dr n. med. Maciej Jagielak

Biografia

1982-1988 studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
1987-1991 w Oddziale Stomatologicznym I Wydziału Lekarskiego - oba kierunki ukończone z wyróżnieniem
1988-1992 praca w oddziale traumatologii i ortpedii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
1992-2009 praca w II Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Warszawie studia doktoranckie,
od 1998 na stanowisku adiunkta
2009 Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
2010 Prezes Polskiego Towarzystwa CHirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,
Kwalifikacje zawodowe i naukowe:
1993 specjalizacja I-go stopnia z zakresu traumatologii i ortopedii
1997 doktorat ""Ocena czynników chirurgicznego leczenia złamań wyrostka kłykciowego żuchwy
z uwzględnieniem własnej modyfikacji osteosyntezy.
1997 specjalizacja II-go stopnia z zakresu chirurgii szczękowej
1998 praca w Klinice chirurgii Szczękowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego św. Marii w Stuttgarcie
pod kierownictwem prof. dr. Konrada Wangerina - specjalisty krajowego ds. chirurgii ortognatycznej w Niemczech
Specjalista ds. osteosyntezy stabilnej (Dyplom A0-ASIF- Davos-Szwajcaria 2006)Organizator
i współprowadzący międzynarodowych kursów w zakresie chirurgii ortognatycznej i traumatologii szczękowo-twarzowej (Davos, Warszawa , Dubai)
Staże w Klinikach Chirurgii Szczękowej w Stuttgarcie, Gratzu, Birmingham, Minster, Amsterdamie, Strasburgu i Londynie.
Autor licznych publikacji i wystąpień w zjazdach krajowych i zagranicznych z zakresu traumatologii szczękowo-twarzowej oraz chirurgii rekonstrukcyjnej.