kalendarz szkoleń stomatologicznych
17-11-23
18-11-23
Augmentacja i regeneracja tkanek miękich. Wykłady i zabiegi.
kalendarz szkoleń stomatologicznychWrocław kalendarz szkoleń stomatologicznychlek. stom. Radosław Jadach kalendarz szkoleń stomatologicznych5 500 zł

17-11-2023

Augmentacja  i regeneracja tkanek miękkich. Wykłady i zabiegi.

1. Pokrycie recesji (przeszczep wolny, transpozycja płata).

2. Augmentacja tkanek miękkich preparatami zwierzęcego pochodzenia.

Dodatkowo: rodzaje materiałów szewnych i techniki szycia: monofilamenty, pseudomonofilamenty, polifilamenty, nici gore – zalety i wady, rodzaje igieł, rozkodowanie opakowań, zasady szycia prostych ran dziąseł i błony śluzowej, szycie zgodne z myśleniem biologicznym, techniki podwieszeń, ucisku, troski o brodawki dziąsłowe, inne: jak długo utrzymywać, szwy a hemostaza, szycie a gojenie. 

18-11-2023

Augmentacja  i regeneracja tkanek miękkich. Wykłady i zabiegi.

1. Typy cięć: 

W strefie estetycznej, nie tylko na potrzeby implantologii, przy braku jednozębowym. 

W strefie estetycznej przy braku grup zębów i bezzębia.

W odcinku przedtrzonowców z uwzględnieniem gałęzi nerwu zębodołowego dolnego.

W odcinku przedtrzonowców szczęki z uwzględnieniem przebiegu naczyń i wędzideł.

W zależności od ilość dziąsła związanego. 

2. Techniki odwarstwiania płata: śluzówkowo-okostnowy, złożony i prosty, śluzówkowy, podstawy przeszczepów tkanki łącznej, techniki kostno-okostnowe, zasady pracy tunelowej, wskazania i przeciwwskazania, 

3. Zaopatrzenie rany po zabiegu: szycie zgodnie z zasadami biologii tkanek, kleje tkankowe, opatrunki, mosty adhezyjne natychmiastowe i ich rola w zaopatrzeniu rany, śruby gojące, łączniki tymczasowe i ich rola w zaopatrzeniu rany, ucisk krótkotrwały, długotrwały – zasady.