+48 668 878 004
BIURO@ORALSURGERY.PL

SPOTKANIE 13 – Dzień 1 – 20.03.2020

SPOTKANIE 13 – Dzień 1 – 20.03.2020

2,500.00

TEMAT: Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady.

 

Kategoria:

Opis

SPOTKANIE 13 dr Sławomir Karwan

TEMAT: Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady.

Wprowadzenie: szczegółowe omówienie instrumentarium: skalpele, pensety, igłotrzymacze, nici, etc., przypomnienie zasad biologii kości, anatomii, fizjologii, wskazania do augmentacji kości: wertykalnej, horyzontalnej, kiedy augmentacja, a kiedy regeneracja,  przewidywalność, jak wycenić usługę, jak rozmawiać z pacjentem o konieczności augmentacji i regeneracji, jak dokonać instruktażu przed i pozabiegowego, farmakoterapia – przypomnienie, wskazania i przeciwskazania do zabiegu augmentacji i/lub regeneracji.

TECHNIKI ZABIEGOWE:

Zasady planowania dostępu do miejsca augmentowanego: odcinek boczny, odcinek przedni żuchwa, szczęka, aby nie powstała blizna. Zasady planowania i prowadzenia cięć w tkankach miękkich w zależności od miejsca augmentacji wyroszębodołowego. Zasady planowania i wykonywania płatów śluzówkowo-okostnowych. Zasady planowania i wykonywania płatów kostno-okostnowych. Zarządzanie ukrwieniem miejsca operowanego. Przypomnienie technik znieczulania miejsca operowanego, zarządzania bólem i obrzękiem. Zasady „mobilizacji” płatów śluzówkowo-okostnowych. Zasady prawidłowego szycia rany. Zasady stabilizacji tkanek operowanych i odtwarzanych jako warunek bezwzględny przewidywalności gojenia. Augmentacja materiałem autogennym, allogennym, ksenogennym, przeszczepy bloczkowe. Osteodystrakcja. Zasada „wyrostka odwróconego”. Transpozycja bloczka. Przeszczepy bloczkowe. Zasada technik namiotowych i pracy z błonami nieresorbowalnymi. Zasady pracy z błonami resorbowalnymi. Technika ringu. Sposoby kolekcjonowania kości własnej pacjenta.

20.03.2020 *2500zł

Facebook