dr n. med. Klaudiusz Łuczak

Biografia

Jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu (1982). Posiada specjalizację z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. Jest nauczycielem akademickim - adiunktem a obecnie starszym wykładowcą Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu . Jest Kierownikiem poradni chirurgii onkologicznej w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Pracuje także na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Laryngologii w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu . Autor wielu publikacji i wystąpień na zjazdach krajowych i zagranicznych z zakresu chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej obszaru głowy i szyi oraz traumatologii czaszki twarzowej. Współpracuje z wieloma specjalistami m in z zakresu chirurgii onkologicznej i plastycznej, onkologii dziecięcej, laryngologii, neurochirurgii, okulistyki i implantoprotetyki stomatologicznej. W praktyce zawodowej ukierunkowany na leczeniu chirurgicznym złamań i zniekształceń pourazowych czaszkowo-twarzowych, wad rozwojowych, chirurgii oczodołu i podstawy czaszki (guzy, dekompresje wytrzeszczu endokrynnego ) i chirurgii onkologicznej obszaru głowy i szyi. Zajmuje się leczeniem zaburzeń kostnych czaszki (cherubizm, dysplazje kostne) i biologią kości (BMP). Z powodzeniem od kilku lat stosuje w chirurgii augumentacyjnej, implantologicznej przeszczepy kości autogennej i allogenicznej . Operuje schorzeniach stawów skroniowo-żuchwowych (złamania, guzy, ankylozy); stosując endoprotezy tytanowe TMJ. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych m. in. Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi , Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. Był członkiem zespołu , który dokonał pierwszego pełnego przeszczepu allogenicznego twarzy w Polsce ( Gliwice 2013 r).