+48 668 878 004
BIURO@ORALSURGERY.PL

SPOTKANIE 12 – Dzień 1 – 13.03.2020

SPOTKANIE 12 – Dzień 1 – 13.03.2020

2,500.00

TEMAT: Współpraca stomatologa z anestezjologiem: wymogi prawne dotyczące stanowiska anestezjologicznego i personelu, przygotowanie chorego do znieczulenia, znieczulenie ogólne i sedacja.

 

Kategoria:

Opis

SPOTKANIE 12 dr Jacek Smereka TEMAT: Współpraca stomatologa z anestezjologiem: wymogi prawne dotyczące stanowiska anestezjologicznego i personelu, przygotowanie chorego do znieczulenia, znieczulenie ogólne i sedacja.

Aspekty prawne związane z prawidłowością wyposażenia stanowiska anestezjologicznego

– Odpowiedzialność prawna

– Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

– Niezbędne wyposażenie sprzętowe stanowiska anestezjologicznego

– Sprzęt – przechowywanie, konserwacja, przeglądy

– Aparat do znieczulenia, układy monitorujące – zasady działania

– Sprzęt dodatkowy niezbędny na stanowisku anestezjologicznym

– Aspekty prawne związane ze znieczuleniem i przygotowaniem pacjenta

– Metody oceny pacjenta w okresie przedoperacyjnym

– Zakresy wymaganych badań laboratoryjnych, zakresy norm

– Badania dodatkowe – zasady leczenia, wskazania

– Konsultacje specjalistyczne

– Przygotowanie farmakologiczne pacjenta

– Karencja żywieniowa – zasady, postępowanie praktyczne

– Premedykacja farmakologiczna pacjenta przed znieczuleniem

– Opieka w okresie przedoperacyjnym

– Przygotowanie pacjenta do znieczulenia ogólnego i miejscowego

– Przygotowanie do znieczulenia ogólnego

– Przygotowanie pacjenta do sedacji

– Leki stosowane w anestezjologii, sposób działania, działania niepożądane

– Leki stosowane do sedacji pacjenta

– Znieczulenie ogólne i sedacja – różnice, postępowanie

– Sedacja w praktyce lekarza stomatologia – wymogi prawne

– Sedacja w praktyce lekarza stomatologia – sprzęt i personel

– Skale głębokości sedacji

– Leki odwracające działanie analgetyków opioidowych oraz benzodiazepin

– Prowadzenie znieczulenia ogólnego przez anestezjologa – przebieg, etapy znieczulenia, wybudzanie, możliwe powikłania

– Prowadzenie sedacji – zabieg, etapy sedacji, wybudzanie, możliwe powikłania

– Postępowanie ratunkowe w nagłych stanach związanych ze znieczuleniem ogólnym i sedacją

13.03.2020 *2500zł

Facebook