Prowadzącydr Radosław Jadach

Pojedyncze spotkanie: 2 000 zł

Periodontologia. Wykłady.

- Anatomia (szczegółowo), klasyfikacje
- Wymagania sprzętowe do mikrochirurgii periodontologicznej,
- Lupy, mikroskopy, porównanie
- Narzędzia do mikrochirurgii, zestawy rekomendowane
- Ćwiczeni praktyczne z i bez powiększenia,
- Zasady gojenia się rany – przypomnienie – Diagnostyka
- Etap higienizacyjny
- Etap korekcyjny
- Leczenie podtrzymujące
- Profilaktyka: bólu, lęku, obrzęków, antybakteryjna, - przypomnienie.
- Wrzodziejące zapalenie dziąseł i przyzębia,
- Ropnie przyzębne

Choroby dziąseł modyfikowane z płytką nazębną

- Zapalenia dziąseł wywołane wyłącznie przez płytkę nazębną:
- Bez innych czynników miejscowych
- Z obecnością innych czynników miejscowych

 Choroby dziąseł modyfikowane przez czynniki ogólne:

 Związane z układem hormonalnym:
- pokwitaniowe zapalenie dziąseł

- zapalenie dziąseł związane z cyklem menstruacyjnym
- choroby dziąseł w przebiegu cukrzycy, związane z chorobami krwi:
- zapalenie dziąseł w przebiegu białaczek
- w przebiegu innych chorób krwi

 choroby dziąseł modyfikowane przez leki:

- polekowe rozrostowe zapalenie dziąseł,
- polekowe zapalenie dziąseł, choroby dziąseł modyfikowane zaburzeniami w odżywianiu

Choroby dziąseł nie związane z płytką nazębną - Choroby dziąseł związane z infekcją jamy ustnej
- Choroby dziąseł uwarunkowane genetycznie

Objawy dziąsłowe w przebiegu chorób ogólnoustrojowych:
- zaburzenia śluzówkowo-skórne  reakcje alergiczne
- zmiany patologiczne dziąseł pochodzenia urazowego

Przewlekłe zapalenie przyzębia

W zależności od miejsca
– Zlokalizowane
- Uogólnione

 W zależności od zaawansowania
– Łagodne
- Średnio zaawansowane
- Zaawansowane

 Agresywne zapalenie przyzębia  Zlokalizowane - Uogólnione

Zapalenie przyzębia w przebiegu chorób ogólnych
- Związane z chorobami hematologicznymi
- Związane z chorobami i zespołami genetycznymi
- Związane z innymi chorobami systemowymi

Ostre stany przyzębia - Martwiczo-wrzodziejące:
- Dziąseł
- Przyzębia
- Ropnie w przyzębiu
- Zespoły Endo-periodontalne

 Wady wrodzone lub nabyte
- Nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowe
- Recesje dziąsła
- Brak dziąsła zębodołowego
- Płytki przedsionek jamy ustnej
- Nieprawidłowe przyczepy wędzidełek/mięśni
- zmiany w przyzębiu wywołane urazem zgryzowym
- pierwotny uraz zgryzowy
- wtórny uraz zgryzowy

Prowadzącydr Radosław Jadach

Pojedyncze spotkanie: 3 000 zł

Periodontologia c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem.

- cięcia

- płaty

- techniki szycia

Patofizjologia i patomorfologia, terminologia opisowa i diagnostyczna, zasady współpracy z histopatologiem, patologie w jamie ustnej w przebiegu wybranych chorób ogólnoustojowych. Rogowacenie białe błony śluzowej jamy ustnej, uwarunkowane genetycznie, nienowtworowe i nowotworowe rozrosty nabłonka, nienabłonkowe nienowotworowe i nowotworowe rozrosty błony śluzowej. Wady wrodzone czaszki twarzowej i ich objawy w jamie ustnej. Choroby genetyczne i wrodzone zębów. Nieprawidłowości.

Terminologia opisowa i diagnostyczna: - Plama, - plamka, - nadżerka, - owrzodzenie, - blizna, - szczelina, - pęcherz, - przetoka,  - grudka, - płytka, - guzek, - guz, - pęcherzyk, - torbiel, - krosta – charakterystyka, zasady opisu badania histopatologicznego.

Zaburzenia w krążeniu jako wstęp do zasad i technik utrzymania hemostazy

- Krwotok – Zakrzepica – Zator – Niedokrwienie – Zawał – Obrzęk

ZASADY UTRZYMANIA HEMOSTAZY:

- przypomnienie: fizjologia układu krzepnięcia, - znajomość anatomii, - znaczenie kompetencji lekarza i asysty, - rola wywiadu, - rola technik zabiegowych, - czynniki nieprzewidywalne, - nie umiem, ale i tak mogę pomóc pacjentowi, - mity, - farmakologiczne 

(chemiczne), - wykorzystanie wysokiej i niskiej temperatury, - elektryczne, - mechaniczne, - zabiegowe, - ultradźwiękowe, - techniki mieszane - kontrola w trakcie zabiegu i pozabiegowa,

Zasady pobierania wycinków do badania histopatologicznego:

- zasady znieczulania operowanej okolicy - wskazania i przeciwwskazania do biopsji

- diagnostyka przedzabiegowa (obrazowa, aspiracyjna, wymazowa)
- techniki zabiegowe w zależności od okolicy:
a. tkanki miękkie: policzek, wargi, skóra, język, dziąsło, błona śluzowa podniebienia miękkiego i twardego, dno jamy ustnej ,
b. tkanki twarde: guzy kości wyrostków zębodołowych: szczęki i żuchwy, sklepienie podniebienia twardego, - zasady biopsji w zależności od charakteru klinicznego guza, jego lokalizacji, wielkości, - zasady utrzymania hemostazy - biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, - współpraca z ośrodkami o najwyższym stopniu referencyjności

Choroby genetyczne i wrodzone zębów: - anodontia – hypodontia - dentes reinclusi - dentitio difficilis, - dens neonatalis - dentes decidui seu lactei persistentes - dentitio tertia - hyperodontia, mesiodens - dysplasia dentini / dentinogenesis imperfecta - hypoplasia, dysplasia enameli - amelogenesis imperfecta, 

Nieprawidłowości szkliwa towarzyszące zespołom: - epidermolysis bullosa – mukopolysacharydosis - sclerosis tuberosa - zespół szkliwo-paznokcie-gruczoły potowe - zespół włosy-zęby-kość - vitamin D refraktory rickets-  snow capped teeth

Nieprawidłowości budowy zębów:

- dens multicuspidalis – metachoresis - dens persistens – odontomata - dens invaginatus - odontoma compositum – enemaloma – taurodoncja - dentes fusi - dentes gemini - dentes concreto – Rhizomicria - microdontia,

Rogowacenia białe błony śluzowej jamy ustnej:

- leukoplakia (wszystkie jej odmiany) -brodawkowate - mozaikowe (tzw. pstre0 - białe włochate - na tle ścierania – bielnica - odsłoneczne

 Rogowacenia uwarunkowane genetycznie

- leukoedema - znamię białe gąbczaste – grudkowe zespół Jadassohna i Lewandowsky-iego

- tylosis - dyskeratosis congenita (z. Zinssera, Engmana i Cole’a)

Inne:
- liszaj płaski
- liszaj rumieniowaty
- łuszczyca