Prowadzący: r.pr. Grzegorz Kozak

Pojedyncze spotkanie: 2 000 zł

Aspekty prawne, prawo karne, handlowe i cywilne w praktyce.

Prowadzący - dr Kamil Nelke

Pojedyncze spotkanie - 2 000 zł

Temat: Badanie pacjenta przy fotelu. Odróżnij przypadek operacyjny od nieoperacyjnego pacjenta. Prowadzenie dokumentacji medycznej i fotograficznej wg najnowszych przepisów. Zasady diagnostyczne i wytyczne leczenia wybranych schorzeń rejonu jamy ustnej i struktur przyległych. Formularze wywiadu, zgód na zabiegi, inne. 

Temat kursu ma za zadanie przybliżyć lekarza praktyka z najczęstszymi patologiami rejonu jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki różnicowej, leczenia, technik diagnostycznych, oceny badań CBCT oraz umiejętności wdrożenia odpowiedniego postępowania. Z racji na zbyt małą świadomość onkologiczną, a rosnącym występowaniem licznych zmian przednowotworowych słuchacze zapoznani zostaną z najczęstszymi, typowymi jak i nie typowymi sytuacjami klinicznymi, które nie tylko wymagają od lekarza wzmożonej czujności chirurgicznej ale także wdrożenia odpowiednich kroków diagnostyczno-leczniczych. Dodatkowo poruszone zostaną aspekty prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, pozyskiwania zgód na zabiegi oraz skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami chirurgicznymi. Podczas kursu odpowiemy sobie na następujące pytania:

Kiedy kierować pacjenta do innych specjalistów lub do leczenia szpitalnego?

Jak prawidłowo poradzić sobie z hemostazą pola operowanego?

Dlaczego badanie CBCT i rezonansu magnetycznego przydają się w praktyce lekarza stomatologa?

W jakich sytuacjach oraz jakimi technikami pobierać wycinki z tkanek miękkich i twardych?

Przy występowaniu których niepokojących objawów w jamie ustnej oraz rejonie twarzy i szyi nie wolno lekceważyć ich obecności?

Po co lekarz stomatolog musi posiadać podstawową wiedzę o traumatologii szczęk i twarzy?

Dlaczego nie wolno unikać  konsultacji z innymi lekarzami?

Jak prawidłowo planować trudne zabiegi i radzić sobie z nietypowymi powikłaniami?