kalendarz szkoleń stomatologicznych
02-12-23
26-01-24
27-01-24
09-02-24
10-02-24
Wprowadzenie do implantologii. Wykłady i zabiegi.
kalendarz szkoleń stomatologicznychWrocław kalendarz szkoleń stomatologicznychlek. stom. Radosław Jadach
dr n. med. Sławomir Karwan
kalendarz szkoleń stomatologicznych12 500 zł

02-12-2023

dr n. med. Sławomir Karwan

Wprowadzenie do implantologii. 

 1. Rys historyczny implantologii
 2. Po co są implanty zębowe?
 3. Dyskusja  o implantach (kształt, średnica, powierzchnia, kształt łącznika, kiedy cementowane kiedy przykręcane itp). Rodzaje rekonstrukcji protetycznych kiedy jakie. Pozycjonowanie 3D implantu w zależności od sytuacji klinicznej. Osstell.
 4. Klasyfikacje
 5. Diagnostyka
 6. Wskazania i przeciwskazania do leczenia implantoprotetycznego
 7. Zabieg krok po kroku
 8. Osteointegracja co to jest
 9. Badanie pacjenta zewnątrz i wewnątrz ustne. Analiza modeli . Radiodiagnostyka, szablony jakie kiedy.
 10. Film jak zrobić szablon radiologiczny i po co.
 11. Cbct przypadki kliniczne- jak patrzeć na przekroje. Dlaczego i kiedy augmentować zębodół.
 12. Wykłady -rozszczepienie wyrostka zębodołowego , technika osteotomowa – kiedy po co i jak.
 13. Pojęcia- dezynfekcja, dezynsekcja sterylizacja, aseptyka antyseptyka.
 14. Powikłania i komplikacje na różnych etapach leczenia implantoprotetycznego- wykład na podstawie doświadczeń własnych i cudzych także ze spraw sądowych.
 15. I inne…

26-01-2024 – 27-01-2024  

lek. stom. Radosław Jadach

Odsłonięcie implantu: techniki cięć, usuwanie nadmiaru kości z nad implantu, postępowanie w niedoborze kości wokół implantu, techniki odtwarzania brodawki dziąsłowej, techniki odtwarzania strefy dziąsła zrogowaciałego, dobór śrub gojących (wysokość, profil wyłaniania), czasookresy, wyciski – podstawy, współpraca z laboratorium (niezbędne narzędzia) , biomechanika uzupełnień protetycznych opartych na implantach, typy prac protetycznych, higiena i opieka nad uzupełnieniami, sposób prowadzenia dokumentacji (elektronicznej i konwencjonalnej), przykładowe ankiety przedzabiegowe, prezentacja i omówienie przypadków.

Następnie podstawy w temacie: implantacja natychmiastowa (Kiedy natychmiastowo umieszczamy implant? Kiedy lepiej odroczyć zabieg? Jak  atraumatycznie usunąć ząb? Najlepsza pozycja implantu w zębodole? Kiedy wykonać augmentacje a kiedy nie? Jak zaopatrzyć tymczasowo pacjenta? Czy i jak używać materiału kościozastępczego vs kość własna? Możliwości zastosowania kolektora kości).Jak dobrać najlepszy implant do zębodołu?

Zasady gojenia zębodołu po ekstrakcji. Techniki ekstrakcji (mało urazowe) „okno estetyczne” jako warunek sukcesu. Implantacja odroczona, wskazania do odroczenia zabiegu i optymalny czas na zabieg, zabiegi GBT i GTR, gojenie otwarte czy zamknięte i optymalny czas na odbudowę. Implantacja późna, schemat postępowania uzależniony od rodzaju zanikówimplantacja a technika osteotomowa, implantacja z GBR, augmentacja wyrostka kością własną pacjenta (przeszczep z brody i z trójkąta zatrzonowcowego)

Implantacja w bocznym odcinku szczęki: ograniczenia anatomiczne i utrudnienia (zatoka szczękowa i rodzaje kości), implantacja z podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą (osteotomy), implantacja z podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą otwartą.  Komplikacje przy podnoszeniu dna zatoki szczękowej i postępowanie.

Implantacja w żuchwie: przeszkody anatomiczne i ograniczenia, korony pojedyncze i mosty, implantacja natychmiastowa w przednim odcinku żuchwy, implantacja natychmiastowa czy odroczona w bocznym odcinku żuchwy, rodzaje protez ruchomych w żuchwie mocowanych na implantach, implantacja z natychmiastowym obciążeniem (belka i teleskopy), rozszczepienie wyrostka zębodołowego „split”, transpozycja nerwu zębodołowego dolnego.

2. Komplikacje i powikłania: uraz w obrębie kanału nerwu żuchwowego, perforacja ściany wyrostka zębodołowego, uszkodzenie naczynia, inne.

09-02-2024 – 10-02-2024  

lek. stom. Radosław Jadach

Wprowadzenie do implantologii. c.d. zabiegi.

1.      Zabieg pojedynczej implantacji w przypadku braku jednozębowego, gojenie zamknięte.

2.      Zabieg pojedynczej implantacji w przypadku braku jednozębowego, gojenie otwarte.

Przed każdym zabiegiem dokładne badanie pacjenta, dokładny wywiad medyczny oraz oczekiwań pacjenta, diagnostyka krok po kroku, omówienie, stworzenie planu i jego prezentacja pacjentowi, decyzja terapeutyczna; zabieg.