+48 501 939 675
biuro@oralsurgery.pl

SEMESTR 1 – 2021

„SPOTKANIE

prowadzący dr Radosław Jadach – koszt pojedynczego spotkania – 2 000 zł

temat:  Badania obrazowe w chirurgii jamy ustnej:

 OPG, RTG, RVG, CBCT, MR, CT, USG, PET, endoskopia, scyntygrafia, inne.

Obrazowanie struktur anatomicznych;
zalety, ograniczenia, pułapki diagnostyczne. podstawowe reguły,
anatomia prawidłowa w obrazowaniu:
– próchnica zębów,
– radiologia tkanek przyzębia,
– okolica przywierzchołkowa i zapalenia kości,
– anomalie zębowe,
– urazy szczęki i żuchwy,
– ocena korzeni i zębów zatrzymanych,
– szczegółowe zastosowanie zdjęć przylegających,
– szczegółowe zastosowanie CBCT,
– kliniczna ocena przydatności w/w zdjęć w wybranych przypadkach klinicznych,
– rezonans magnetyczny,
– ultrasonografia,
– Scyntygrafia,
– tomografia spiralna z kontrastem kontra CBCT
– oprogramowanie,

Szczegółowe omówienie przydatności klinicznej każdego rodzaju badania,
Wskazania i przeciwwskazania do ich zastosowania.
Jak formułować skierowanie, by uzyskać interesujące nas obrazy,
Jak interpretować uzyskane obrazy w jednostkach chorobowych,
Anatomia szczegółowa: zębów, przyzębia, histologia dla praktyków.
Jak znaleźć chorobę nie znając jej nazwy?
jak współpracować z lekarzami innych specjalizacji?
Cytologia, histopatologia, bakteriologia, mykologia

prowadzący dr Sławomir Karwan – koszt pojedynczego spotkania 2 000 zł
.

temat: Anatomia prawidłowa czaszki twarzowej ze szczególnym uwzględnieniem piętra dolnego i środkowego twarzy, syntopii i skeletotopii.
Anatomia szczegółowa: zębów, przyzębia, histologia dla praktyków.
Zajęcia prowadzone celem przyszłej nauki:

- deponowania znieczulenia:
dobór parametrów igły do znieczulanych tkanek, modyfikacje w zależności od regionu znieczulanego, stabilizacja igły, aspiracja: błędy techniczne, mity, dlaczego zmieniać igły u tego samego pacjenta?,

ZNIECZULENIE
miejscowe: – biologia znieczulanych tkanek – anatomia – Wywiad, –
Premedykacja, Instrumentarium:
– igły
– strzykawki
– karpule
– sterowane komputerowo, –

rodzaje ampułek, – modyfikacje,
techniki znieczuleń:
– zasady ogólne
– znieczulenia w prewencji bólu      
– znieczulenia diagnostyczne
– zasady pracy z igłą sztywną i giętką, modyfikacje,
– rola ucisku
– rola masażu
– stabilizacja znieczulanej okolicy aspiracja – kiedy i gdzie?
– techniki podtrzymania znieczulenia w sytuacjach przekroczenia dawki dozwolonej, – pozytywne interakcje leków:
mała dawka długi czas działania,
– niebezpieczne mity,
– zasady znieczulania bezbolesnego,
– znieczulenie wyrostka zębodołowego w każdym sekstancie
– znieczulenie tkanek miękkich:
język, wargi policzki, podniebienie, dno jamy ustnej,
– znieczulenie dokostne
– znieczulenia dooznębnowe – znieczulenia nasiękowe (standardowe) – znieczulenia przewodowe –
znieczulenia powierzchniowe, – znieczulenia domiazgowe,
 – Znieczulanie ropni, – Znieczulanie ran, – Znieczulanie przed biopsją  guzów – Znieczulanie
guzów naczyniowych,
powikłania wczesne i późne.
jak znieczulić ropnie przed drenażem?
- iniekcji, punkcji – biopsja aspiracyjna cieńkoigłowa, diagnostyka ropni,

- diagnostyki obrazowej: RVG, USG, CBCT, NMR, RM, endoskopii, – bez znajomości anatomii jesteśmy ślepi,

- oceny rozprzestrzeniania się ropni, nowotworów – anatomia leży u podstaw sztuki przewidywania…

- technik drenażu, – jak pomóc a nie zaszkodzić, w jakiej okolicy jaką techniką drenować,

- utrzymania hemostazy, – świadome operowanie w zapobiega powikłaniom, jeśli wiesz co i jak krwawi to wiesz jak temu przeciwdziałać. Jak ustalić czy krwawi z kości zębodołu czy tkanek miękkich?, rola asysty, gdzie ucisnąć, gdzie koagulować? czym?

- technik szycia, – co zszywasz?, jaką warstwę jakiej tkanki do jakiej warstwy jakiej tkanki? jak szyć, by nie niszczyć? 

- technik transplantacyjnych, – biologiczne projektowanie i transplantacje bloczków kostnych, tkanki miękkiej, transpozycje, płaty uszypułowane…

- technik implantacyjnych, 

- pierwszej pomocy w urazach. – wpierw doskonale zdiagnozuj i zobrazuj uszkodzenia, potem zaplanuj, zoperuj, zaopiekuj się.

Układ kostny:

kość klinowa, kość czołowa, dół skroniowy, dół podskroniowy,
dół skrzydłowo-podniebienny,
kość skroniowa, kość ciemieniowa,
oczodół, kość jarzmowa, jama nosowa,
kość nosowa, kość łzowa,
szczęka, zatoki przynosowe, kość podniebienna, małżowiny nosowe,
kości: sitowa, lemiesz,
dół zażuchwowy, żuchwa,
kość  gnykowa, obojczyk,
Układ mięśniowy:
mięśnie mimiczne, 
mm. sklepienia czaszki, mm. powiek i otoczenia, mm. małżowiny usznej,
mm. nozdrzy, mm. szpary ust i otoczenia,mm. unoszące żuchwę, mm. nadgnykowe i obniżające żuchwę,

Trzewia czaszki twarzowej i szyi: anatomia i topografia:
- wargi, (unaczynienie, unerwienie)
- jama ustna, (unaczynienie, unerwienie)
- policzki, (unaczynienie, unerwienie)
- dziąsła, (unaczynienie, unerwienie)
- podniebienie, (unaczynienie, unerwienie)
- migdałki podniebienne, (unaczynienie, unerwienie)
- język, (unaczynienie, unerwienie)
- gruczoły ślinowe, (unaczynienie, unerwienie)
- gardło, (unaczynienie, unerwienie),
- krtań, (unaczynienie, unerwienie), 
- nos zewnętrzny i jama nosowa,

Układ naczyniowy twarzy,
Układ nerwowy twarzy,
Topografia, identyfikacja struktur w badaniach obrazowych
Topografia przestrzeni międzypowięziowych głowy i szyi: skroniowa, podskroniowa, policzkowa, zażuchwowa, podżuchwowa, skrzydłowo-żuchwowa, około żwaczowa, podbródkowa, przepona dna jamy ustnej, podjęzykowa, przygardłowa i zagardłowa,

ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA: – anatomia zębów (szczegółowo ze wskazaniem praktycznych aspektów nabytej wiedzy anatomicznej)
- anatomia przyzębia (bardzo szczegółowo) – kluczem do periochirurgii jest perfekcyjna znajomość operowanych struktur.
- histologia (szczegółowo). – j.w.
Dzięki perfekcyjnej znajomości anatomii i zasad biologii łatwiej ocenić techniki operowania, łatwiej dobrać metodę do przypadku, łatwiej zrozumieć zaawansowane techniki regeneracyjne lub resekcyjne.
Wykładowcy prowadzą zajęcia w oparciu o prezentację własnych przypadków i zdjęć z zabiegów, aby ukazać jak ważną jest znajomość anatomii i jakie decyzje podejmują śródzabiegowo w oparciu o tą wiedzę.

[/gdlr_tab] [/gdlr_accordion]