dr n. med. Sławomir Karwan

Biografia

2008 - PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA (ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ) 2007-2008 - STAŻ PODYPLOMOWY W WSS IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE 2001-2007 - OKRES SPECJALIZACJI W TRYBIE REZYDENCKIM Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ W KLINICE CHIRURGII SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ CMUJ W KRAKOWIE ORAZ PRACA W LICZNYCH GABINETACH STOMATOLOGICZNYCH ŚWIADCZĄC USŁUGI Z ZAKRESU CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ 2000-2001 -PRACA W NZOZ W ŻYWCU I BIELSKU-BIAŁEJ W CHARAKTERZE LEK. STOMATOLOGA ORAZ MANAGERA NZOZ-U 1999-2000 - STAŻ PODYPLOMOWY W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE WYKSZTAŁCENIE 1994-1999 - Akademia Medyczna w Lublinie Wydział Lekarski Oddział Stomatologia 2000-2001 - Szkoła Główna Administracji i Zarządzania W Warszawie studia menedżerskie MBA 2004-2007 - AKADEMIA MEDYCZNA IM. PROF. FELIKSA SKUBISZEWSKIEGO W LUBLINIE WYDZIAŁ LEKARSKI – INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW 2008 - EGZAMIN SPECJALIZACYJNY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ 2001-2012 - LICZNE KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I UCZESTNICTWO W KONGRESACH Z ZAKRESU CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I STOMATOLOGICZNEJ 2013 - AKADEMIA MEDYCZNA IM. PROF. FELIKSA SKUBISZEWSKIEGO W LUBLINIE WYDZIAŁ LEKARSKI – UZYSKANIE TYTUŁU DR N. MED. KURSY DOSKONALĄCE I KONGRESY - Urazy i nowotwory twarzowej części czaszki. - Nowe trendy w implantologii “T.B.R. ide@ implant system”. - Kurs podstawowy Q-implant. - Kurs zawansowany Q-implant. - IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. - Kurs podstawowy z chirurgii szczękowo-twarzowej. - Rozprzeszczenianie się i leczenie ropni i ropowic twarzy. - Specyficzne i niespecyficzne zapalenia tkanek miękkich twarzy oraz kości, ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie. - Pourazowe krwiaki śródczaszkowe, urazy czołowo-podstawne. - Rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie złamań oczodołów. - Złamania szkieletu czaszkowotwarzowego, ich diagnostyka, klasyfikacja i leczenie. - Implantys – udokumentowany sukces. - Podniesienie zatoki szczękowej przed implantacją oraz zastosowanie PRF w technikach sterowanej regenaracji kości. - Implanty:- Idea – Sztuka – Praktyka. - Choroby gruczołów ślinowych, ich diagnostyka, różnicowanie i leczenie. - Wrodzone i nabyte wady czaszko-twarzowe, ich etiopatogeneza, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie. - Nowotwory złośliwe tkanek miękkich oraz kości głowy i szyi, ich epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie. - Stany przedrakowe i nowotwory łagogne tkanek miękkich oraz kości głowy i szyi, ich epidemiologia, różnicowanie i leczenie. - Choroby stawu skroniowo-żuchwowego, etiopatogeneza, różnicowanie i leczenie. - Choroby zatok szczękowych, ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie. - Torbiele kości i tkanek miękich twarzy i szyi, ich etiopatogeneza, rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie. - Tradycja i nowoczesność w implantologii.(PASE) - Diagnostyka usg narządów położonych powierzchownie: diagnostyka obrazowa sutka; diagnostyka usg tarczycy, węzłów chłonnych i innych narządów szyi. - Trzecia Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Wschód-Zachód. - Pionowa augmentacja za pomocą pierścieni kostnych z jednoczasową implantacją “Ring Technique”. - Międzynarodowe Symposium Chirurgi Plastycznej Twarzy. - V Warszawskie Spotkanie Implantologiczne. - Nowoczesne procedury kliniczne w implantologii stomatologicznej.(EDI-OSIS) - Aktualne koncepcje w chirurgii i onkologii głowy i szyi. - 17 Kongres Europejskiego Towarzystwa Osteointegracji – Warszawa.(EAO) - Piezochirurgia kości – nowe perespektywy. - Epidemiologia, rozpoznawanie oraz chirurgiczne i skojarzone leczenie złośliwych nowotworów twarzowej części czaszki i szyi. v