+48 501 939 675
biuro@oralsurgery.pl

GRUPA IV – CYKL ZIMOWY


UWAGA: [cena solo] w tabeli oznacza cenę dla osób, które NIE będąc słuchaczami OSA, chcą uczestniczyć w wykładzie i zabiegach.

 

 

L.p. SPOTKANIE TEMAT Termin

GRUPA I

cena solo
 

1

 

 

 PIERWSZE

Dzień 1

 

 slawomirkarwan

 

Sławomir Karwan

radoslawjadach

Radosław Jadach

Anatomia prawidłowa czaszki twarzowej ze szczególnym uwzględnieniem piętra dolnego

 i środkowego twarzy, syntopii i skeletotopii.

Anatomia szczegółowa: zębów, przyzębia, histologia dla praktyków.

—————————————————————————————————-

 Zajęcia prowadzone celem przyszłej nauki:

deponowania znieczulenia:

dobór parametrów igły do znieczulanych tkanek, modyfikacje w zależności od regionu znieczulanego, stabilizacja igły, aspiracja: błędy techniczne, mity, dlaczego zmieniać igły u tego samego pacjenta?, powikłania. jak znieczulić ropnie przed drenażem? inne…
iniekcji, punkcji – biopsja aspiracyjna cieńkoigłowa, diagnostyka ropni,
diagnostyki obrazowej RVG, USG, CBCT, NMR, RM, endoskopii, – bez znajomości anatomii jesteśmy ślepi,
oceny rozprzestrzeniania się ropni, nowotworów – anatomia leży u podstaw sztuki przewidywania…
– technik drenażu, – jak pomóc a nie zaszkodzić, w jakiej okolicy jaką techniką drenować,
– utrzymania hemostazy, – świadome operowanie w zapobiega powikłaniom, jeśli wiesz co i jak krwawi to wiesz jak temu przeciwdziałać. Jak ustalić czy krwawi z kości zębodołu czy tkanek miękkich?, rola asysty, gdzie ucisnąć, gdzie koagulować? czym?
technik szycia, – co zszywasz?, jaką warstwę jakiej tkanki do jakiej warstwy jakiej tkanki? jak szyć, by nie niszczyć?
– technik transplantacyjnych, – biologiczne projektowanie i transplantacje bloczków kostnych, tkanki miękkiej, transpozycje, płaty uszypułowane…
technik implantacyjnych,
pierwszej pomocy w urazach. – wpierw doskonale zdiagnozuj i zobrazuj uszkodzenia, potem zaplanuj, zoperuj, zaopiekuj się.

W celu zobrazowania powyższych zagadnień należy wspomnieć o:

a.    Układ kostny, a szczególnie elementy wytłuszczone:
– kość klinowa,
– kość czołowa,
– dół skroniowy,
– dół podskroniowy,
– dół skrzydłowo-podniebienny,
– kość skroniowa,
– kość ciemieniowa,
– oczodół,
– kość jarzmowa,
– jama nosowa,
– kość nosowa,
– kość łzowa,
– szczęka,
– zatoki przynosowe,
– kość podniebienna,
– małżowiny nosowe
–  kości: sitowa, lemiesz,
– dół zażuchwowy,
– żuchwa,
– kość  gnykowa,
– obojczyk,

b.    Układ mięśniowy
– mięśnie mimiczne,
– mm. sklepienia czaszki,
– mm. powiek i otoczenia
– mm. małżowiny usznej,
– mm. nozdrzy,
– mm. szpary ust i otoczenia
– mm. unoszące żuchwę
– mm. nadgnykowe i obniżające żuchwę,

Trzewia czaszki twarzowej i szyi: anatomia i topografia:
wargi, (unaczynienie, unerwienie)
jama ustna, (unaczynienie, unerwienie)
policzki, (unaczynienie, unerwienie)
dziąsła, (unaczynienie, unerwienie)
podniebienie, (unaczynienie, unerwienie)
migdałki podniebienne, (unaczynienie, unerwienie)
język, (unaczynienie, unerwienie)
gruczoły ślinowe, (unaczynienie, unerwienie)
gardło, (unaczynienie, unerwienie),
krtań, (unaczynienie, unerwienie),
nos zewnętrzny i jama nosowa,

c.    Układ naczyniowy twarzy,
d.    Układ nerwowy twarzy,
e.    Topografia, identyfikacja struktur w badaniach obrazowych
f.    Topografia przestrzeni międzypowięziowych głowy i szyi,
– skroniowa, podskroniowa
– policzkowa
– zażuchwowa,
– podżuchwowa,
– skrzydłowo-żuchwowa,
– około żwaczowa,
– podbródkowa,
– przepona dna jamy ustnej,
– podjęzykowa,
– przygardłowa i zagardłowa,

ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA:
– anatomia zębów (szczegółowo ze wskazaniem praktycznych aspektów nabytej wiedzy anatomicznej)
– anatomia przyzębia (bardzo szczegółowo) – kluczem do periochirurgii jest perfekcyjna znajomość operowanych struktur.
– histologia (szczegółowo). – j.w.

Dzięki perfekcyjnej znajomości anatomii i zasad biologii łatwiej ocenić techniki operowania, łatwiej dobrać metodę do przypadku, łatwiej zrozumieć zaawansowane techniki regeneracyjne lub resekcyjne.

Wykładowcy prowadzą zajęcia w oparciu o prezentację własnych przypadków i zdjęć z zabiegów, aby ukazać jak ważną jest znajomość anatomii i jakie decyzje podejmują śródzabiegowo w oparciu o tą wiedzę.

25.09.15

 

 

1500zł

 

 


PIERWSZE

Dzień 2

 

 

slawomirkarwan

Sławomir Karwan

radoslawjadach

Radosław Jadach


 Badania obrazowe w chirurgii jamy ustnej:

 OPG, RTG, RVG, CBCT, MR, CT, USG, PET, endoskopia, scyntygrafia, inne.

 Obrazowanie struktur anatomicznych; zalety, ograniczenia, pułapki diagnostyczne.

—————————————————————————————————-

* podstawowe reguły

* anatomia prawidłowa w obrazowaniu

* próchnica zębów

* radiologia tkanek przyzębia

* okolica przywierzchołkowa i zapalenia kości

* anomalie zębowe

* urazy szczęki i żuchwy

* ocena korzeni i zębów zatrzymanych

* szczegółowe zastosowanie zdjęć przylegających

* szczegółowe zastosowanie zdjęć przylegających

* szczegółowe zastosowanie CBCT

* kliniczna ocena przydatności w/w zdjęć w wybranych przypadkach klinicznych

* rezonans magnetyczny

* ultrasonografia

* DSA

* Scyntygrafia

* Tomografia spiralna z kontrastem

* oprogramowanie

 

Szczegółowe omówienie przydatności klinicznej każdego rodzaju badania, wskazania i przeciwwskazania do ich zastosowania, jak formułować skierowanie, by uzyskać interesujące nas obrazy, jak interpretować uzyskane obrazy w jednostkach chorobowych, jak znaleźć chorobę nie znając jej nazwy? jak współpracować z lekarzami innych specjalizacji?

– cytologia,

– histopatologia

– bakteriologia

– mykologia

– wirusologia

 


 GRUPA I

26.09.15

 

 


1500zł

2  

DRUGIE

Dzień 1

 

slawomirkarwan

Sławomir Karwan

radoslawjadach

Radosław Jadach

 Fizjologia tkanek operowanych i związane z nią praktyczne aspekty zabiegów.

 Jakie procesy uruchamiasz skalpelem a jakie zatrzymujesz?

Podstawy z fizjologii: jako wprowadzenie do farmakokinetyki i farmakologii,

Patofizjologia stresu. Zasady gojenia się ran.

—————————————————————————————————-

* Czynność i budowa komórek tkanki:

nerwowej; / dlaczego znieczulenie działa? jaka jest rola ucisku? naciągania?, ból, rodzaje czucia, jak skutecznie znieczulać, gdy już nie możemy podać więcej leku znieczulającego? powikłania,

mięśniowej; / co powodujesz i na co narażasz pacjenta, gdy przetniesz dany mięsień w danej okolicy? jak się goi rana mięśnia? jakich powikłań spodziewać się trwałych i przejściowych?…/

kostnej; charakteryzacja osteoblastów/osteoklastów/osteocytów, wektory sił, unaczynienie kości, jak te wiadomości mają wpływ na przebieg terapii? wykłady prowadzony na przykładach.

* receptory; jak je wyłączać? jak oszukiwać?

* czucie; rodzaje; co czuje pacjent, gdy Ty operujesz?

* układ hormonalny; dla praktyków: rola w organiźmie, rola w stresie, wstęp do patologii, leki

* krew i chłonka:

– osocze: – rola, fakty i mity, przydatność kliniczna.

– elementy morfotyczne: krwinki czerwone, białe, płytki krwi, – ich rola dla chirurga praktyka,

– wybrane zasady fizjologii krążenia krwi – dla chirurga praktyka.

* układy:

– oddechowy; rola, troska o jego drożność i wydolność podczas zabiegów,

– trawienny; rola i troska o prawidłowe funkcjonowanie np z powodu zażywanych pozabiegowo leków

– krwionośny ze szczególnym uwzględnieniem układu krzepnięcia; wstęp do hemostazy,

– immunologiczny; kiedy możemy operować, kiedy nie? kiedy stosować antybiotyk, kiedy nie? inne….

 

FARMAKOLOGIA:

 1. Środki odkażające

– nieorganiczne

– organiczne

– przepisy

      2. znieczulenia

– miejscowe i dodawane do nich np. naczyniozwężające, (klasyfikacja, działanie)

– ogólne

FARMAKOKINETYKA

– drogi podania leku w wybranych sytuacjach klinicznych

– jaką drogę podania wybrać w danych przypadkach,

– omówienie drogi wybranych najczęściej stosowanych leków i połączenie tych wiadomości z obrazem klinicznym pacjenta

 

STRES:

czy wiesz, że wg ostatnich doniesień naukowych lekarz stomatolog w swej praktyce poddany jest stresowi o natężeniu jak onkolog?

Zestresowany pacjent lub zestresowany chirurg to większe prawdopodobieństwo powikłań

STRES

* jego wpływ na narządy krytyczne dla życia

* rozpoznaj go, to łatwiej będzie mu przeciwdziałać.

* najtrudniej zwalczać go, gdy już urośnie w siłę

* oczami pacjenta i chirurga.

ZASADY GOJENIA SIĘ RANY

– Podstawy
– Gojenie przez rychłozrost (pierwotne),
– Gojenie przez ziarninowanie
– Gojenie odroczone
– Fazy gojenia:
– Faza zapalenia
– Faza wysięku
– Faza resorpcji
– Faza odbudowy
– Faza proliferacji
– Faza naprawy

KLASYFIKACJA RAN

– Rany czyste
– Rany czyste skażone
– Rany skażone
– Rany zakażone

KLINICZNE SZACOWANIE GOJENIA SIĘ RANY (KLASYFIKACJA KLINICZNA):

– EHI 1,
– EHI 2,
– EHI 3,
– EHI 4,
– EHI 5,

 

 GRUPA I

09.10.15

 

1500zł


 

DRUGIE

Dzień 2

 

slawomirkarwan

Sławomir Karwan

radoslawjadach

Radosław Jadach


 Patofizjologia zapalenia, objawy kliniczne, farmakoterapia bólu,

farmakologia w hemostazie, chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe,

elementy farmakoterapii u kobiet w ciąży.

—————————————————————————————————-

* Farmakoterapia bólu:

                – Niesteroidowe leki przeciwzapalne (siła, czas działania, powinowactwo, chemia)

– nieopioidowe leki przeciwbólowe,

– opioidowe leki przeciwbólowe (podział, charakterystyka)

– działania niepożądane,

– interakcje,

* farmakologia w hemostazie:

– skazy krwotoczne, osoczowe, naczyniowe, płytkowe,

– chorzy leczeni przeciwzakrzepowo,

– interakcje leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych,

– farmakologia poekstrakcyjna,

* Chemioterapuetyki przeciwdrobnoustrojowe

– wskazania

– antybiotyki:

– B-laktamowe

– makrolity

– tetracykliny

– linkosamidy

– glikopeptydy

– aminoglikozydy

– Chinolony,

– Sulfonamidy,

– pochodne nitroimidazolu

– chemioterapia zakażeń grzybiczych

– profilaktyka u zdrowych

– profilaktyka w grupach ryzyka,

* farmakoterapia u kobiet w ciąży i laktacji:

– klasyfikacje,

– leki znieczulające miejscowo,

– chemioterapeutyki,

– przeciwbólowe,

* algorytm farmakoterapeutyczny przygotowania do zabiegów w wybranych sytuacjach klinicznych.

 1. Wchłanianie i dystrybucja leków,
  1. Metabolizm i wydalanie leków,
  2. Parametry farmakokinetyczne
  3. Interakcje leków,
  4. Dawkowanie
  5. Farmakoterapia w :

– ciąża, okres karmienia

– niewydolność wątroby ,

– niewydolność nerek,

* leki stosowane w:

– zaburzeniach wydzielania śliny

– chorobach przyzębia

– zabiegach chirurgicznych jamy ustnej

– profilaktyka i leczenie krwawień

– lęk, ból, stres,

* antybiotyki,

* leki przeciwgrzybicze

* powikłania polekowe,

* postępowanie farmakologiczne w stanach nagłych.

 

Zapalenia:

– warg (cheilitis exfoliativa, Cheilitis actinica, Chelitis glandularis purulenta, cheilitis angularis)

– jamy ustnej

– przyzębia (bardzo szczegółowo)

– afty (postacie małe i duże)

– aftozy (zespół Touraine’a, zespół Behcta)

– pęcherze (bardzo szczegółowo)

– ziarniniakowatość (gruźlica, sarkoidoza, kiła, promienica)

– pleśniawki

– opryszczkowe

– nawracająca opryszczka warg

– zakażenia półpaśca

– choroba ręka-stopa-usta

– ospa wietrzna

– Herpangina

– Aftoid Pospischilla i Feyrteraa

– pęcherzyca

– choroba Haileya i Hayleia

– Pemfigoid

– rumień wielopostaciowy

– opryszczkowe zapalenia skóry

– linear IgA disease

– Pyostomatitis vegetans McCarthy

– liszaj

– alergiczne

– zapalenia języka

– stomatitis xerostomica

– erytroplakia,

– leukoplakia

Patologie w jamie ustnej w przebiegu wybranych chorób ogólnoustrojowych

– Cukrzyca

– Białaczka ostra

– agranulocytoza

– niedokrwistość złośliwa

– skrobiawica

– rak wodny

– choroba Leśniowskiego-Crohna

– histiocytoza X (choroba Handa, Schullera i Christiana, choroba Letterera)

– urazowy ziarniniak kwasochłonny języka

– zespół Melkersona i Rosenthala

– zespół Wegenera

– guzkowate zapalenie płuc

– mocznica

– AIDS


 


GRUPA I

10.10.15

 


1500zł

3  

TRZECIE

Dzień 1

 

slawomirkarwan

Sławomir Karwan

radoslawjadach

Radosław Jadach

 Szczegółowe omówienie instrumentarium, przygotowanie przedzabiegowe gabinetu,

pola zabiegowego w zależności od rodzaju zabiegu. 

Zasady doboru instrumentarium do wybranych zabiegów.

Zasady pracy każdym z narzędzi. Zasady konserwacji.

Znieczulenia w chirurgii stomatologicznej.

Choroby zatok obocznych nosa.

Choroby nienowotworowe gruczołów ślinowych.

! URAZY !

—————————————————————————————————-

Instrumentarium oraz wyposażenie gabinetu:

– omówienie wszystkich narzędzi: wady, zalety dla klinicysty, odpowiednie rodzaje narzędzi do zabiegów.

karpule

– igły (rodzaje, wskazania, przeciwwskazania)

– nici

– strzykawki

– serwety

– rękawice

– czepki,

– maski

– okulary ochronne

– lupy

– źródła światła

– pęsety mikro, makro

igłotrzymacze mikro, makro,

– lusterka, rodzaje, zastosowanie

– kubeczki, kody kolorów,

– wazelina

– maść antybiotykowa, sterydowa

– gaziki, praca z gazikiem,

– ssaki, końcówki, praca

– nożyczki, mikro, makro, praca

– skalpele – rodzaje, wskazania, praca

– kleje tkankowe, wskazania

– opatrunki, adhezyjne i nieadheyjne

– retraktory,

– haki,

– raspatory, jaie do jaich zabegów

– Luksatory, dźwignie

– dłuta perio, mikro,

– kirety

– nakładacze

– „apeksy”

– skalery

– piezotomy, rodzaje końcówek

– piły, wiertła

– fizjodyspensery, programowanie

– kontenery,

– autoklawy,

– turbiny, prostnice, parametry w chirurgii,

– serwety, rodzaje, wskazania

– fartuchy jednorazowe, rodzaje

– wiele innych.

Zasady profesjonalnego przygotowania pola operacyjnego, gabinetu, personelu.

 

Przygotowania przedzabiegowe

a)    Przygotowanie pacjenta, ułożenie, przykrycie .

b)    Przygotowanie operatora i asysty do zabiegu

c)    Chirurgiczne mycie i odkażanie rąk

d)    Higieniczne odkażanie rąk

e)    Rękawiczki, rodzaje, zalety i wady,

f)     Maseczki i okulary ochronne

g)    ubranie ochronne, nakrycie głowy

h)    dezynfekcja narzędzi

i)      Dezynfekcja powierzchni

j)      Sterylizacja

k)    Postępowanie z odpadami

l)     Pacjent zakażony

m)   Postępowanie przed zabiegiem

n)    Podczas zabiegu

o)    Po zabiegu

 

ZASADY:

– trzymania narzędzi, pełne omówienie instrumentarium,

– posługiwania się narzędziami

– konserwacji narzędzi,

– mycia, dezynfekcji, sterylizacji i pakietowania narzędzi chirurgicznych,

– pracy w lupach, pod mikroskopem w chirurgii,

– praca z wykwalifikowaną asystą. Rola (!) asysty!

– pracy z aparatem fotograficznym,

 

 

ZNIECZULENIE miejscowe:

– biologia znieczulanych tkanek

– anatomia

– Wywiad,

– Premedykacja,

– Instrumentarium:

– igły

– strzykawki

– karpule

– sterowane komputerowo,

– rodzaje ampułek,

– modyfikacje

techniki znieczuleń:

– zasady ogólne

– znieczulenia w prewencji bólu

– znieczulenia diagnostyczne

– zasady pracy z igłą sztywną i giętką, modyfikacje,

– rola ucisku

– rola masażu

– stabilizacja znieczulanej okolicy

– aspiracja – kiedy i gdzie?

– techniki podtrzymania znieczulenia w sytuacjach przekroczenia dawki dozwolonej,

– pozytywne interakcje leków: mała dawka długi czas działania,

– niebezpieczne mity,

– zasady znieczulania bezbolesnego,

– znieczulenie wyrostka zębodołowego w każdym sekstancie

– znieczulenie tkanek miękkich: język, wargi policzki, podniebienie, dno jamy ustnej,

– znieczulenie dokostne

– znieczulenia dooznębnowe

– znieczulenia nasiękowe (standardowe)

– znieczulenia przewodowe

– znieczulenia powierzchniowe,

– znieczulenia domiazgowe,

– Znieczulanie ropni,

– Znieczulanie ran,

– Znieczulanie przed biopsją  guzów

– Znieczulanie guzów naczyniowych,

CHOROBY ZATOK OBOCZNYCH NOSA diagnostyka i leczenie

– fizjologia zatok szczękowych,

– zębopochodne choroby zatok szczękowych: etiologia, diagnostyka, leczenie,

– urazy zatok szczękowych

– przetoki,

– przypomnienie nowotworów zatok szczękowych,

 

CHOROBY GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH: diagnostyka i leczenie

– rola śliny

– przypomnienie anatomii, histologii,

– zapalenia ślinianek,

– urazy ślinianek,

– sialopatie,

– kamice ślinianek i przewodów wyprowadzających,

– przypomnienie nowotworów ślinianek,

Urazy;

– mechanika urazów tkanek miękkich

– mechanika urazów tkanek twardych

– algorytm pierwszej pomocy w urazach,

– zabezpieczenie miejsca zdażenia

– zabezpieczenie uszkodzonych miejsc ciała,

– techniki replantacyjne

– techniki repozycji wyrostka zębodołowego bezzębnego i z zębami,

 

 GRUPA I

23.10.15

 

1500zł

 


TRZECIE

Dzień 2

 

drLUCZAK

Klaudiusz Łuczak

slawomirkarwan

Sławomir Karwan


 

 Badanie pacjenta przy fotelu. Odróżnij przypadek operacyjny od nieoperacyjnego pacjenta.

 Prowadzenie dokumentacji medycznej wg najnowszych przepisów. Zasady monitoringu w gabinecie.

 Formularze wywiadu, zgód na zabiegi, inne. Choroby ślinianek. Zębopochodne guzy niezłośliwe.

Raki zębopochodne.

—————————————————————————————————-

 PRZEPISY:

– legislacja w gabinecie – najważniejsze wytyczne w uzyskiwaniu świadomej zgody pacjenta na zabieg.

– błąd medyczny

– ubezpieczyłeś się? I co z tego!

DIAGNOSTYKA – wszystkie tematy w oparciu o przypadki kliniczne

* Wywiad, techniki wywiadu
* Badanie wzrokiem
* Badanie dotykiem
* Badanie słuchem
* Badanie węchem
* Badanie stomatologiczne w jednostkach chorobowych,

Choroby ślinianek

– ślinotok

– suchość w jamie ustnej

– sialosis

– sialometaplasia necroticans

– kamica ślinianek

– zapalenie ślinianek (wirusowe, bakteryjne, inne)

Nowotwory ślinianek:

– gruczolak wielopostaciowy

– gruczolaki jednopostaciowe

– carcinoma sebaceum

– myoepithelioma

– gruczolak ślinowy brodawkowy

– onkocytoma

– gruczolakochłoniak

– torbielak brodawkowaty

– rak śluzowo-płaskonabłonkowy

– rak pęcherzykowy

– rak gruczołowo-torbielowy, oblak,

– rak gruczołowy

– rak płaskonabłonkowy kolczysto komórkowy

– rak niezróżnicowany

– inne

– brodawczak przewodowy odwrócony

– choristoma glandulae salivaris

– rak przewodów końcowych

– torbiele ślinianek

Zębopochodne guzy niezłośliwe

– Szkliwiaki (lity/ wielokomorowy, jednokomorowy, delmoplastyczny, obwodowy)

– Płaskonabłonkowy guz zębopochodny

– Wapniejący nabłonkowy guz zębopochodny

– Pseudogruczołowy guz zębopochodny

– Rogowaciejąco-torbielowaty guz zębopochodny

– Włókniak szkliwiakowy

– Włókniakozębiak szkliwiakowy

– Włókniakozębiniak szkliwiakowy

– Zębiak złożony

– Zębiak zestawny

– Zębiakoszkliwiak

– Wapniejący torbielowaty guz zębopochodny

– Zębino pochodny guz zawierający komórki-cienie

– Włókniak zębopochodny

– Śluzak zębopochodny

– Kostniwiak

– Klasyczny włókniak kostniejący

– Młodzieńczy beleczkowaty włókniak kostniejący

– Dysplazja włóknista

– Dysplazje kostne

– Wewnątrzkostna zmiana olbrzymiokomórkowa

– Cherub izm (powtórzenie)

– Torbiel tętniakowa ta kości

– Samotna torbiel kostna

Raki zębopochodne:

– Szkliwiak przerzutujący

– Rak szkliwiakowy – typ pierwotny

– Rak szkliwiakowy – typ wtórny, wewnątrzkostny

– Rak szkliwiakowy – typ wtórny obwodowy

– Pierwotny wewnątrzkostny rak płaskonabłonkowy – typ lity

– Pierwotny wewnątrzkostny rak płaskonabłonkowy – inne

– Jasnokomórkowy rak zębopochodny

– Zębopochodny rak zawierający komórki cienie

– Włókniakomięsak szkliwiakowy

– Włókniakozębiniakomięsak i włókniakozębiakomięsak szkliwiakowy

Patologia języka

– Badanie języka

– Wady wrodzone języka

– Specyficzne zmiany języka

– Zmiany języka powstałe na skutek urazów

– Schorzenia języka w chorobach systemowych

– Choroby języka o podłożu immunologicznym

– Zmiany chorobowe języka o prawdopodobnej etiologii immunologicznej

– Zapalenie swoiste języka

– Zmiany chorobowe języka o podłożu alergicznym

– Zmiany chorobowe języka w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych

– Choroby przednowotworowe języka

– Nowotwory łagodne

– Nowotwory złośliwe


GRUPA I

24.10.15

 


1500zł

4

 

 

CZWARTE

Dzień 1

 

Smereka

Jacek Smereka

 

 Patofizjologia stanów nagłych zagrożeń

 Podstawowe czynności resuscytacyjne.

—————————————————————————————————-

* Dorosły i dziecko w stanie zagrożenia życia – podstawowe problemy ratunkowe

* Podstawy patofizjologii układu krążenia – najczęstsze zaburzenia układu krążenia w gabinecie stomatologa

* Podstawy patofizjologii układu oddechowego – najczęstsze zaburzenia układu oddechowego w gabinecie

stomatologa

* Podstawy patofizjologii układu nerwowego – najczęstsze zaburzenia układu nerwowego w gabinecie

stomatologa

* Homeostaza przemiany materii i układu wydalniczego – zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek,

cukrzyca

* Patofizjologia dziecka i dorosłego – odmienności anatomiczne i fizjologiczne,

 

* Protokoły postępowania BLS ERC 2010

* Zasady oceny pacjenta – przytomność, układ krążenia i oddechowy ABC

* Zastosowanie defibrylacji zautomatyzownej AED – wskazania, sprzęt

* Zastosowanie defibrylacji zautomatyzownej AED – ćwiczenia praktyczne

* Ćwiczenia praktyczne – podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłego

* Ćwiczenia praktyczne – podstawowe czynności resuscytacyjne u dziecka

* Postępowanie w przypadku zadławienia u dorosłego

* Postępowanie w przypadku zadławienia u dziecka

* Technika prawidłowego pośredniego masażu serca

* Prawidłowa wentylacja bezprzyrządowa

* Zastosowanie środków ochrony osobistej – maski do wentylacji

* Tlenoterapia w gabinecie stomatologicznym – sprzęt, dostępność, zasady tlenoterapii, wskazania, powikłania,

uwagi praktyczne

GRUPA I

6.11.15

 

1500zł


CZWARTE

Dzień 2

 

Smereka

Jacek Smereka


 

 Znieczulenie miejscowe w stomatologii u pacjentów z grup ryzyka.

 Zaawansowane czynności resuscytacyjne.

—————————————————————————————————-

* Podstawy farmakologii i farmakokinetyki leków znieczulających miejscowo pod kątem praktycznego

zastosowania w stomatologii

* Działania toksyczne środków znieczulających miejscowo – kardiotoksyczność, neurotoksyczność,

przypadkowe podanie donaczyniowe – objawy i postępowanie praktyczne

* Interakcje leków znieczulających miejscowo oraz środków obkurczających naczynia z lekami przyjmowanymi

przez pacjenta

* Reakcje alergiczne i wstrząs anafilaktyczny po podaniu środków znieczulających miejscowo – rozpoznanie

i postępowanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi

* Znieczulenie miejscowe u pacjentów z grup ryzyka/ze schorzeniami współistniejącymi

* dzieci

* pacjentki ciężarne

* pacjenci z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego, po przebytym zawale serca, z zaburzeniami rytmu

serca lub nadciśnieniem tętniczym

* pacjenci leczeni z powodu cukrzycy, chorób tarczycy, padaczki i schorzeń psychiatrycznych

* Przygotowanie leków znieczulających miejscowo, obliczanie dawek leków, dawek maksymalnych, przeliczanie

stężeń, dawek leków obkurczających naczynia (adrenalina, noradrenalina)

 

* Protokoły postępowania ALS

* Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych – rurki ustno-gardłowe, nosowo-gardłowe –wskazania,

sposób wprowadzania, powikłania, ćwiczenia praktyczne

* Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych – maski krtaniowe LMA i rurki krtaniowe –wskazania,

sposób wprowadzania, powikłania, ćwiczenia praktyczne

* Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych – intubacja dotchawicza –wskazania, sposoby

postępowania, powikłania

* Monitorowanie pacjenta – EKG – zasada działania, typowe zaburzenia rytmu serca, typowe patologie

w zapisie EKG, ćwiczenia praktyczne

* Monitorowanie pacjenta – pulsoksymetria – zasada działania, typowe stany związane z możliwym

niedotlenieniem, zasady interpretacji, ćwiczenia praktyczne

* Sprzęt do defibrylacji ręcznej – zasady bezpiecznej defibrylacji, ćwiczenia praktyczne

* Zakładanie dostępu dożylnego, zasady postępowania, powikłania, sprzęt, ćwiczenia praktyczne

* Podawanie leków w stanach nagłych zagrożeń – przygotowanie, podawanie leków

* Schemat postępowania u pacjenta z migotaniem komór i częstoskurczem komorowym bez tętna

* Schemat postępowania u pacjenta z asystolią i czynnością elektryczną bez tętna

* Ćwiczenia praktyczne – zespół resuscytacyjny

 

 


 GRUPA I

7.11.15

 


1500zł

5

 

 

PIĄTE

Dzień 1

 

slawomirkarwan

Sławomir Karwan

radoslawjadach

Radosław Jadach

 Egzodoncja. Wykłady.

————————————————————————————–

CHIRURGICZNE USUWANIE ZĘBA:

Mechanika rozwierania szczęk,
– Kiedy usuwać zęba a kiedy leczyć?
– Badania radiologiczne w wielu przypadkach klinicznych,
– Przygotowanie ogólne do usunięcia zęba,
– Przygotowanie miejscowe do usunięcia zęba,
– Przygotowanie jamy ustnej do usunięcia zęba,
– Przygotowanie lekarza do zabiegu,
– Wskazania ogólne do usunięcia zęba,
– Wskazania miejscowe do usunięcia zęba,
– Przeciwwskazania ogólne do usunięcia zęba,
– Przeciwwskazania miejscowe do usunięcia zęba,
– Pozycja lekarza i pacjenta podczas zabiegów ekstrakcyjnych,
– Narzędzia do usuwania zębów w konkretnych przypadkach klinicznych,
– Techniki proste i zaawansowane usuwania:

– korzeni zębów

– zębów zatrzymanych: siekaczy, kłów przedtrzonowych, trzonowych górnych

– zębów zatrzymanych: siekaczy, kłów przedtrzonowych, trzonowych dolnych

– usuwanie zębów w skazach krwotocznych,
– krwawienie w trakcie usuwania zęba,
– krwawienie po usunięciu zęba, wczesne, późne,
– usuwanie zębów u pacjentów leczonych antykoagulantami,
– wszystkie techniki zachowania hemostazy,
– techniki zachowania objętości zębodołu
– radektomie,
– hemisekcje,
– leczenie ropni zębopochodnych i usuwanie zębów przyczynowych,

 

Techniki replantacji zębów:

– Wskazania i przeciwwskazania

– klasyfikacja

– techniki zabiegowe w każdej z grup zębowych,

– współpraca z ortodontą i endodontą,

– rokowanie

GRUPA I

20.11.15

 

1500zł

 

 


PIĄTE

Dzień 2

 

slawomirkarwan

Sławomir Karwan

radoslawjadach

Radosław Jadach


 Egzodoncja c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem, ZABIEGI.

 

– powikłania podczas usuwania zęba – przypadki kliniczne

– etiopatogeneza przetoki ustno-zatokowej:

– techniki diagnozowania,

– techniki zamykania,

– techniki prewencji bólu i krwawienia

ZABIEGI:

Słuchacze wykonują zabiegi z zakresu egzodoncji pod opieką wykładowców.

 


GRUPA I

21.11.15

 


1500zł

6  

SZÓSTE

Dzień 1

 

slawomirkarwan

Sławomir Karwan

radoslawjadach

Radosław Jadach

 

 Egzodoncja c.d. Wykłady. Zarządzanie powikłaniami.

 

techniki prewencji bólu i krwawienia

– leczenie zapalenia zębodołu,

– leczenie zwichnięcia żuchwy podczas czynności ekstrakcyjnych,

– przemieszczenie zęba w tkankach

– przemieszczenie zęba do gardła, przełyku lub tchawicy,

– usuwanie zębów u pacjentów po urazach,

– usuwanie zębów, których korzenie tkwią w świetle torbieli,

– usuwanie zębów u pacjentów z rozszczepami,

– usuwanie zębów u pacjentów w leczeniu interdyscyplinarnym,

– usuwanie zębów jak prewencja ognisk zapalnych w sanacji względnej i bezwzględnej,

– usuwanie zębów we współpracy z lekarzem protetykiem,

– usuwanie zębów we współpracy z lekarzem ortodontą,

– wczesne powikłania po usunięciu zęba,

– późne powikłania po usunięciu zęba.

– techniki separacyjne, instrumentarium, wskazania, przeciwwskazania,

– szczegółowe techniki współpracy z asystą,

– farmakoterapia przedzabiegowa, w trakcie zabiegu i po zabiegowa,

– toaleta ran poekstrakcyjnych,

– prewencja bólu i obrzęku,

– ekstrakcje piezotomijne.

– ekstrakcje przedimplantacyjne z zachowaniem objętości zębodołu

– ekstrakcje mnogie,

– powikłania podczas ekstrakcji, zapobieganie, leczenie,

– powikłania po ekstrakcji wczesne i późne,

– opieka nad raną.

 

 GRUPA I

4.12.15

 

1500zł

 

 


 SZÓSTE

Dzień 2

 

slawomirkarwan

Sławomir Karwan

radoslawjadach

Radosław Jadach

 


 Egzodoncja c.d. ZABIEGI.

SŁUCHACZE OPERUJĄ WŁASNYCH PACJENTÓW POD OKIEM WYKŁADOWCÓW

 

 


 GRUPA I

5.12.15

 


1500zł

7

 

 

SIÓDME

Dzień 1

drLUCZAK

Klaudiusz Łuczak

 

Dowgiert

Krzysztof Dowgiert

 Patofizjologia i patomorfologia, terminologia opisowa i diagnostyczna, zasady współpracy

 z histopatologiem, patologie w jamie ustnej w przebiegu wybranych chorób ogólnoustojowych.

 

 Rogowacenie białe błony śluzowej jamy ustnej, uwarunkowane genetycznie, nienowtworowe

 i nowotworowe rozrosty nabłonka, nienabłonkowe nienowotworowe i nowotworowe rozrosty

 błony śluzowej.

Wady wrodzone czaszki twarzowej i ich objawy w jamie ustnej.

Choroby genetyczne i wrodzone zębów. Nieprawidłowości.

 —————————————————————————————————-

Terminologia opisowa i diagnostyczna:

– Plama,

– plamka,

– nadżerka,

– owrzodzenie,

– blizna,

– szczelina,

– pęcherz,

– przetoka,

– grudka,

– płytka,

– guzek,

– guz,

– pęcherzyk,

– torbiel,

– krosta

– charakterystyka, zasady opisu badania histopatologicznego.

Zaburzenia w krążeniu jako wstęp do zasad i technik utrzymania hemostazy

– Krwotok
– Zakrzepica
– Zator
– Niedokrwienie
– Zawał
– Obrzęk

ZASADY UTRZYMANIA HEMOSTAZY:

– przypomnienie: fizjologia układu krzepnięcia,

– znajomość anatomii,

– znaczenie kompetencji lekarza i asysty,

– rola wywiadu,

– rola technik zabiegowych,

– czynniki nieprzewidywalne,

– nie umiem, ale i tak mogę pomóc pacjentowi,

– mity,

– farmakologiczne (chemiczne),

– wykorzystanie wysokiej i niskiej temperatury,

– elektryczne,

– mechaniczne,

– zabiegowe,

– ultradźwiękowe,

– techniki mieszane,

– kontrola w trakcie zabiegu i pozabiegowa,

 

Zasady pobierania wycinków do badania histopatologicznego:

– zasady znieczulania operowanej okolicy

– wskazania i przeciwwskazania do biopsji

– diagnostyka przedzabiegowa (obrazowa, aspiracyjna, wymazowa)

– techniki zabiegowe w zależności od okolicy:

a. tkanki miękkie: policzek, wargi, skóra, język, dziąsło, błona śluzowa podniebienia miękkiego i twardego, dno jamy ustnej

b. tkanki twarde: guzy kości wyrostków zębodołowych: szczęki i żuchwy, sklepienie podniebienia twardego,

– zasady biopsji w zależności od charakteru klinicznego guza, jego lokalizacji, wielkości,

– zasady utrzymania hemostazy

– biopsja aspiracyjna cienkoigłowa,

– współpraca z ośrodkami o najwyższym stopniu referencyjności

Wady wrodzone czaszki twarzowej i ich objawy w jamie ustnej:

– dysplasia ectodermalis hereditaria

– zespół Christa i Siemensa

– zespół Ellisa i van Crevelda

– zespół Hallermanna i Streifa

– lobodontia

– zespół ustno-twarzowo-palcowy

– zespół RIegera

– zespół Blocha i Sulzbergera

– zespół Urbacha i Wiethego

– zespół Bööka

 

Choroby genetyczne i wrodzone zębów:

– anodontia

– hypodontia

– dentes reinclusi

– dentitio difficilis

– dens neonatalis

– dentes decidui seu lactei persistentes

– dentitio tertia

– hyperodontia, mesiodens

– dysplasia dentini / dentinogenesis imperfecta

– hypoplasia, dysplasia enameli

– amelogenesis imperfecta

Nieprawidłowości szkliwa towarzyszące zespołom:

– epidermolysis bullosa

– mukopolysacharydosis

– sclerosis tuberosa

– zespół szkliwo-paznokcie-gruczoły potowe

– zespół włosy-zęby-kość

– vitamin D refraktory rickets

– snow capped teeth

– inne

Nieprawidłowości budowy zębów:

– dens multicuspidalis

– metachoresis

– dens persistens

– odontomata

– dens invaginatus

– odontoma compositum

– enemaloma

– taurodoncja

– dentes fusi

– dentes gemini

– dentes concreti

– Rhizomicria

– microdontia,

– macrodontia

– Shell tooth

– transpositio dentium

– ząb widmo

– inne

Nieprawidłowości zębów nabyte:

–          Attrition

–          Sclerosis dentini

–          Abrasion

–          Erosion

–          Gomphiasis

–          Resorptio

–          – dilaceratio

–          Hypercementosis

–          Cementoma

–          Inne

Rogowacenia białe błony śluzowej jamy ustnej:

– leukoplakia (wszystkie jej odmiany)

-brodawkowate

– mozaikowe (tzw. pstre0

– białe włochate

– na tle ścierania

– bielnica

– odsłoneczne

Rogowacenia uwarunkowane genetycznie

– leukoedema

– znamię białe gąbczaste

– grudkowe

– zespół Jadassohna i Lewandowsky-iego

– tylosis

– dyskeratosis congenita (z. Zinssera, Engmana i Cole’a)

Inne:

– liszaj płaski

– liszaj rumieniowaty

– łuszczyca

  GRUPA I

18.12.15

1500zł


 

SIÓDME

Dzień 2

drLUCZAK

Klaudiusz Łuczak


 

 Nowotwory wywodzące się z tkanki łącznej.

 Nowotwory pochodzenia nerwowego.

 Nowotwory układu odpornościowego.

 Nowotwory pochodzenia mięśniowego.

 Nowotwory pochodzenia naczyniowego.

 Następstwo nadczynności przytarczyc.

 Nienowotworowe i nowotworowe rozrosty w kości żuchwy i szczęk.

 Nowotwory kości twarzy.

——————————————————————————————————————–

 Wykład porusza tematykę diagnostyki oraz dialogu / skierowań / do jednostek

 o wyższej referencyjności / kliniki, szpitale /.

W świetle przepisów lekarz stomatolog jest odpowiedzialny

 za przeoczenie objawów choroby w kategoriach błędu w sztuce lekarskiej.

Nienowotworowe i nowotworowe rozrosty nabłonka jamy ustnej:

– keratoacanthoma

– papilloma planoepitheliale

– verruca vulgaris

– condyloma acuminatum

– rak jamy ustnej (ogólnie)

Nienabłonkowe nienowotworowe i nowotworowe rozrosty błony śluzowej jamy ustnej:

Nadziąślaki:

– polipowaty rozrost włóknisty błon śluzowej

– włókniak wapniejący obwodowy

– granuloma pyogenicum teleangiectaticum

– nadziąślak olbrzymiokomórkowy

– nadziąślak wrodzony

– włókniakowatość dziąseł

Nowotwory wywodzące się z tkanki łącznej:

– włókniak

– histiocytoma

– włókniak mięsakowy

– tłuszczak

– xanthoma verruciforme

– chrzęstniak

Nowotwory pochodzenia nerwowego:

– słoniak

– włókniakonerwiak

– guz Abrikosowa

– nerwiak poamputacyjny

Nowotwory pochodzenia mięśniowego

– mięśniak gładko komórkowy

– mięśniak prążkowano komórkowy

 Nowotwory pochodzenia naczyniowego

– naczyniak krwionośny

– zespół Oslera, Rendu i Webera

– zespół Sturgego, Kalischera i Webera

– zespół Marfucciego

– naczyniak chłonny

– Mięsak Kaposiego

Nowotwory układu odpornościowego

– Chłoniak

– Chłonia Burkitta

– ziarnica złośliwa i Histiocytoza X

– szpiczak samotny

Inne:

– czerniak złośliwy

– potworniak

Nienowotworowe i nowotworowe rozrosty w kości żuchwy i szczęk

– włókniak pochodzenia niezębowego

– włókniak kostniejący

– włókniak zębopochodny

– włókniak szkliwiakowy

– fibrosarcoma ameloblasticum

– dysplazja włóknista

– cherubinkowatość

– ziarniniak olbrzymiokomórkowy

– osteoclastoma

Następstwo nadczynności przytarczyc:

naczyniak

– osłoniak i włókniakonerwiak

– melanoameloblastoma

Nowotwory kości twarzy

– Kostniak

– tori orales

– torus palatinus

– osteosarcoma

– osteoid osteoma

– osteoblastoma

– chondroma

– chondrosarcoma

`


 GRUPA I

19.12.15


1500zł

8  

ÓSME

Dzień 1

jawor

Przemysław Jawor

 

 Periodontologia. Wykłady.

 

PERIODONTOLOGIA

– Anatomia (szczegółowo), klasyfikacje

– Wymagania sprzętowe do mikrochirurgii periodontologicznej,

– Lupy, mikroskopy, porównanie

– Narzędzia do mikrochirurgii, zestawy rekomendowane

– Ćwiczeni praktyczne z i bez powiększenia,

– Zasady gojenia się rany – przypomnienie

– Diagnostyka

– Etap higienizacyjny

– Etap korekcyjny

– Leczenie podtrzymujące

– Profilaktyka: bólu, lęku, obrzęków, antybakteryjna, – przypomnienie.

– Wrzodziejące zapalenie dziąseł i przyzębia,

– Ropnie przyzębne

 

Choroby dziąseł modyfikowane z płytką nazębną

– Zapalenia dziąseł wywołane wyłącznie przez płytkę nazębną:

– Bez innych czynników miejscowych

– Z obecnością innych czynników miejscowych

Choroby dziąseł modyfikowane przez czynniki ogólne:

Związane z układem hormonalnym:

– pokwitaniowe zapalenie dziąseł

– zapalenie dziąseł związane z cyklem menstruacyjnym

– choroby dziąseł w przebiegu cukrzycy,

związane z chorobami krwi:

– zapalenie dziąseł w przebiegu białaczek

– w przebiegu innych chorób krwi

choroby dziąseł modyfikowane przez leki:

– polekowe rozrostowe zapalenie dziąseł,

– polekowe zapalenie dziąseł

choroby dziąseł modyfikowane zaburzeniami w odżywianiu

Choroby dziąseł nie związane z płytką nazębną

– Choroby dziąseł związane z infekcją jamy ustnej

– Choroby dziąseł uwarunkowane genetycznie

Objawy dziąsłowe w przebiegu chorób ogólnoustrojowych:

– zaburzenia śluzówkowo-skórne

– reakcje alergiczne

– zmiany patologiczne dziąseł pochodzenia urazowego

Przewlekłe zapalenie przyzębia

W zależności od miejsca

– Zlokalizowane

– Uogólnione

 

W zależności od zaawansowania

– Łagodne

– Średnio zaawansowane

– Zaawansowane

Agresywne zapalenie przyzębia

– Zlokalizowane

– Uogólnione

 

Zapalenie przyzębia w przebiegu chorób ogólnych

– Związane z chorobami hematologicznymi

– Związane z chorobami i zespołami genetycznymi

– Związane z innymi chorobami systemowymi

Ostre stany przyzębia

– Martwiczo-wrzodziejące:

– Dziąseł

– Przyzębia

– Ropnie w przyzębiu

– Zespoły Endo-periodontalne


Wady wrodzone lub nabyte

– Nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowe

– Recesje dziąsła

– Brak dziąsła zębodołowego

– Płytki przedsionek jamy ustnej

– Nieprawidłowe przyczepy wędzidełek/mięśni

– zmiany w przyzębiu wywołane urazem zgryzowym

– pierwotny uraz zgryzowy

– wtórny uraz zgryzowy

  GRUPA I

8.01.16

1500zł

 

 


 

ÓSME

Dzień 2

slawomirkarwan

Sławomir Karwan

radoslawjadach

Radosław Jadach


 Periodontologia c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem.

 

 


 GRUPA I

9.01.16


1500zł

9  

DZIEWIĄTE

Dzień 1

 

GRIMAN

Krzysztof Griman

 

Artur Bobrecki

slawomirkarwan

Sławomir Karwan

radoslawjadach

Radosław Jadach

 Chirurgia resekcyjna. Torbiele.

Resekcyjna chirurgia kostna i alweoplastyka.

Resekcyjne leczenie furkacji.

————————————————————————————–

TORBIELE

– Cystis vera

– Torbiele zapalne:

– Przywierzchołkowa

– Resztkowa

– Przyzębowa

– Torbiele rozwojowe:

– Rogowaciejąca

– Zawiązkowa

– Pierwotna

– Dziąsłowa

– Okołozębowa boczna

– cystis spuria

– Torbiele nie związane z zębami:

– Torbiel brodawki podniebiennej

– Torbiel przewodu nosowo-podniebiennego

– Torbiel gałeczkowo-szczękowa

– Torbiel nosowo-gardłowa

– Torbiele środkowe podniebienia i żuchwy

– torbiele ślinianek

– torbiele szyi:

– Torbiel boczna

– Torbiel środkowa

– Torbiel z nabłonkiem typu żołądkowego

– Torbiel skórzasta

– Torbiel naskórkowa

– torbiele kostne

– Torbiel krwotoczna

– Torbiel tętniakowata

– Torbiel tzw statyczna, czyli utajona

Do powyższych:

– diagnostyka

– postępowanie terapeutyczne,

– techniki uzyskiwania dostępu,

– cystektomie,

– zabiegi towarzyszące (augmentacja, regeneracja)

– gojenie,

– opieka nad raną i kontrola,

– wyniki odległe,

 

Resekcyjna chirurgia kostna i alweoplastyka.

– Wprowadzenie, cel, wskazania i przeciwwskazania

Metody:

– Osteoplastyka,

– Ostektomia

Zalety i wady, powikłania i wyniki odległe

 

Resekcyjne leczenie furkacji

– Cel, wskazania i przeciwwskazania

– Metody

– Amputacja

– Resekcja korzenia

– Hemisekcja .

– Premolaryzacja (separacja)

– Tunelizacja

 

– Zalety i wady, powikłania oraz wyniki odległe postępowania resekcyjnego

 

 GRUPA I

22.01.16

1500zł

 

 


DZIEWIĄTE

Dzień 2

slawomirkarwan

Sławomir Karwan

radoslawjadach

Radosław Jadach


 Chirurgia resekcyjna c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem, zabiegi.

SŁUCHACZE OPERUJĄ WŁASNYCH PACJENTÓW POD OKIEM WYKŁADOWCÓW

 

 


 GRUPA I

23.01.16


1500zł

10

 

 

DZIESIĄTE

Dzień 1

slawomirkarwan

Sławomir Karwan

radoslawjadach

Radosław Jadach

 

 Chirurgia resekcyjna c.d. Wykłady.

Piezochirurgia.

Resekcje. Hemisekcje. Radektomie.

————————————————————————————–

PIEZOCHIRURGIA:

– wprowadzenie w technologię oraz instrumentarium,

– zasady osteotomii, cięcie selektywne,

– ekstrakcje zębów,

– wydłużanie koron klinicznych,

– techniki rozszczepiania wyrostków zębodołowych w każdym sekstancie,

– techniki pracy w podnoszeniu dna zatok szczękowych,

– techniki pracy w osteodystrakcji

– techniki pracy w płatach kostno-okostnowych,

– techniki pracy w lateralizacji nerwu zębodołowego dolnego,

– techniki pobierania przeszczepów,

*** Nowa klasyfikacja kości,

– Techniki wykonywania łoża implantacyjnego,

– Mikrochirurgia ortodontyczna – kortykotomie, sterowanie ruchami zębów,

– Techniki pracy w transplantacjach zębów,

– Techniki pracy podczas usuwania zębów zatrzymanych,

– Techniki pracy w pozyskiwaniu kości autogennej,

– Osteoplastyka w wybranych przypadkach klinicznych,

Resekcje. Hemisekcje. Radektomie:

– diagnostyka

– klasyfikacja

– dobór metody do przypadku

– instrumentarium

– współpraca z endodontą, ortodontą, protetykiem

– techniki uzyskiwania dostępu do wierzchołka korzenia we wszystkich grupach zębów szczęki i żuchwy

– praca w obecności nerwu zębodołowego dolnego,

– praca w sąsiedztwie zatoki szczękowej

– praca od strony podniebiennej,

– praca w odcinku estetycznym i fonetycznym

– opieka nad raną,

  GRUPA I

5.02.16

1500zł

 

 


DZIESIĄTE

Dzień 2

 

slawomirkarwan

Sławomir Karwan

radoslawjadach

Radosław Jadach


 Chirurgia resekcyjna c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem, zabiegi.

SŁUCHACZE OPERUJĄ WŁASNYCH PACJENTÓW POD OKIEM WYKŁADOWCÓW

 

 


 GRUPA I

6.02.16


1500złSpotkania

organizacyjne

 


 

 DLA SŁUCHACZY OSA


 GRUPA I

19-24.06.2014


informacje
dodatkowe
 

 Semestr dla Słuchaczy z OSA = 10 spotkań, czyli 20 dni) w cenie 20 000zł

 Dla wolnych Słuchaczy  każde spotkanie (dwa dni) w cenie 3000zł. 10 x 3000zł = 30 000zł.

20 dni
razem

30000