dr hab.n.med. Jacek Smereka, prof.UMW

Biografia

Przebieg pracy zawodowej: Aktualne miejsce pracy: Zakład Ratownictwa Medycznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław Stanowisko: adiunkt, od roku 2015 kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Przebieg pracy zawodowej: 2004 – 2015 adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego UMed we W-wiu 2002 – 2004 adiunkt w Klinice Medycyny Ratunkowej UMed we W-wiu 1993 – 2002 asystent w Zakładzie Medycyny Ratunkowej UMed we W-wiu asystent i st.asystent w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMed we W-wiu (Uniwersytecki Szpital Kliniczny, we Wrocławiu) lekarz specjalista w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej. Edukacja: 2003 - II stopień specjalizacji z medycyny ratunkowej 2001 - doktorat w zakresie nauk medycznych 2000 - II stopień specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii 1997 - I stopień specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii 1993 - dyplom ukończenia studiów na Wydziale Lekarskim AM Wrocław 1987 – 1993 - studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we W-wiu 1983 – 1987 - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej Wrocław. Dorobek naukowy: 46 prac oryginalnych (z czego 33 z Impact Factor), 24 prac poglądowych, 150 innych prac (2 opisy przypadków, 36 listów naukowych do redakcji, 42 rozdziały w monografiach, 10 pełnotekstowych referatów w materiałach zjazdowych krajowych i zagranicznych, 11 redakcji naukowych monografii, 22 prac popularnonaukowych, 27 prac w suplementach czasopism). Nagrody naukowe Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego I, II i III stopnia 2017-2018. Dodatkowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe: 2006-2018 - szkolenie ustawiczne lekarzy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, 2015, 2010, 2006 i 2001 - Kongresy Europejskiej Rady Resuscytacji, 2006 - sekretarz redakcji kwartalnika Medycyna Intensywna i Ratunkowa, 2003 - instruktor Europejskiej Rady Resuscytacji 2003 - kurs instruktorów ALS Europejskiej Rady Resuscytacji, Getynga 2001 - kurs specjalistyczny medycyna hiperbaryczna, Niemcy Antwerpia 2000 - kurs specjalistyczny medycyna hiperbaryczna, San Antonio, USA Członkostwo w towarzystwach naukowych: - European Society for Emergency Medicine (EuSEM) - European Baromedical Society (EUBS) - Polska Rada Resuscytacji - Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej – Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof. Doświadczenie w nauczaniu medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego Od 1993 zatrudnienie w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Przez 25 lat prowadzenie zajęć dydaktycznych teoretycznych i praktycznych z medycyny ratunkowej dla studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego (lekarskiego, lekarsko-stomatologicznego, farmacji, nauk o zdrowiu) we Wrocławiu. Dorobek naukowy: autor/współautor ponad 300 pozycji z zakresu medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego oraz medycyny hiperbarycznej, rozdziałów w podręcznikach medycznych dla studentów medycyny i studentów kierunków ratownictwa medycznego. Sumaryczna punktacja dorobku naukowego ponad 100 punktów Impact Factor i ponad 2000 pkt KBN. Redaktor 11 podręczników naukowych w Wydawnictwach: Elsevier Urban i Partner i Górnicki Wydawnictwo Medyczne: ABC oparzeń, Gazometria krwi tętniczej – to proste, Atlas zespołów bólowych, Ratownictwo medyczne – poradnik. Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznym. Sekretarz Redakcji kwartalnika Medycyna Intensywna i Ratunkowa, tłumacz, redaktor i redaktor merytoryczny podręczników medycznych z zakresu medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii stale współpracujący z wydawnictwami: Elsevier (Urban i Partner) od roku 1997 oraz Górnicki Wydawnictwo Medyczne – od roku 2001. Tłumacz/współtłumacz ponad 30 podręczników z medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego, anestezjologii i intensywnej terapii. Regularny udział w konferencjach europejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych poświęconych ratownictwo medycznemu i medycynie ratunkowej (jako wykładowca i członek komitetów organizacyjnych). 25-letnie doświadczenie zawodowe w tym w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz medycyny hiperbarycznej.