Prowadzącydr Radosław Jadach

Pojedyncze spotkanie: 2 000 zł

TEMAT: Chirurgia resekcyjna c.d. Wykłady. Piezochirurgia. Resekcje. Hemisekcje. Radektomie.

PIEZOCHIRURGIA: – wprowadzenie w technologię oraz instrumentarium, – zasady osteotomii, cięcie selektywne, – ekstrakcje zębów, – wydłużanie koron klinicznych, – techniki rozszczepiania wyrostków zębodołowych w każdym sekstancie, – techniki pracy w podnoszeniu dna zatok szczękowych, – techniki pracy w osteodystrakcji – techniki pracy w płatach kostno-okostnowych, – techniki pracy w lateralizacji nerwu zębodołowego dolnego, – techniki pobierania przeszczepów,

– Techniki wykonywania łoża implantacyjnego, – Mikrochirurgia ortodontyczna – kortykotomie, sterowanie ruchami zębów, – Techniki pracy w transplantacjach zębów, – Techniki pracy podczas usuwania zębów zatrzymanych, – Techniki pracy w pozyskiwaniu kości autogennej, – Osteoplastyka w wybranych przypadkach klinicznych,

Resekcje. Hemisekcje. Radektomie:

– diagnostyka – klasyfikacja – dobór metody do przypadku – instrumentarium – współpraca z endodontą, ortodontą, protetykiem – techniki uzyskiwania dostępu do wierzchołka korzenia we wszystkich grupach zębów szczęki i żuchwy – praca w obecności nerwu zębodołowego dolnego, praca w sąsiedztwie zatoki szczękowej – praca od strony podniebiennej, – praca w odcinku estetycznym i fonetycznym – opieka nad raną,

Prowadzący - dr Radosław Jadach

Pojedyncze spotkanie - 3 000 zł

TEMAT: Chirurgia resekcyjna c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem, zabiegi.