Prowadzącydr Radosław Jadach

Pojedyncze spotkanie: 2 000 zł

temat:  Badania obrazowe w chirurgii jamy ustnej:

 

OPG, RTG, RVG, CBCT, MR, CT, USG, PET, endoskopia, scyntygrafia, inne.

Obrazowanie struktur anatomicznych;
zalety, ograniczenia, pułapki diagnostyczne. podstawowe reguły, anatomia prawidłowa w obrazowaniu:

- próchnica zębów,
- radiologia tkanek przyzębia,
- okolica przywierzchołkowa i zapalenia kości,
- anomalie zębowe,
- urazy szczęki i żuchwy,
- ocena korzeni i zębów zatrzymanych,
- szczegółowe zastosowanie zdjęć przylegających,
- szczegółowe zastosowanie CBCT,
- kliniczna ocena przydatności w/w zdjęć w wybranych przypadkach klinicznych,
- rezonans magnetyczny,
- ultrasonografia,
- Scyntygrafia,
- tomografia spiralna z kontrastem kontra CBCT
- oprogramowanie,

Szczegółowe omówienie przydatności klinicznej każdego rodzaju badania,

Wskazania i przeciwwskazania do ich zastosowania.

Jak formułować skierowanie, by uzyskać interesujące nas obrazy,

Jak interpretować uzyskane obrazy w jednostkach chorobowych,

Anatomia szczegółowa: zębów, przyzębia, histologia dla praktyków.

Jak znaleźć chorobę nie znając jej nazwy?

 

Prowadzący - dr Sławomir Karwan

Pojedyncze spotkanie - 2 000 zł

temat: Anatomia prawidłowa czaszki twarzowej ze szczególnym uwzględnieniem piętra dolnego i środkowego twarzy, syntopii i skeletotopii. 

Anatomia szczegółowa: zębów, przyzębia, histologia dla praktyków.

Zajęcia prowadzone celem przyszłej nauki:

- deponowania znieczulenia:

dobór parametrów igły do znieczulanych tkanek, modyfikacje w zależności od regionu znieczulanego, stabilizacja igły, aspiracja: błędy techniczne, mity, dlaczego zmieniać igły u tego samego pacjenta?, 

ZNIECZULENIE 

miejscowe: - biologia znieczulanych tkanek – anatomia - Wywiad, -

Premedykacja, Instrumentarium:

 • igły
 • strzykawki 
 • karpule 
 • sterowane komputerowo, -
 • rodzaje ampułek,
 • modyfikacje,

techniki znieczuleń:

 • zasady ogólne 
 • znieczulenia w prewencji bólu       
 • znieczulenia diagnostyczne 
 • zasady pracy z igłą sztywną i giętką, modyfikacje, 
 • rola ucisku 
 • rola masażu
 • stabilizacja znieczulanej okolicy aspiracja – kiedy i gdzie? 
 • techniki podtrzymania znieczulenia w sytuacjach przekroczenia dawki dozwolonej,
 • pozytywne interakcje leków:

mała dawka długi czas działania, 

 • niebezpieczne mity, 
 • zasady znieczulania bezbolesnego, 
 • znieczulenie wyrostka zębodołowego w każdym sekstancie 
 • znieczulenie tkanek miękkich:

język, wargi policzki, podniebienie, dno jamy ustnej, 

 • znieczulenie dokostne 
 • znieczulenia dooznębnowe
 • znieczulenia nasiękowe (standardowe)
 • znieczulenia przewodowe -

znieczulenia powierzchniowe, - znieczulenia domiazgowe,

 • Znieczulanie ropni,
 • Znieczulanie ran,
 • Znieczulanie przed biopsją  guzów
 • Znieczulanie guzów naczyniowych,

powikłania wczesne i późne. 

jak znieczulić ropnie przed drenażem?

- iniekcji, punkcji - biopsja aspiracyjna cieńkoigłowa, diagnostyka ropni,


diagnostyki obrazowej: RVG, USG, CBCT, NMR, RM, endoskopii, - bez znajomości anatomii jesteśmy ślepi,


oceny rozprzestrzeniania się ropni, nowotworów - anatomia leży u podstaw sztuki przewidywania...


- technik drenażu, - jak pomóc a nie zaszkodzić, w jakiej okolicy jaką techniką drenować,


- utrzymania hemostazy, - świadome operowanie w zapobiega powikłaniom, jeśli wiesz co i jak krwawi to wiesz jak temu przeciwdziałać. Jak ustalić czy krwawi z kości zębodołu czy tkanek miękkich?, rola asysty, gdzie ucisnąć, gdzie koagulować? czym?


technik szycia, - co zszywasz?, jaką warstwę jakiej tkanki do jakiej warstwy jakiej tkanki? jak szyć, by nie niszczyć? 


- technik transplantacyjnych, - biologiczne projektowanie i transplantacje bloczków kostnych, tkanki miękkiej, transpozycje, płaty uszypułowane...


technik implantacyjnych, 


pierwszej pomocy w urazach. - wpierw doskonale zdiagnozuj i zobrazuj uszkodzenia, potem zaplanuj, zoperuj, zaopiekuj się.

Układ kostny: 

kość klinowa, kość czołowa, dół skroniowy, dół podskroniowy, 

dół skrzydłowo-podniebienny, 

kość skroniowa, kość ciemieniowa, 

oczodół, kość jarzmowa, jama nosowa, 

kość nosowa, kość łzowa, 

szczęka, zatoki przynosowe, kość podniebienna, małżowiny nosowe, 

kości: sitowa, lemiesz, 

dół zażuchwowy, żuchwa, 

kość  gnykowa, obojczyk,

Układ mięśniowy: 

mięśnie mimiczne, 

mm. sklepienia czaszki, mm. powiek i otoczenia, mm. małżowiny usznej, 

mm. nozdrzy, mm. szpary ust i otoczenia,mm. unoszące żuchwę, mm. nadgnykowe i obniżające żuchwę,

Trzewia czaszki twarzowej i szyi: anatomia i topografia:

- wargi, (unaczynienie, unerwienie)
jama ustna, (unaczynienie, unerwienie)
- policzki, (unaczynienie, unerwienie)
dziąsła, (unaczynienie, unerwienie)
podniebienie, (unaczynienie, unerwienie)
migdałki podniebienne, (unaczynienie, unerwienie)
język, (unaczynienie, unerwienie)
gruczoły ślinowe, (unaczynienie, unerwienie)
gardło, (unaczynienie, unerwienie),
krtań, (unaczynienie, unerwienie), 
- nos zewnętrzny i jama nosowa,

Układ naczyniowy twarzy,
Układ nerwowy twarzy,
Topografia, identyfikacja struktur w badaniach obrazowych
Topografia przestrzeni międzypowięziowych głowy i szyi: skroniowa, podskroniowa, policzkowa, zażuchwowa, podżuchwowa, skrzydłowo-żuchwowa, około żwaczowa, podbródkowa, przepona dna jamy ustnej, podjęzykowa, przygardłowa i zagardłowa,

ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA: - anatomia zębów (szczegółowo ze wskazaniem praktycznych aspektów nabytej wiedzy anatomicznej)
- anatomia przyzębia (bardzo szczegółowo) - kluczem do periochirurgii jest perfekcyjna znajomość operowanych struktur.
- histologia (szczegółowo). - j.w.

Dzięki perfekcyjnej znajomości anatomii i zasad biologii łatwiej ocenić techniki operowania, łatwiej dobrać metodę do przypadku, łatwiej zrozumieć zaawansowane techniki regeneracyjne lub resekcyjne.

Wykładowcy prowadzą zajęcia w oparciu o prezentację własnych przypadków i zdjęć z zabiegów, aby ukazać jak ważną jest znajomość anatomii i jakie decyzje podejmują śródzabiegowo w oparciu o tą wiedzę.