Prowadzący - dr Sławomir Karwan

Koszt pojedynczego spotkania – 2 000 zł

Patofizjologia zapalenia, objawy kliniczne, farmakoterapia bólu, farmakologia w hemostazie, chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe, elementy farmakoterapii u kobiet w ciąży.

Farmakoterapia bólu: Niesteroidowe leki przeciwzapalne (siła, czas działania, powinowactwo, chemia). Nieopioidowe leki przeciwbólowe, opioidowe leki przeciwbólowe (podział, charakterystyka), działania niepożądane, interakcje,

farmakologia w hemostazie: skazy krwotoczne, osoczowe, naczyniowe, płytkowe, chorzy leczeni przeciwzakrzepowo, interakcje leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych, farmakologia poekstrakcyjna,

Chemioterapuetyki przeciwdrobnoustrojowe: wskazania, antybiotyki: B-laktamowe, makrolity, tetracykliny, linkosamidy, glikopeptyd, aminoglikozydy, Chinolony, Sulfonamidy, pochodne nitroimidazolu, chemioterapia zakażeń grzybiczych, profilaktyka u zdrowych, profilaktyka w grupach ryzyka,

farmakoterapia u kobiet w ciąży i laktacji: klasyfikacje, leki znieczulające miejscowo, chemioterapeutyki, przeciwbólowe,

algorytm farmakoterapeutyczny przygotowania do zabiegów w wybranych sytuacjach klinicznych: wchłanianie i dystrybucja leków, metabolizm i wydalanie leków, Parametry farmakokinetyczne, Interakcje leków, Dawkowanie, Farmakoterapia w : ciąża, okres karmienia, niewydolność wątroby, niewydolność nerek, leki stosowane w: zaburzeniach wydzielania śliny, chorobach przyzębia, zabiegach chirurgicznych jamy ustnej, profilaktyka i leczenie krwawień, lęk, ból, stres, antybiotyki, leki przeciwgrzybicze, powikłania polekowe, postępowanie farmakologiczne w stanach nagłych.

Zapalenia: warg (cheilitis exfoliativa, Cheilitis actinica, Chelitis glandularis purulenta, cheilitis angularis), jamy ustnej, przyzębia, afty (postacie małe i duże), aftozy (zespół Touraine’a, zespół Behcta), pęcherze, ziarniniakowatość, pleśniawki, opryszczkowe, nawracająca opryszczka warg, zakażenia półpaśca, choroba ręka-stopa-usta, ospa wietrzna, Herpangina, Aftoid Pospischilla i Feyrteraa, pęcherzyca, Pemfigoid, rumień wielopostaciowy, opryszczkowe zapalenia skóry, linear IgA disease,  Pyostomatitis vegetans 

McCarthy, liszaj, alergiczne, zapalenia języka, stomatitis xerostomica, erytroplakia, leukoplakia

 Patologie w jamie ustnej w przebiegu wybranych chorób ogólnoustrojowych:

Cukrzyca, Białaczka ostra, agranulocytoza, niedokrwistość złośliwa, skrobiawica, rak wodny, choroba Leśniowskiego-Crohna, histiocytoza X (choroba Handa, Schullera i Christiana, choroba Letterera), urazowy ziarniniak kwasochłonny języka, zespół Melkersona i Rosenthala, zespół Wegenera, guzkowate zapalenie płuc, mocznica, AIDS

Prowadzący: dr Sławomir Karwan

Koszt pojedynczego spotkania – 2 000 zł

Fizjologia tkanek operowanych i związane z nią praktyczne aspekty zabiegów. Jakie procesy uruchamiasz skalpelem a jakie zatrzymujesz?  Podstawy z fizjologii: jako wprowadzenie do farmakokinetyki i farmakologii, Patofizjologia stresu. Zasady gojenia się ran.

Czynność i budowa komórek tkanki:
nerwowej;
dlaczego znieczulenie działa?
jaka jest rola ucisku?
naciągania?,
ból, rodzaje czucia, jak skutecznie znieczulać, gdy już nie możemy podać więcej leku znieczulającego?
powikłania,

mięśniowej;
co powodujesz i na co narażasz pacjenta, gdy przetniesz dany mięsień w danej okolicy?
jak się goi rana mięśnia?
jakich powikłań spodziewać się trwałych i przejściowych?.../

kostnej; 
charakteryzacja osteoblastów/osteoklastów/osteocytów, wektory sił, unaczynienie kości, jak te wiadomości mają wpływ na przebieg terapii?
wykłady prowadzony na przykładach.

receptory; 
jak je wyłączać?
jak oszukiwać?
czucie; rodzaje; 
co czuje pacjent, gdy Ty operujesz?
układ hormonalny;
dla praktyków: 
rola w organiźmie, rola w stresie, wstęp do patologii, leki,
krew i chłonka: osocze: - rola, fakty i mity, przydatność kliniczna. elementy morfotyczne: krwinki czerwone, białe, płytki krwi, - ich rola dla chirurga praktyka, wybrane zasady fizjologii krążenia krwi - dla chirurga praktyka. 

układy: oddechowy; rola, troska o jego drożność i wydolność podczas zabiegów, trawienny; rola i troska o prawidłowe funkcjonowanie np. z powodu zażywanych pozabiegowo leków, krwionośny ze szczególnym uwzględnieniem układu krzepnięcia; wstęp do hemostazy, immunologiczny; kiedy możemy operować, kiedy nie? kiedy stosować antybiotyk, kiedy nie? inne....

FARMAKOLOGIA:

Środki odkażające: nieorganiczne, organiczne, przepisy

Znieczulenia: miejscowe i dodawane do nich np. naczyniozwężające, (klasyfikacja, działanie), ogólne

FARMAKOKINETYK: drogi podania leku w wybranych sytuacjach klinicznych, jaką drogę podania wybrać w danych przypadkach, omówienie drogi wybranych najczęściej stosowanych leków i połączenie tych wiadomości z obrazem klinicznym pacjenta

STRES: czy wiesz, że wg ostatnich doniesień naukowych lekarz stomatolog w swej praktyce poddany jest stresowi o natężeniu jak onkolog?

 

 Fizjologia tkanek operowanych i związane z nią praktyczne aspekty zabiegów.

 Jakie procesy uruchamiasz skalpelem a jakie zatrzymujesz?  

Podstawy z fizjologii: jako wprowadzenie do farmakokinetyki i farmakologii,

Patofizjologia stresu. Zasady gojenia się ran.

Czynność i budowa komórek tkanki:

nerwowej; / dlaczego znieczulenie działa? jaka jest rola ucisku? naciągania?, ból, rodzaje czucia, jak skutecznie znieczulać, gdy już nie możemy podać więcej leku znieczulającego? powikłania,

mięśniowej; / co powodujesz i na co narażasz pacjenta, gdy przetniesz dany mięsień w danej okolicy? jak się goi rana mięśnia? jakich powikłań spodziewać się trwałych i przejściowych?.../

- kostnej; charakteryzacja osteoblastów/osteoklastów/osteocytów, wektory sił, unaczynienie kości, jak te wiadomości mają wpływ na przebieg terapii? wykłady prowadzony na przykładach.

* receptory; jak je wyłączać? jak oszukiwać?

* czucie; rodzaje; co czuje pacjent, gdy Ty operujesz?

* układ hormonalny; dla praktyków: rola w organiźmie, rola w stresie, wstęp do patologii, leki

* krew i chłonka:

- osocze: - rola, fakty i mity, przydatność kliniczna.

- elementy morfotyczne: krwinki czerwone, białe, płytki krwi, - ich rola dla chirurga praktyka,

- wybrane zasady fizjologii krążenia krwi - dla chirurga praktyka.

* układy:

- oddechowy; rola, troska o jego drożność i wydolność podczas zabiegów,

- trawienny; rola i troska o prawidłowe funkcjonowanie np. z powodu zażywanych pozabiegowo leków

- krwionośny ze szczególnym uwzględnieniem układu krzepnięcia; wstęp do hemostazy,

- immunologiczny; kiedy możemy operować, kiedy nie? kiedy stosować antybiotyk, kiedy nie? inne....

FARMAKOLOGIA:

  • Środki odkażające – nieorganiczne – organiczne - przepisy

Znieczulenia - miejscowe i dodawane do nich np. naczyniozwężające, (klasyfikacja, działanie) ogólne

FARMAKOKINETYKA

- drogi podania leku w wybranych sytuacjach klinicznych

- jaką drogę podania wybrać w danych przypadkach,

- omówienie drogi wybranych najczęściej stosowanych leków i połączenie tych wiadomości z obrazem klinicznym pacjenta

 

STRES:

czy wiesz, że wg ostatnich doniesień naukowych lekarz stomatolog w swej praktyce poddany jest stresowi o natężeniu jak onkolog?

Zestresowany pacjent lub zestresowany chirurg to większe prawdopodobieństwo powikłań

STRES: jego wpływ na narządy krytyczne dla życia, rozpoznaj go, to łatwiej będzie mu przeciwdziałać, najtrudniej zwalczać go, gdy już urośnie w siłę, oczami pacjenta i chirurga.

ZASADY GOJENIA SIĘ RANY: Podstawy, Gojenie przez rychłozrost (pierwotne), Gojenie przez ziarninowanie, Gojenie odroczone, Fazy gojenia: Faza zapalenia, Faza wysięku, Faza resorpcji, Faza odbudowy, Faza proliferacji, Faza naprawy

KLASYFIKACJA RAN: Rany czyste, Rany czyste skażone, Rany skażone, Rany zakażone

KLINICZNE SZACOWANIE GOJENIA SIĘ RANY (KLASYFIKACJA KLINICZNA): EHI 1, EHI 2, EHI 3, EHI 4, EHI 5,