąt wykładów i kursów praktycznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, jest autorem i współautorem wielu publikacji w polskiej i światowej literaturze stomatologicznej, redaktorem naukowym i tłumaczem jednego z najnowszych podręczników z zakresu biomimetyki pt Adhezyjne Uzupełnienia Porcelanowe w Odcinku Przednim, Pascal Magne, Urs Belser, Wydawnictwo Kwintesencja 2010 oraz tłumaczem siedmiu innych specjalistycznych wydawnictw książkowych w tym Podstawy chirurgii piezoelektrycznej Tomaso Vercellotti, Wydawnictwo Kwintesencja 2010. Prowadzi aktywną współpracę naukową z Uniwersytetem Maryland, Baltimore, USA.