+48 668 878 004
BIURO@ORALSURGERY.PL

SPOTKANIE 3 – Dzień 2 – 09.11.2019

SPOTKANIE 3 – Dzień 2 – 09.11.2019

1,750.00

TEMAT: Znieczulenie miejscowe w stomatologii u pacjentów z grup ryzyka. Zaawansowane czynności resuscytacyjne.

Kategoria:

Opis

DZIEŃ 2 dr Jacek Smereka

TEMAT: Znieczulenie miejscowe w stomatologii u pacjentów z grup ryzyka. Zaawansowane czynności resuscytacyjne.

Podstawy farmakologii i farmakokinetyki leków znieczulających miejscowo pod kątem praktycznego, zastosowania w stomatologii, Działania toksyczne środków znieczulających miejscowo – kardiotoksyczność, neurotoksyczność, przypadkowe podanie donaczyniowe – objawy i postępowanie praktyczne,

Reakcje alergiczne i wstrząs anafilaktyczny po podaniu środków znieczulających miejscowo – rozpoznanie i postępowanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi,

Znieczulenie miejscowe u pacjentów z grup ryzyka/ze schorzeniami współistniejącymi, dzieci, pacjentki ciężarne, pacjenci z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego, po przebytym zawale serca, z zaburzeniami rytmu serca lub nadciśnieniem tętniczym, pacjenci leczeni z powodu cukrzycy, chorób tarczycy, padaczki i schorzeń psychiatrycznych,

Przygotowanie leków znieczulających miejscowo, obliczanie dawek leków, dawek maksymalnych, przeliczanie, stężeń, dawek leków obkurczających naczynia (adrenalina, noradrenalina),

Protokoły postępowania ALS, Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych – rurki ustno-gardłowe, nosowo-gardłowe –wskazania, sposób wprowadzania, powikłania, ćwiczenia praktyczne,

Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych – maski krtaniowe LMA i rurki krtaniowe –wskazania, sposób wprowadzania, powikłania, ćwiczenia praktyczne,

Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych – intubacja dotchawicza –wskazania, sposoby, postępowania, powikłania,

Monitorowanie pacjenta – EKG – zasada działania, typowe zaburzenia rytmu serca, typowe patologie w zapisie EKG, ćwiczenia praktyczne,

Monitorowanie pacjenta – pulsoksymetria – zasada działania, typowe stany związane z możliwym niedotlenieniem, zasady interpretacji, ćwiczenia praktyczne,

Sprzęt do defibrylacji ręcznej – zasady bezpiecznej defibrylacji, ćwiczenia praktyczne,

Zakładanie dostępu dożylnego, zasady postępowania, powikłania, sprzęt, ćwiczenia praktyczne,

Podawanie leków w stanach nagłych zagrożeń – przygotowanie, podawanie leków,

Schemat postępowania u pacjenta z migotaniem komór i częstoskurczem komorowym bez tętna,

Schemat postępowania u pacjenta z asystolią i czynnością elektryczną bez tętna,

Ćwiczenia praktyczne – zespół resuscytacyjny

09.11.2019 *1750zł

Facebook