+48 668 878 004
BIURO@ORALSURGERY.PL
Asystowanie przy zabiegach implantologicznych, oraz innych z zakresu chirurgii stomatologicznej. Rola asysty w pracy zespołu chirurgicznego
Cały dzień

TEMAT: Ból w zakresie czaszki twarzowej i jamy ustnej. Etiologia i diagnostyka bólu jamy ustnej i twarzy.

Dental Salon Sp. Z o.o. ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

Diagnostyka różnicowa i leczenie nie zębopochodnego bólu zębów (mięśniowo-powięziowego, zatokowego, pochodzenia nerwowo-naczyniowego, neuropatycznego, sercowego, psychogennego). Leczenie bólu mięśniowego i za struktur stawu skroniowo-żuchwowego. Leczenie bólu neuropatyczngo. Demostracja wybranych technik leczniczych...

Read More

1750ZŁ

TEMAT: Leczenie bólu jamy ustnej i twarzy

Dental Salon Sp. Z o.o. ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

Etiologia i diagnostyka bólu jamy ustnej i twarzy Ból – definicja, pojęcia podstawowe, podział. Specyfika zespołu trójdzielno-szyjnego w porównaniu z innymi. Diagnostyka różnicowa dolegliwości bólowych jamy utsnej i twarzy. Badanie...

Read More

1750ZŁ

TEMAT: Współpraca stomatologa z anestezjologiem: wymogi prawne dotyczące stanowiska anestezjologicznego i personelu, przygotowanie chorego do znieczulenia, znieczulenie ogólne i sedacja

Dental Salon Sp. Z o.o. ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

Aspekty prawne związane z prawidłowością wyposażenia stanowiska anestezjologicznego – Odpowiedzialność prawna – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – Niezbędne wyposażenie sprzętowe stanowiska anestezjologicznego – Sprzęt – przechowywanie, konserwacja, przeglądy – Aparat do...

Read More

2500ZŁ

TEMAT: Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady.

Dental Salon Sp. Z o.o. ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

Wprowadzenie: szczegółowe omówienie instrumentarium: skalpele, pensety, igłotrzymacze, nici, etc., przypomnienie zasad biologii kości, anatomii, fizjologii, wskazania do augmentacji kości: wertykalnej, horyzontalnej, kiedy augmentacja, a kiedy regeneracja,  przewidywalność, jak wycenić usługę, jak...

Read More

2500ZŁ

TEMAT: Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady i zabiegi.

Dental Salon Sp. Z o.o. ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

Zasady pracy z kością: – obszerne przypomnienie. Budowa i fizjologia kości wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy, Parametry biologiczne i mechaniczne w/w kości, Rola ukrwienia w przewidywalności zabiegów, Zjawisko resorpcji, Czynniki...

Read More

2500ZŁ

TEMAT: Augmentacja i regeneracja tkanek miękkichprzypomnienie anatomicznych i morfologicznych struktur jamy ustnej.

Dental Salon Sp. Z o.o. ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

 1. TKANKA NABŁONKOWA: nabłonek okrywający, nabłonek gruczołowy, nabłonki jednowsrstwowe, nabłonki wielowarstwowe, błona podstawna, regeneracja komórek nabłonkowych. 2. TKANKA ŁĄCZNA: fibroblasty, fibrocyty, makrofagi, komórki tuczne, komórki plazmatyczne, pericyty, komórki krwi. Rodzaje tkanki łącznej:...

Read More

3000ZŁ

TEMAT: Augmentacja i regeneracja tkanek miękkich

Dental Salon Sp. Z o.o. ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

1. Pokrycie recesji (przeszczp wolny, transpozycja płata) 2. Augmentacja tkanek miękkich preparatami zwierzęcego pochodzenia Dodatkowo: rodzaje materiałów szewnych i techniki szycia: monofilamenty, pseudomonofilamenty, polifilamenty, nici gore – zalety i wady, rodzaje igieł,...

Read More

2500ZŁ

TEMAT: Augmentacja i regeneracja tkanek miękkich

Dental Salon Sp. Z o.o. ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

1. Typy cięć: W strefie estetycznej, nie tylko na potrzeby implantologii, przy braku jednozębowym. W strefie estetycznej przy braku grup zębów i bezzębia. W odcinku przedtrzonowców z uwzględnieniem gałęzi nerwu...

Read More

2500ZŁ

TEMAT: Augmentacja tkanek miękkich cd.

Dental Salon Sp. Z o.o. ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

TEMAT: Augmentacja tkanek miękkich cd. Augmentacja tkanek miękkich cd. Wskazania i p/wskazania do zabiegu i po zabiegu. Leki osłonowe i wspomagające gojenie. Powikłania i postępowanie. Zabiegi

3000ZŁ

COMPLETED AN INTENSIVE COURSE IN MAXILLARY SINUS LIFT

Dental Salon Sp. Z o.o. ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

sinus anatomy and physiology, nasal sinus imaging (x-ray, RVG, CBCT, Winter’s lines, OPG, pathophysiology of maxillary sinuses, planning of the Schneider membrane elevation, indications and contraindications, anaesthetic techniques before surgery,...

Read More

6000zł

TEMAT: Periochirurgia. Wykłady.

Dental Salon Sp. Z o.o. ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

TEMAT: Periochirurgia. Wykłady. Wykłady: cięcia w chirurgicznym leczeniu periodontologicznym, cięcia w zabiegach chirurgii stomatologicznej, cięcia w zabiegach implantologicznych, płaty – wstęp: grubość płata, ukrwienie płata, napięcie płata, projektowanie płatów, płat śluzówkowo-kostnowy,...

Read More

2500ZŁ

TEMAT: Periochirurgia. Wykłady. Zabiegi.

Dental Salon Sp. Z o.o. ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

Chirurgiczne leczenie kieszonek przyzębnych: cele, wskazania, przeciwwskazania, metody . Operacja tzw. płatowa: cel, wskazania, przeciwwskazania, technika, repozycje płatów śluzówkowo-okostnowych, zmodyfikowana operacja płatowa Widmana, dowierzchołkowe przesunięcie płata (śluzówkowo-okostnowego), płaty bezpieczne dla brodawek...

Read More

3000ZŁ

TEMAT: Wprowadzenie do implantologii.

Dental Salon Sp. Z o.o. ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

Odsłonięcie implantu: techniki cięć, usuwanie nadmiaru kości z nad implantu, postępowanie w niedoborze kości wokół implantu, techniki odtwarzania brodawki dziąsłowej, techniki odtwarzania strefy dziąsła zrogowaciałego, dobór śrub gojących (wysokość, profil wyłaniania),...

Read More

3000ZŁ

TEMAT: Wprowadzenie do implantologii. c.d. zabiegi.

Dental Salon Sp. Z o.o. ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

Wprowadzenie i rys historyczny, przypomnienie z anatomii i fizjologii, co to jest osseointegracja? Rodzaje implantów, typy powierzchni implantów, biomechanika implantów. Wstępna kwalifikacja pacjentów ze względów: protetycznych, zdrowotnych, fonetycznych, okluzyjnych, psychologicznych,...

Read More

3500ZŁ

TEMAT: Wprowadzenie do implantologii. c.d. zabiegi.

Dental Salon Sp. Z o.o. ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

1.      Zabieg pojedynczej implantacji w przypadku braku jednozębowego, gojenie zamknięte. 2.      Zabieg pojedynczej implantacji w przypadku braku jednozębowego, gojenie otwarte. Przed każdym zabiegiem dokładne badanie pacjenta, dokładny wywiad medyczny oraz oczekiwań pacjenta,...

Read More

3500ZŁ
W trakcie realizacji

7 DAY COURSE 2nd-8th March 2020

Dental Salon Sp. Z o.o. ul. Horbaczewskiego 53a, Wrocław

Please visit the course website at: www.course.oralsurgery.pl where you will find all information about the course and registration methods. the course will be conducted in English  

Praca na asyście – czy to naprawdę takie trudne?

"W ostatnich dniach rozgorzaliście nasze telefony do czerwoności. Dzięki czemu niezmiernie miło nam zakomunikować, że mamy komplet. Dziękujemy za zaufanie i do zobaczenia w sobotę.  "   Jak zorganizować sobie...

Read More

400zł

Co to jest laser? 

Co to jest laser?  Budowa i zasada działania laserów  Rodzaje laserów – która „rodzina” laserów (długość fali) jest „lepsza do danej procedury”, na czym polegają różnice? Co to są chromofory...

Read More

Praca na asyście. Czy to naprawdę takie trudne? vol. 2

Klinika Dental Salon ul.Horbaczewskiego 53a, Wrocław

  Program konferencji: ­ ORTODONCJA Wykładowca: Joanna Suszyńska   Ortodoncja w pigułce i bez tajemnic Asysta inna niż wszystkie- samodzielna praca przy fotelu Ortodoncja cyfrowa - jeszcze przyszłość czy już...

Read More

600zł

Facebook