+48 668 878 004
BIURO@ORALSURGERY.PL

SPOTKANIE 3 – Dzień 1 – 08.11.2019

SPOTKANIE 3 – Dzień 1 – 08.11.2019

1,750.00

TEMAT: Patofizjologia stanów nagłych zagrożeń. Podstawowe czynności resuscytacyjne.

Kategoria:

Opis

SPOTKANIE 3

dr Jacek Smereka

TEMAT: Patofizjologia stanów nagłych zagrożeń. Podstawowe czynności resuscytacyjne.

Dorosły i dziecko w stanie zagrożenia życia – podstawowe problemy ratunkowe,

Podstawy patofizjologii układu krążenia – najczęstsze zaburzenia układu krążenia w gabinecie stomatologa,

Podstawy patofizjologii układu oddechowego – najczęstsze zaburzenia układu oddechowego w gabinecie – stomatologa,

Podstawy patofizjologii układu nerwowego – najczęstsze zaburzenia układu nerwowego w gabinecie – stomatologa,

Homeostaza przemiany materii i układu wydalniczego – zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, cukrzyca,

Patofizjologia dziecka i dorosłego – odmienności anatomiczne i fizjologiczne,

Protokoły postępowania BLS ERC 2010,

Zasady oceny pacjenta – przytomność, układ krążenia i oddechowy ABC,

Zastosowanie defibrylacji zautomatyzownej AED – wskazania, sprzęt,

Zastosowanie defibrylacji zautomatyzownej AED – ćwiczenia praktyczne,

Ćwiczenia praktyczne – podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłego,

Ćwiczenia praktyczne – podstawowe czynności resuscytacyjne u dziecka,

Postępowanie w przypadku zadławienia u dorosłego, Postępowanie w przypadku zadławienia u dziecka,

Technika prawidłowego pośredniego masażu serca,

Prawidłowa wentylacja bezprzyrządowa,

Zastosowanie środków ochrony osobistej – maski do wentylacji,

Tlenoterapia w gabinecie stomatologicznym – sprzęt, dostępność, zasady tlenoterapii, wskazania, powikłania, uwagi praktyczne

08.11.2019 *1750zł

Facebook