+48 668 878 004
BIURO@ORALSURGERY.PL

SPOTKANIE 2 – Dzień 1 – 18.10.2019

SPOTKANIE 2 – Dzień 1 – 18.10.2019

1,750.00

TEMAT: Patofizjologia zapalenia, objawy kliniczne, farmakoterapia bólu,farmakologia w hemostazie, chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe,elementy farmakoterapii u kobiet w ciąży.

Kategoria:

Opis

SPOTKANIE 2 dr Sławomir Karwan

TEMAT: Patofizjologia zapalenia, objawy kliniczne, farmakoterapia bólu,farmakologia w hemostazie, chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe,elementy farmakoterapii u kobiet w ciąży.

Farmakoterapia bólu: Niesteroidowe leki przeciwzapalne (siła, czas działania, powinowactwo, chemia). Nieopioidowe leki przeciwbólowe, opioidowe leki przeciwbólowe (podział, charakterystyka), działania niepożądane, interakcje,

farmakologia w hemostazie: skazy krwotoczne, osoczowe, naczyniowe, płytkowe, chorzy leczeni przeciwzakrzepowo, interakcje leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych, farmakologia poekstrakcyjna,

Chemioterapuetyki przeciwdrobnoustrojowe: wskazania, antybiotyki: B-laktamowe, makrolity, tetracykliny, linkosamidy, glikopeptyd, aminoglikozydy, Chinolony, Sulfonamidy, pochodne nitroimidazolu, chemioterapia zakażeń grzybiczych, profilaktyka u zdrowych, profilaktyka w grupach ryzyka,

farmakoterapia u kobiet w ciąży i laktacji: klasyfikacje, leki znieczulające miejscowo, chemioterapeutyki, przeciwbólowe,

algorytm farmakoterapeutyczny przygotowania do zabiegów w wybranych sytuacjach klinicznych: wchłanianie i dystrybucja leków, metabolizm i wydalanie leków, Parametry farmakokinetyczne, Interakcje leków, Dawkowanie, Farmakoterapia w : ciąża, okres karmienia, niewydolność wątroby, niewydolność nerek, leki stosowane w: zaburzeniach wydzielania śliny, chorobach przyzębia, zabiegach chirurgicznych jamy ustnej, profilaktyka i leczenie krwawień, lęk, ból, stres, antybiotyki, leki przeciwgrzybicze, powikłania polekowe,postępowanie farmakologiczne w stanach nagłych.

Zapalenia: warg (cheilitis exfoliativa, Cheilitis actinica, Chelitis glandularis purulenta, cheilitis angularis), jamy ustnej, przyzębia (bardzo szczegółowo), afty (postacie małe i duże), aftozy (zespół Touraine’a, zespół Behcta), pęcherze (bardzo szczegółowo), ziarniniakowatość (gruźlica, sarkoidoza, kiła, promienica), pleśniawki, opryszczkowe, nawracająca opryszczka warg, zakażenia półpaśca, choroba ręka-stopa-usta, ospa wietrzna, Herpangina, Aftoid Pospischilla i Feyrteraa, pęcherzyca, choroba Haileya i Hayleia, Pemfigoid, rumień wielopostaciowy, opryszczkowe zapalenia skóry, linear IgA disease,  Pyostomatitis vegetans 

McCarthy, liszaj, alergiczne, zapalenia języka, stomatitis xerostomica, erytroplakia, leukoplakia

 Patologie w jamie ustnej w przebiegu wybranych chorób ogólnoustrojowych:

Cukrzyca, Białaczka ostra, agranulocytoza, niedokrwistość złośliwa, skrobiawica, rak wodny, choroba Leśniowskiego-Crohna, histiocytoza X (choroba Handa, Schullera i Christiana, choroba Letterera), urazowy ziarniniak kwasochłonny języka, zespół Melkersona i Rosenthala, zespół Wegenera, guzkowate zapalenie płuc, mocznica, AIDS

18.10.2019 *1750zł

Facebook