Prowadzący -  dr Sławomir Karwan 

Koszt pojedynczego spotkania – 2 000 zł

 

Egzodoncja. Wykłady.

CHIRURGICZNE USUWANIE ZĘBA:

Mechanika rozwierania szczęk,
- Kiedy usuwać zęba a kiedy leczyć?
- Badania radiologiczne w wielu przypadkach klinicznych,
- Przygotowanie ogólne do usunięcia zęba,
- Przygotowanie miejscowe do usunięcia zęba,
- Przygotowanie jamy ustnej do usunięcia zęba,
- Przygotowanie lekarza do zabiegu,
- Wskazania ogólne do usunięcia zęba,
- Wskazania miejscowe do usunięcia zęba,
- Przeciwwskazania ogólne do usunięcia zęba,
- Przeciwwskazania miejscowe do usunięcia zęba,
- Pozycja lekarza i pacjenta podczas zabiegów ekstrakcyjnych,
- Narzędzia do usuwania zębów w konkretnych przypadkach klinicznych,
- Techniki proste i zaawansowane usuwania:

- korzeni zębów

- zębów zatrzymanych: siekaczy, kłów przedtrzonowych, trzonowych dolnych

- zębów zatrzymanych: siekaczy, kłów przedtrzonowych, trzonowych górnych

- usuwanie zębów w skazach krwotocznych,
- krwawienie w trakcie usuwania zęba,
- krwawienie po usunięciu zęba, wczesne, późne,
- usuwanie zębów u pacjentów leczonych antykoagulantami,
- wszystkie techniki zachowania hemostazy,
- techniki zachowania objętości zębodołu
- radektomie, 

- hemisekcje,
- leczenie ropni zębopochodnych i usuwanie zębów przyczynowych,

Techniki replantacji zębów: - Wskazania i przeciwwskazania- klasyfikacja - techniki zabiegowe w każdej z grup zębowych, - współpraca z ortodontą i endodontą, - rokowanie

Zarządzanie powikłaniami

- techniki prewencji bólu i krwawienia - leczenie zapalenia zębodołu, - leczenie zwichnięcia żuchwy podczas czynności ekstrakcyjnych, - przemieszczenie zęba w tkankach - przemieszczenie zęba do gardła, przełyku lub tchawicy, - usuwanie zębów u pacjentów po urazach, - usuwanie zębów, których korzenie tkwią w świetle torbieli, - usuwanie zębów u pacjentów z rozszczepami, - usuwanie zębów u pacjentów w leczeniu interdyscyplinarnym, - usuwanie zębów jak prewencja ognisk zapalnych w sanacji względnej i bezwzględnej,- usuwanie zębów we współpracy z lekarzem protetykiem, - usuwanie zębów we współpracy z lekarzem ortodontą, - wczesne powikłania po usunięciu zęba, - późne powikłania po usunięciu zęba. - techniki separacyjne, instrumentarium, wskazania, przeciwwskazania, - szczegółowe techniki współpracy z asystą,  - farmakoterapia przedzabiegowa, w trakcie zabiegu i po zabiegowa,

Prowadzący -  dr Sławomir Karwan 

Koszt pojedynczego spotkania – 2 500 zł

Egzodoncja c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem, ZABIEGI.

- powikłania podczas usuwania zęba – przypadki kliniczne - etiopatogeneza przetoki ustno-zatokowej: - techniki diagnozowania, - techniki zamykania, - techniki prewencji bólu i krwawienia

 ZABIEGI.