Wykładowca

Jacek Smereka

dr hab. n. med. prof. UMW

dr hab. n. med. prof. UMW

Aktualne miejsce pracy: od roku 2015 kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego UMW. Przebieg pracy zawodowej: 2004 r. – 2015 r. adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego UMed we W-wiu, 2002 r. – 2004 r. adiunkt w Klinice Medycyny Ratunkowej UMed we W-wiu, 1993 r. – 2002 r. asystent w Zakładzie Medycyny Ratunkowej UMed we W-wiu asystent i st.asystent w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMed we W-wiu (Uniwersytecki Szpital Kliniczny, we Wrocławiu) lekarz specjalista w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej. Edukacja: 2003 r. – II stopień specjalizacji z medycyny ratunkowej, 2001 r. – doktorat w zakresie nauk medycznych, 2000 r. – II stopień specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, 1997 r. – I stopień specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, 1993 r. dyplom ukończenia studiów na Wydziale Lekarskim AM Wrocław, 1987 r. – 1993 r. studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we W-wiu. Dorobek naukowy: 46 prac oryginalnych (z czego 33 z Impact Factor), 24 prac poglądowych, 150 innych prac (2 opisy przypadków, 36 listów naukowych do redakcji, 42 rozdziały w monografiach, 10 pełnotekstowych referatów w materiałach zjazdowych krajowych i zagranicznych, 11 redakcji naukowych monografii, 22 prac popularnonaukowych, 27 prac w suplementach czasopism). Dodatkowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe: 2006 r. – 2018 r. szkolenie ustawiczne lekarzy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, 2015 r., 2010 r., 2006 r. i 2001 r. – Kongresy Europejskiej Rady Resuscytacji, 2006 r. – sekretarz redakcji kwartalnika Medycyna Intensywna i Ratunkowa, 2003 r. – instruktor Europejskiej Rady Resuscytacji 2003 r. – kurs instruktorów ALS Europejskiej Rady Resuscytacji, Getynga 2001 r. – kurs specjalistyczny medycyna hiperbaryczna, Niemcy Antwerpia 2000 r. – kurs specjalistyczny medycyna hiperbaryczna, San Antonio, USA Członkostwo w towarzystwach naukowych: – European Society for Emergency Medicine (EuSEM), – European Baromedical Society (EUBS), – Polska Rada Resuscytacji, – Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, – Polskie Towarzystwo Medycyny Katastrof. Doświadczenie w nauczaniu medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego Od 1993 zatrudnienie w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Przez 25 lat prowadzenie zajęć dydaktycznych teoretycznych i praktycznych z medycyny ratunkowej dla studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego (lekarskiego, lekarsko-stomatologicznego, farmacji, nauk o zdrowiu) we Wrocławiu. Tłumacz/współtłumacz ponad 30 podręczników z medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego, anestezjologii i intensywnej terapii. Regularny udział w konferencjach europejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych poświęconych ratownictwo medycznemu i medycynie ratunkowej (jako wykładowca i członek komitetów organizacyjnych). 25-letnie doświadczenie zawodowe w tym w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz medycyny hiperbarycznej.