+48 501 939 675
biuro@oralsurgery.pl

SEMESTR 1 – 2021

Edit

Prowadzącydr Radosław Jadach

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 000 zł

temat:  Badania obrazowe w chirurgii jamy ustnej:

 

OPG, RTG, RVG, CBCT, MR, CT, USG, PET, endoskopia, scyntygrafia, inne.

Obrazowanie struktur anatomicznych;
zalety, ograniczenia, pułapki diagnostyczne. podstawowe reguły, anatomia prawidłowa w obrazowaniu:

- próchnica zębów,
- radiologia tkanek przyzębia,
- okolica przywierzchołkowa i zapalenia kości,
- anomalie zębowe,
- urazy szczęki i żuchwy,
- ocena korzeni i zębów zatrzymanych,
- szczegółowe zastosowanie zdjęć przylegających,
- szczegółowe zastosowanie CBCT,
- kliniczna ocena przydatności w/w zdjęć w wybranych przypadkach klinicznych,
- rezonans magnetyczny,
- ultrasonografia,
- Scyntygrafia,
- tomografia spiralna z kontrastem kontra CBCT
- oprogramowanie,

Szczegółowe omówienie przydatności klinicznej każdego rodzaju badania,

Wskazania i przeciwwskazania do ich zastosowania.

Jak formułować skierowanie, by uzyskać interesujące nas obrazy,

Jak interpretować uzyskane obrazy w jednostkach chorobowych,

Anatomia szczegółowa: zębów, przyzębia, histologia dla praktyków.

Jak znaleźć chorobę nie znając jej nazwy?

Prowadzący - dr Sławomir Karwan

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 000 zł

 

temat: Anatomia prawidłowa czaszki twarzowej ze szczególnym uwzględnieniem piętra dolnego i środkowego twarzy, syntopii i skeletotopii. 

Anatomia szczegółowa: zębów, przyzębia, histologia dla praktyków.

Zajęcia prowadzone celem przyszłej nauki:

- deponowania znieczulenia:

dobór parametrów igły do znieczulanych tkanek, modyfikacje w zależności od regionu znieczulanego, stabilizacja igły, aspiracja: błędy techniczne, mity, dlaczego zmieniać igły u tego samego pacjenta?, 

ZNIECZULENIE 

miejscowe: - biologia znieczulanych tkanek – anatomia - Wywiad, -

Premedykacja, Instrumentarium:

 • igły
 • strzykawki 
 • karpule 
 • sterowane komputerowo, -
 • rodzaje ampułek,
 • modyfikacje,

techniki znieczuleń:

 • zasady ogólne 
 • znieczulenia w prewencji bólu       
 • znieczulenia diagnostyczne 
 • zasady pracy z igłą sztywną i giętką, modyfikacje, 
 • rola ucisku 
 • rola masażu
 • stabilizacja znieczulanej okolicy aspiracja – kiedy i gdzie? 
 • techniki podtrzymania znieczulenia w sytuacjach przekroczenia dawki dozwolonej,
 • pozytywne interakcje leków:

mała dawka długi czas działania, 

 • niebezpieczne mity, 
 • zasady znieczulania bezbolesnego, 
 • znieczulenie wyrostka zębodołowego w każdym sekstancie 
 • znieczulenie tkanek miękkich:

język, wargi policzki, podniebienie, dno jamy ustnej, 

 • znieczulenie dokostne 
 • znieczulenia dooznębnowe
 • znieczulenia nasiękowe (standardowe)
 • znieczulenia przewodowe -

znieczulenia powierzchniowe, - znieczulenia domiazgowe,

 • Znieczulanie ropni,
 • Znieczulanie ran,
 • Znieczulanie przed biopsją  guzów
 • Znieczulanie guzów naczyniowych,

powikłania wczesne i późne. 

jak znieczulić ropnie przed drenażem?

- iniekcji, punkcji - biopsja aspiracyjna cieńkoigłowa, diagnostyka ropni,

diagnostyki obrazowej: RVG, USG, CBCT, NMR, RM, endoskopii, - bez znajomości anatomii jesteśmy ślepi,

oceny rozprzestrzeniania się ropni, nowotworów - anatomia leży u podstaw sztuki przewidywania...

- technik drenażu, - jak pomóc a nie zaszkodzić, w jakiej okolicy jaką techniką drenować,

- utrzymania hemostazy, - świadome operowanie w zapobiega powikłaniom, jeśli wiesz co i jak krwawi to wiesz jak temu przeciwdziałać. Jak ustalić czy krwawi z kości zębodołu czy tkanek miękkich?, rola asysty, gdzie ucisnąć, gdzie koagulować? czym?

technik szycia, - co zszywasz?, jaką warstwę jakiej tkanki do jakiej warstwy jakiej tkanki? jak szyć, by nie niszczyć? 

- technik transplantacyjnych, - biologiczne projektowanie i transplantacje bloczków kostnych, tkanki miękkiej, transpozycje, płaty uszypułowane...

technik implantacyjnych, 

pierwszej pomocy w urazach. - wpierw doskonale zdiagnozuj i zobrazuj uszkodzenia, potem zaplanuj, zoperuj, zaopiekuj się.

Układ kostny: 

kość klinowa, kość czołowa, dół skroniowy, dół podskroniowy, 

dół skrzydłowo-podniebienny, 

kość skroniowa, kość ciemieniowa, 

oczodół, kość jarzmowa, jama nosowa, 

kość nosowa, kość łzowa, 

szczęka, zatoki przynosowe, kość podniebienna, małżowiny nosowe, 

kości: sitowa, lemiesz, 

dół zażuchwowy, żuchwa, 

kość  gnykowa, obojczyk,

Układ mięśniowy: 

mięśnie mimiczne, 

mm. sklepienia czaszki, mm. powiek i otoczenia, mm. małżowiny usznej, 

mm. nozdrzy, mm. szpary ust i otoczenia,mm. unoszące żuchwę, mm. nadgnykowe i obniżające żuchwę,

Trzewia czaszki twarzowej i szyi: anatomia i topografia:

- wargi, (unaczynienie, unerwienie)
jama ustna, (unaczynienie, unerwienie)
- policzki, (unaczynienie, unerwienie)
dziąsła, (unaczynienie, unerwienie)
podniebienie, (unaczynienie, unerwienie)
migdałki podniebienne, (unaczynienie, unerwienie)
język, (unaczynienie, unerwienie)
gruczoły ślinowe, (unaczynienie, unerwienie)
gardło, (unaczynienie, unerwienie),
krtań, (unaczynienie, unerwienie), 
- nos zewnętrzny i jama nosowa,

Układ naczyniowy twarzy,
Układ nerwowy twarzy,
Topografia, identyfikacja struktur w badaniach obrazowych
Topografia przestrzeni międzypowięziowych głowy i szyi: skroniowa, podskroniowa, policzkowa, zażuchwowa, podżuchwowa, skrzydłowo-żuchwowa, około żwaczowa, podbródkowa, przepona dna jamy ustnej, podjęzykowa, przygardłowa i zagardłowa,

ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA: - anatomia zębów (szczegółowo ze wskazaniem praktycznych aspektów nabytej wiedzy anatomicznej)
- anatomia przyzębia (bardzo szczegółowo) - kluczem do periochirurgii jest perfekcyjna znajomość operowanych struktur.
- histologia (szczegółowo). - j.w.

Dzięki perfekcyjnej znajomości anatomii i zasad biologii łatwiej ocenić techniki operowania, łatwiej dobrać metodę do przypadku, łatwiej zrozumieć zaawansowane techniki regeneracyjne lub resekcyjne.

Wykładowcy prowadzą zajęcia w oparciu o prezentację własnych przypadków i zdjęć z zabiegów, aby ukazać jak ważną jest znajomość anatomii i jakie decyzje podejmują śródzabiegowo w oparciu o tą wiedzę.

Edit

Prowadzący - dr Sławomir Karwan

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 000 zł

Patofizjologia zapalenia, objawy kliniczne, farmakoterapia bólu, farmakologia w hemostazie, chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe, elementy farmakoterapii u kobiet w ciąży.

Farmakoterapia bólu: Niesteroidowe leki przeciwzapalne (siła, czas działania, powinowactwo, chemia). Nieopioidowe leki przeciwbólowe, opioidowe leki przeciwbólowe (podział, charakterystyka), działania niepożądane, interakcje,

farmakologia w hemostazie: skazy krwotoczne, osoczowe, naczyniowe, płytkowe, chorzy leczeni przeciwzakrzepowo, interakcje leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych, farmakologia poekstrakcyjna,

Chemioterapuetyki przeciwdrobnoustrojowe: wskazania, antybiotyki: B-laktamowe, makrolity, tetracykliny, linkosamidy, glikopeptyd, aminoglikozydy, Chinolony, Sulfonamidy, pochodne nitroimidazolu, chemioterapia zakażeń grzybiczych, profilaktyka u zdrowych, profilaktyka w grupach ryzyka,

farmakoterapia u kobiet w ciąży i laktacji: klasyfikacje, leki znieczulające miejscowo, chemioterapeutyki, przeciwbólowe,

algorytm farmakoterapeutyczny przygotowania do zabiegów w wybranych sytuacjach klinicznych: wchłanianie i dystrybucja leków, metabolizm i wydalanie leków, Parametry farmakokinetyczne, Interakcje leków, Dawkowanie, Farmakoterapia w : ciąża, okres karmienia, niewydolność wątroby, niewydolność nerek, leki stosowane w: zaburzeniach wydzielania śliny, chorobach przyzębia, zabiegach chirurgicznych jamy ustnej, profilaktyka i leczenie krwawień, lęk, ból, stres, antybiotyki, leki przeciwgrzybicze, powikłania polekowe, postępowanie farmakologiczne w stanach nagłych.

Zapalenia: warg (cheilitis exfoliativa, Cheilitis actinica, Chelitis glandularis purulenta, cheilitis angularis), jamy ustnej, przyzębia, afty (postacie małe i duże), aftozy (zespół Touraine’a, zespół Behcta), pęcherze, ziarniniakowatość, pleśniawki, opryszczkowe, nawracająca opryszczka warg, zakażenia półpaśca, choroba ręka-stopa-usta, ospa wietrzna, Herpangina, Aftoid Pospischilla i Feyrteraa, pęcherzyca, Pemfigoid, rumień wielopostaciowy, opryszczkowe zapalenia skóry, linear IgA disease,  Pyostomatitis vegetans 

McCarthy, liszaj, alergiczne, zapalenia języka, stomatitis xerostomica, erytroplakia, leukoplakia

 Patologie w jamie ustnej w przebiegu wybranych chorób ogólnoustrojowych:

Cukrzyca, Białaczka ostra, agranulocytoza, niedokrwistość złośliwa, skrobiawica, rak wodny, choroba Leśniowskiego-Crohna, histiocytoza X (choroba Handa, Schullera i Christiana, choroba Letterera), urazowy ziarniniak kwasochłonny języka, zespół Melkersona i Rosenthala, zespół Wegenera, guzkowate zapalenie płuc, mocznica, AIDS

Prowadzący: dr Sławomir Karwan

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 000 zł

Fizjologia tkanek operowanych i związane z nią praktyczne aspekty zabiegów. Jakie procesy uruchamiasz skalpelem a jakie zatrzymujesz?  Podstawy z fizjologii: jako wprowadzenie do farmakokinetyki i farmakologii, Patofizjologia stresu. Zasady gojenia się ran.

Czynność i budowa komórek tkanki:
nerwowej;
dlaczego znieczulenie działa?
jaka jest rola ucisku?
naciągania?,
ból, rodzaje czucia, jak skutecznie znieczulać, gdy już nie możemy podać więcej leku znieczulającego?
powikłania,

mięśniowej;
co powodujesz i na co narażasz pacjenta, gdy przetniesz dany mięsień w danej okolicy?
jak się goi rana mięśnia?
jakich powikłań spodziewać się trwałych i przejściowych?.../

kostnej; 
charakteryzacja osteoblastów/osteoklastów/osteocytów, wektory sił, unaczynienie kości, jak te wiadomości mają wpływ na przebieg terapii?
wykłady prowadzony na przykładach.

receptory; 
jak je wyłączać?
jak oszukiwać?
czucie; rodzaje; 
co czuje pacjent, gdy Ty operujesz?
układ hormonalny;
dla praktyków: 
rola w organiźmie, rola w stresie, wstęp do patologii, leki,
krew i chłonka: osocze: - rola, fakty i mity, przydatność kliniczna. elementy morfotyczne: krwinki czerwone, białe, płytki krwi, - ich rola dla chirurga praktyka, wybrane zasady fizjologii krążenia krwi - dla chirurga praktyka. 

układy: oddechowy; rola, troska o jego drożność i wydolność podczas zabiegów, trawienny; rola i troska o prawidłowe funkcjonowanie np. z powodu zażywanych pozabiegowo leków, krwionośny ze szczególnym uwzględnieniem układu krzepnięcia; wstęp do hemostazy, immunologiczny; kiedy możemy operować, kiedy nie? kiedy stosować antybiotyk, kiedy nie? inne....

FARMAKOLOGIA:

Środki odkażające: nieorganiczne, organiczne, przepisy

Znieczulenia: miejscowe i dodawane do nich np. naczyniozwężające, (klasyfikacja, działanie), ogólne

FARMAKOKINETYK: drogi podania leku w wybranych sytuacjach klinicznych, jaką drogę podania wybrać w danych przypadkach, omówienie drogi wybranych najczęściej stosowanych leków i połączenie tych wiadomości z obrazem klinicznym pacjenta

STRES: czy wiesz, że wg ostatnich doniesień naukowych lekarz stomatolog w swej praktyce poddany jest stresowi o natężeniu jak onkolog?

 Fizjologia tkanek operowanych i związane z nią praktyczne aspekty zabiegów.

 Jakie procesy uruchamiasz skalpelem a jakie zatrzymujesz?  

Podstawy z fizjologii: jako wprowadzenie do farmakokinetyki i farmakologii,

Patofizjologia stresu. Zasady gojenia się ran.

Czynność i budowa komórek tkanki:

nerwowej; / dlaczego znieczulenie działa? jaka jest rola ucisku? naciągania?, ból, rodzaje czucia, jak skutecznie znieczulać, gdy już nie możemy podać więcej leku znieczulającego? powikłania,

mięśniowej; / co powodujesz i na co narażasz pacjenta, gdy przetniesz dany mięsień w danej okolicy? jak się goi rana mięśnia? jakich powikłań spodziewać się trwałych i przejściowych?.../

- kostnej; charakteryzacja osteoblastów/osteoklastów/osteocytów, wektory sił, unaczynienie kości, jak te wiadomości mają wpływ na przebieg terapii? wykłady prowadzony na przykładach.

* receptory; jak je wyłączać? jak oszukiwać?

* czucie; rodzaje; co czuje pacjent, gdy Ty operujesz?

* układ hormonalny; dla praktyków: rola w organiźmie, rola w stresie, wstęp do patologii, leki

* krew i chłonka:

- osocze: - rola, fakty i mity, przydatność kliniczna.

- elementy morfotyczne: krwinki czerwone, białe, płytki krwi, - ich rola dla chirurga praktyka,

- wybrane zasady fizjologii krążenia krwi - dla chirurga praktyka.

* układy:

- oddechowy; rola, troska o jego drożność i wydolność podczas zabiegów,

- trawienny; rola i troska o prawidłowe funkcjonowanie np. z powodu zażywanych pozabiegowo leków

- krwionośny ze szczególnym uwzględnieniem układu krzepnięcia; wstęp do hemostazy,

- immunologiczny; kiedy możemy operować, kiedy nie? kiedy stosować antybiotyk, kiedy nie? inne....

FARMAKOLOGIA:

 • Środki odkażające – nieorganiczne – organiczne - przepisy

Znieczulenia - miejscowe i dodawane do nich np. naczyniozwężające, (klasyfikacja, działanie) ogólne

FARMAKOKINETYKA

- drogi podania leku w wybranych sytuacjach klinicznych

- jaką drogę podania wybrać w danych przypadkach,

- omówienie drogi wybranych najczęściej stosowanych leków i połączenie tych wiadomości z obrazem klinicznym pacjenta

 

STRES:

czy wiesz, że wg ostatnich doniesień naukowych lekarz stomatolog w swej praktyce poddany jest stresowi o natężeniu jak onkolog?

Zestresowany pacjent lub zestresowany chirurg to większe prawdopodobieństwo powikłań

STRES: jego wpływ na narządy krytyczne dla życia, rozpoznaj go, to łatwiej będzie mu przeciwdziałać, najtrudniej zwalczać go, gdy już urośnie w siłę, oczami pacjenta i chirurga.

ZASADY GOJENIA SIĘ RANY: Podstawy, Gojenie przez rychłozrost (pierwotne), Gojenie przez ziarninowanie, Gojenie odroczone, Fazy gojenia: Faza zapalenia, Faza wysięku, Faza resorpcji, Faza odbudowy, Faza proliferacji, Faza naprawy

KLASYFIKACJA RAN: Rany czyste, Rany czyste skażone, Rany skażone, Rany zakażone

KLINICZNE SZACOWANIE GOJENIA SIĘ RANY (KLASYFIKACJA KLINICZNA): EHI 1, EHI 2, EHI 3, EHI 4, EHI 5, 

Edit

Prowadzący dr Radosław Jadach / dr Piotra Roszkiewicz (laser)

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 000 zł

Szczegółowe omówienie instrumentarium, przygotowanie przedzabiegowe gabinetu, pola zabiegowego w zależności od rodzaju zabiegu.
Zasady doboru instrumentarium do wybranych zabiegów.
Zasady pracy każdym z narzędzi.
Zasady konserwacji.
Znieczulenia w chirurgii stomatologicznej.
Choroby zatok obocznych nosa.
Choroby nienowotworowe gruczołów ślinowych. !
URAZY

Instrumentarium oraz wyposażenie gabinetu- omówienie wszystkich narzędzi: wady, zalety dla klinicysty, odpowiednie rodzaje narzędzi do zabiegów.
Karpule - igły (rodzaje, wskazania, przeciwwskazania – nici – strzykawki, serwety, rękawice, czepki, maski, okulary ochronne, lupy, źródła światła, pęsety mikro, makro, igłotrzymacze mikro, makro, lusterka, rodzaje, zastosowanie,  kubeczki, kody kolorów, wazelina, maść antybiotykowa, sterydowa gaziki, praca z gazikiem, ssaki, końcówki, praca, nożyczki, mikro, makro, praca, skalpele – rodzaje, wskazania, praca, kleje tkankowe, wskazania, opatrunki, adhezyjne i nieadheyjne, retraktory, haki, raspatory, Luksatory, dźwignie, dłuta perio, mikro, kirety, nakładacze - „apeksy”, skalery, piezotomy, rodzaje końcówek, piły, wiertła, fizjodyspensery, programowanie,  kontenery, autoklawy, turbiny, prostnice, parametry w chirurgii, serwety, rodzaje, wskazania, fartuchy jednorazowe, rodzaje, wiele innych.

Zasady profesjonalnego przygotowania pola operacyjnego, gabinetu, personelu.

Przygotowania przedzabiegowe:
Przygotowanie pacjenta, ułożenie, przykrycie .
Przygotowanie operatora i asysty do zabiegu,
Chirurgiczne mycie i odkażanie rąk, Higieniczne odkażanie rąk, Rękawiczki, rodzaje, zalety i wady, Maseczki i okulary ochronne, ubranie ochronne, nakrycie głowy, dezynfekcja narzędzi, Dezynfekcja powierzchni, Sterylizacja, Postępowanie z odpadami, Pacjent zakażony Postępowanie przed zabiegiem Podczas zabiegu. Po zabiegu.

ZASADY:
trzymania narzędzi, pełne omówienie instrumentarium,
- posługiwania się narzędziami
- konserwacji narzędzi,
- mycia, dezynfekcji, sterylizacji i pakietowania narzędzi chirurgicznych,
- pracy w lupach, pod mikroskopem w chirurgii,
- praca z wykwalifikowaną asystą.
Rola (!) asysty! -- pracy z aparatem fotograficznym,

CHOROBY ZATOK OBOCZNYCH NOSA diagnostyka i leczenie
- fizjologia zatok szczękowych,
- zębopochodne choroby zatok szczękowych: etiologia, diagnostyka, leczenie,
- urazy zatok szczękowych
- przetoki,
- przypomnienie nowotworów zatok szczękowych, 

CHOROBY GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH:
diagnostyka i leczenie

- rola śliny - przypomnienie anatomii, histologii,
- zapalenia ślinianek,
- urazy ślinianek,

- sialopatie,
- kamice ślinianek i przewodów wyprowadzających,
- przypomnienie nowotworów ślinianek,

Urazy; - mechanika urazów tkanek miękkich - mechanika urazów tkanek twardych - algorytm pierwszej pomocy w urazach, - zabezpieczenie miejsca zdążenia - zabezpieczenie uszkodzonych miejsc ciała, - techniki replantacyjne - techniki repozycji wyrostka zębodołowego bezzębnego i z zębami.

Anatomia i fizjologia zatok, obrazowanie zatok obocznych nosa(RTG, RVG, CBCT, proj. Winter’a, OPG).

Patofizjologia zatok szczękowych, planowanie zabiegu podniesienia membrany Scheider’a.

Wskazania i przeciwskazania; techniki znieczulania przed zabiegiem; farmakologia przed, w trakcie zabiegu i po.

Dialog z laryngologiem.

Zasady operacji zgodnej z zasadami biologii operowanych tkanek.

Toaleta ran; kontrole; powikłania; oprzyrządowanie; instruktaż pozabiegowy Pacjenta.

ZNIECZULENIE 

miejscowe: - biologia znieczulanych tkanek – anatomia - Wywiad,

Premedykacja, Instrumentarium:- igły- strzykawki – karpule - sterowane komputerowo, - rodzaje ampułek, - modyfikacje,

techniki znieczuleń:- zasady ogólne - znieczulenia w prewencji bólu - znieczulenia

diagnostyczne - zasady pracy z igłą sztywną i giętką, modyfikacje, - rola ucisku - rola masażu

- stabilizacja znieczulanej okolicy aspiracja – kiedy i gdzie? - techniki podtrzymania

znieczulenia w sytuacjach przekroczenia dawki dozwolonej, - pozytywne interakcje leków:

mała dawka długi czas działania, - niebezpieczne mity, - zasady znieczulania bezbolesnego,

znieczulenie wyrostka zębodołowego w każdym sekstancie - znieczulenie tkanek miękkich:

język, wargi policzki, podniebienie, dno jamy ustnej, - znieczulenie dokostne - znieczulenia

dooznębnowe - znieczulenia nasiękowe (standardowe) - znieczulenia przewodowe 

znieczulenia powierzchniowe, - znieczulenia domiazgowe,

Prowadzący: dr Piotr Roszkiewicz 

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 000 zł

Laser w chirurgii stomatologicznej.

Co to jest laser? 

Budowa i zasada działania laserów 

Rodzaje laserów – która „rodzina” laserów (długość fali) jest „lepsza do danej procedury”, na czym polegają różnice?

Co to są chromofory i jak tę wiedzę wykorzystać to w gabinecie?

Koagulacja, karbonizacja, waporyzacja, ablacja. 

Gęstość energii i głębokość penetracji – do czego są nam potrzebne?

Czy jednym laserem można zrobić „wszystko”? Oddziaływanie laserów na tkanki twarde i na tkanki miękkie?

Który laser wybrać? Jaka długość fali: Dioda (445nm, 808-980nm)

Nd:YAG (1064nm)

Er:YAG (2780, 2940nm)

Kiedy pracować na parametrach „wpisanych w laser” a kiedy je zmieniać? Kiedy zmiana tych parametrów jest bezpieczna a kiedy nie? Co wpływa na lepszy efekt gojenia i zwiększa bezpieczeństwo zabiegu?

Zastosowanie laserów w:

 • – stomatologii zachowawczej, 
 • – periodontologii (metoda TPT) + 
 • – endodoncji (LAI, PIPS, SWEPS, bezpośrednie odkażanie)
 • – chirurgii tkanek twardych i miękkich

Wady i zalety lasera w gabinecie stomatologicznym.

Edit

Prowadzący: dr hab. Jacek Smereka, prof. UMW

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 000 zł

Temat: Pandemia COVID-19 i jej wpływ na funkcjonowanie praktyk stomatologicznych.

Podstawowe informacje dotyczące wirusa SARS-CoV-2. Podstawowe informacje dotyczące wirusa, jego mutacji oraz prowadzonych badań naukowych. Epidemiologia zakażeń w Polsce i na świecie. Czynniki wpływające na śmiertelność i zakaźność, przebieg mutacji i jej konsekwencje. Stworzenie szczepionki, przebieg prac nad tworzeniem szczepionki, zasady ich działania.

Zabezpieczenie personelu medycznego i pacjentów środkami ochrony indywidualnej. Ryzyko transmisji wirusa. Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do leczenia pacjenta z podejrzeniem/potwierdzeniami zakażenia SARS-CoV-2.  Ogólne środki ostrożności w dobie pandemii COVID-19. Objawy COVID-19 w poszczególnych grupach wiekowych, aktualny stan wiedzy na temat przebiegu zakażenia SARS-CoV-2.

Temat: Patofizjologia stanów nagłych zagrożeń. Podstawowe czynności resuscytacyjne.

Dorosły i dziecko w stanie zagrożenia życia 

– podstawowe problemy ratunkowe, 

Podstawy patofizjologii układu krążenia 

– najczęstsze zaburzenia układu krążenia w gabinecie stomatologa, 

Podstawy patofizjologii układu oddechowego – najczęstsze zaburzenia układu oddechowego w gabinecie stomatologa, 

Podstawy patofizjologii układu nerwowego – najczęstsze zaburzenia układu nerwowego w gabinecie stomatologa, 

Homeostaza przemiany materii i układu wydalniczego 

– zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, cukrzyca, 

Patofizjologia dziecka i dorosłego – odmienności anatomiczne i fizjologiczne, 

Protokoły postępowania BLS ERC 2010, 

Zasady oceny pacjenta – przytomność, układ krążenia i oddechowy ABC, 

Zastosowanie defibrylacji zautomatyzownej AED – wskazania, sprzęt, Zastosowanie defibrylacji zautomatyzownej AED – ćwiczenia praktyczne, Ćwiczenia praktyczne – podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłego, 

Ćwiczenia praktyczne – podstawowe czynności resuscytacyjne u dziecka, Postępowanie w przypadku zadławienia u dorosłego, Postępowanie w przypadku zadławienia u dziecka, Technika prawidłowego pośredniego masażu serca, Prawidłowa wentylacja bezprzyrządowa, Zastosowanie środków ochrony osobistej – maski do wentylacji, Tlenoterapia w gabinecie stomatologicznym – sprzęt, dostępność, zasady tlenoterapii, wskazania, powikłania, uwagi praktyczne

Prowadzący: dr hab. Jacek Smereka, prof. UMW

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 000 zł

temat: Znieczulenie miejscowe w stomatologii u pacjentów z grup ryzyka. Zaawansowane czynności resuscytacyjne.

Podstawy farmakologii i farmakokinetyki leków znieczulających miejscowo pod kątem praktycznego, zastosowania w stomatologii, Działania toksyczne środków znieczulających miejscowo – kardiotoksyczność, neurotoksyczność, przypadkowe podanie donaczyniowe – objawy i postępowanie praktyczne, Reakcje alergiczne i wstrząs anafilaktyczny po podaniu środków znieczulających miejscowo – rozpoznanie i postępowanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi, Znieczulenie miejscowe u pacjentów z grup ryzyka/ze schorzeniami współistniejącymi, dzieci, pacjentki ciężarne, pacjenci z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego, po przebytym zawale serca, z zaburzeniami rytmu serca lub nadciśnieniem tętniczym, pacjenci leczeni z powodu cukrzycy, chorób tarczycy, padaczki i schorzeń psychiatrycznych, Przygotowanie leków znieczulających miejscowo, obliczanie dawek leków, dawek maksymalnych, przeliczanie, stężeń, dawek leków obkurczających naczynia (adrenalina, noradrenalina), Protokoły postępowania ALS, Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych – rurki ustno-gardłowe, nosowo-gardłowe –wskazania, sposób wprowadzania, powikłania, ćwiczenia praktyczne, Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych – maski krtaniowe LMA i rurki krtaniowe –wskazania, sposób wprowadzania, powikłania, ćwiczenia praktyczne, Sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych – intubacja dotchawicza –wskazania, sposoby, postępowania, powikłania, Monitorowanie pacjenta – EKG – zasada działania, typowe zaburzenia rytmu serca, typowe patologie w zapisie EKG, ćwiczenia praktyczne, Monitorowanie pacjenta – pulsoksymetria – zasada działania, typowe stany związane z możliwym niedotlenieniem, zasady interpretacji, ćwiczenia praktyczne, Sprzęt do defibrylacji ręcznej – zasady bezpiecznej defibrylacji, ćwiczenia praktyczne, Zakładanie dostępu dożylnego, zasady postępowania, powikłania, sprzęt, ćwiczenia praktyczne, Podawanie leków w stanach nagłych zagrożeń – przygotowanie, podawanie leków, Schemat postępowania u pacjenta z migotaniem komór i częstoskurczem komorowym bez tętna, Schemat postępowania u pacjenta z asystolią i czynnością elektryczną bez tętna, Ćwiczenia praktyczne – zespół resuscytacyjny

Edit

Prowadzący -  dr Sławomir Karwan 

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 000 zł

Egzodoncja. Wykłady.

CHIRURGICZNE USUWANIE ZĘBA:

Mechanika rozwierania szczęk,
- Kiedy usuwać zęba a kiedy leczyć?
- Badania radiologiczne w wielu przypadkach klinicznych,
- Przygotowanie ogólne do usunięcia zęba,
- Przygotowanie miejscowe do usunięcia zęba,
- Przygotowanie jamy ustnej do usunięcia zęba,
- Przygotowanie lekarza do zabiegu,
- Wskazania ogólne do usunięcia zęba,
- Wskazania miejscowe do usunięcia zęba,
- Przeciwwskazania ogólne do usunięcia zęba,
- Przeciwwskazania miejscowe do usunięcia zęba,
- Pozycja lekarza i pacjenta podczas zabiegów ekstrakcyjnych,
- Narzędzia do usuwania zębów w konkretnych przypadkach klinicznych,
- Techniki proste i zaawansowane usuwania:

- korzeni zębów

- zębów zatrzymanych: siekaczy, kłów przedtrzonowych, trzonowych dolnych

- zębów zatrzymanych: siekaczy, kłów przedtrzonowych, trzonowych górnych

- usuwanie zębów w skazach krwotocznych,
- krwawienie w trakcie usuwania zęba,
- krwawienie po usunięciu zęba, wczesne, późne,
- usuwanie zębów u pacjentów leczonych antykoagulantami,
- wszystkie techniki zachowania hemostazy,
- techniki zachowania objętości zębodołu
- radektomie, 

- hemisekcje,
- leczenie ropni zębopochodnych i usuwanie zębów przyczynowych,

Techniki replantacji zębów: - Wskazania i przeciwwskazania- klasyfikacja - techniki zabiegowe w każdej z grup zębowych, - współpraca z ortodontą i endodontą, - rokowanie

Zarządzanie powikłaniami

- techniki prewencji bólu i krwawienia - leczenie zapalenia zębodołu, - leczenie zwichnięcia żuchwy podczas czynności ekstrakcyjnych, - przemieszczenie zęba w tkankach - przemieszczenie zęba do gardła, przełyku lub tchawicy, - usuwanie zębów u pacjentów po urazach, - usuwanie zębów, których korzenie tkwią w świetle torbieli, - usuwanie zębów u pacjentów z rozszczepami, - usuwanie zębów u pacjentów w leczeniu interdyscyplinarnym, - usuwanie zębów jak prewencja ognisk zapalnych w sanacji względnej i bezwzględnej,- usuwanie zębów we współpracy z lekarzem protetykiem, - usuwanie zębów we współpracy z lekarzem ortodontą, - wczesne powikłania po usunięciu zęba, - późne powikłania po usunięciu zęba. - techniki separacyjne, instrumentarium, wskazania, przeciwwskazania, - szczegółowe techniki współpracy z asystą,  - farmakoterapia przedzabiegowa, w trakcie zabiegu i po zabiegowa,

Prowadzący -  dr Sławomir Karwan 

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 500 zł

 

Egzodoncja c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem, ZABIEGI.

- powikłania podczas usuwania zęba – przypadki kliniczne - etiopatogeneza przetoki ustno-zatokowej: - techniki diagnozowania, - techniki zamykania, - techniki prewencji bólu i krwawienia

 ZABIEGI.

Edit

Prowadzący dr Klaudiusz Łuczak 

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 000 zł

Nowotwory wywodzące się z tkanki łącznej. Nowotwory pochodzenia nerwowego. Nowotwory układu odpornościowego. Nowotwory pochodzenia mięśniowego. Nowotwory pochodzenia naczyniowego. Następstwo nadczynności przytarczyc. Nienowotworowe i nowotworowe rozrosty w kości żuchwy i szczęk. Nowotwory kości twarzy.

Nienowotworowe i nowotworowe rozrosty nabłonka jamy ustnej:

- keratoacanthoma - papilloma planoepitheliale - verruca vulgaris - condyloma acuminatum

- rak jamy ustnej (ogólnie)

Nienabłonkowe nienowotworowe i nowotworowe rozrosty błony śluzowej jamy ustnej:

Nadziąślaki: - polipowaty rozrost włóknisty błon śluzowej - włókniak wapniejący obwodowy

- granuloma pyogenicum teleangiectaticum - nadziąślak olbrzymiokomórkowy - nadziąślak wrodzony - włókniakowatość dziąseł

Nowotwory wywodzące się z tkanki łącznej: - włókniak – histiocytoma - włókniak mięsakowy – tłuszczak - xanthoma verruciforme - chrzęstniak

 Nowotwory pochodzenia nerwowego: - słoniak – włókniakonerwiak - guz Abrikosowa - nerwiak poamputacyjny

 Nowotwory pochodzenia mięśniowego

- mięśniak gładko komórkowy - mięśniak prążkowano komórkowy

 Nowotwory pochodzenia naczyniowego - naczyniak krwionośny - zespół Oslera, Rendu i Webera - zespół Sturgego, Kalischera i Webera - zespół Marfucciego- naczyniak chłonny - Mięsak Kaposiego

Nowotwory układu odpornościowego

- Chłoniak - Chłonia Burkitta - ziarnica złośliwa i Histiocytoza X - szpiczak samotny

Inne: - czerniak złośliwy - potworniak

 Nienowotworowe i nowotworowe rozrosty w kości żuchwy i szczęk

- włókniak pochodzenia niezębowego, - włókniak kostniejący - włókniak zębopochodny

- włókniak szkliwiakowy - fibrosarcoma ameloblasticum - dysplazja włóknista

- cherubinkowatość-  ziarniniak olbrzymiokomórkowy - osteoclastoma

Następstwo nadczynności przytarczyc:

naczyniak - osłoniak i włókniakonerwiak - melanoameloblastoma

Nowotwory kości twarzy

  Kostniak, - tori orales - torus palatinus – osteosarcoma - osteoid osteoma - osteoblastoma- chondroma - chondrosarcoma

Edit

Prowadzącydr Radosław Jadach

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 000 zł

 

Periodontologia. Wykłady.

- Anatomia (szczegółowo), klasyfikacje
- Wymagania sprzętowe do mikrochirurgii periodontologicznej,
- Lupy, mikroskopy, porównanie
- Narzędzia do mikrochirurgii, zestawy rekomendowane
- Ćwiczeni praktyczne z i bez powiększenia,
- Zasady gojenia się rany – przypomnienie – Diagnostyka
- Etap higienizacyjny
- Etap korekcyjny
- Leczenie podtrzymujące
- Profilaktyka: bólu, lęku, obrzęków, antybakteryjna, - przypomnienie.
- Wrzodziejące zapalenie dziąseł i przyzębia,
- Ropnie przyzębne

Choroby dziąseł modyfikowane z płytką nazębną

- Zapalenia dziąseł wywołane wyłącznie przez płytkę nazębną:
- Bez innych czynników miejscowych
- Z obecnością innych czynników miejscowych

 Choroby dziąseł modyfikowane przez czynniki ogólne:

 Związane z układem hormonalnym:
- pokwitaniowe zapalenie dziąseł

- zapalenie dziąseł związane z cyklem menstruacyjnym
- choroby dziąseł w przebiegu cukrzycy, związane z chorobami krwi:
- zapalenie dziąseł w przebiegu białaczek
- w przebiegu innych chorób krwi

 choroby dziąseł modyfikowane przez leki:

- polekowe rozrostowe zapalenie dziąseł,
- polekowe zapalenie dziąseł, choroby dziąseł modyfikowane zaburzeniami w odżywianiu

Choroby dziąseł nie związane z płytką nazębną - Choroby dziąseł związane z infekcją jamy ustnej
- Choroby dziąseł uwarunkowane genetycznie

Objawy dziąsłowe w przebiegu chorób ogólnoustrojowych:
- zaburzenia śluzówkowo-skórne  reakcje alergiczne
- zmiany patologiczne dziąseł pochodzenia urazowego

Przewlekłe zapalenie przyzębia

W zależności od miejsca
– Zlokalizowane
- Uogólnione

 W zależności od zaawansowania
– Łagodne
- Średnio zaawansowane
- Zaawansowane

 Agresywne zapalenie przyzębia  Zlokalizowane - Uogólnione

Zapalenie przyzębia w przebiegu chorób ogólnych
- Związane z chorobami hematologicznymi
- Związane z chorobami i zespołami genetycznymi
- Związane z innymi chorobami systemowymi

Ostre stany przyzębia - Martwiczo-wrzodziejące:
- Dziąseł
- Przyzębia
- Ropnie w przyzębiu
- Zespoły Endo-periodontalne

 Wady wrodzone lub nabyte
- Nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowe
- Recesje dziąsła
- Brak dziąsła zębodołowego
- Płytki przedsionek jamy ustnej
- Nieprawidłowe przyczepy wędzidełek/mięśni
- zmiany w przyzębiu wywołane urazem zgryzowym
- pierwotny uraz zgryzowy
- wtórny uraz zgryzowy

Prowadzącydr Radosław Jadach

Koszt za jeden dzień szkolenia: 3 000 zł

Periodontologia c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem.

- cięcia

- płaty

- techniki szycia

Patofizjologia i patomorfologia, terminologia opisowa i diagnostyczna, zasady współpracy z histopatologiem, patologie w jamie ustnej w przebiegu wybranych chorób ogólnoustojowych. Rogowacenie białe błony śluzowej jamy ustnej, uwarunkowane genetycznie, nienowtworowe i nowotworowe rozrosty nabłonka, nienabłonkowe nienowotworowe i nowotworowe rozrosty błony śluzowej. Wady wrodzone czaszki twarzowej i ich objawy w jamie ustnej. Choroby genetyczne i wrodzone zębów. Nieprawidłowości.

Terminologia opisowa i diagnostyczna: - Plama, - plamka, - nadżerka, - owrzodzenie, - blizna, - szczelina, - pęcherz, - przetoka,  - grudka, - płytka, - guzek, - guz, - pęcherzyk, - torbiel, - krosta – charakterystyka, zasady opisu badania histopatologicznego.

Zaburzenia w krążeniu jako wstęp do zasad i technik utrzymania hemostazy

- Krwotok – Zakrzepica – Zator – Niedokrwienie – Zawał – Obrzęk

ZASADY UTRZYMANIA HEMOSTAZY:

- przypomnienie: fizjologia układu krzepnięcia, - znajomość anatomii, - znaczenie kompetencji lekarza i asysty, - rola wywiadu, - rola technik zabiegowych, - czynniki nieprzewidywalne, - nie umiem, ale i tak mogę pomóc pacjentowi, - mity, - farmakologiczne 

(chemiczne), - wykorzystanie wysokiej i niskiej temperatury, - elektryczne, - mechaniczne, - zabiegowe, - ultradźwiękowe, - techniki mieszane - kontrola w trakcie zabiegu i pozabiegowa,

Zasady pobierania wycinków do badania histopatologicznego:

- zasady znieczulania operowanej okolicy - wskazania i przeciwwskazania do biopsji

- diagnostyka przedzabiegowa (obrazowa, aspiracyjna, wymazowa)
- techniki zabiegowe w zależności od okolicy:
a. tkanki miękkie: policzek, wargi, skóra, język, dziąsło, błona śluzowa podniebienia miękkiego i twardego, dno jamy ustnej ,
b. tkanki twarde: guzy kości wyrostków zębodołowych: szczęki i żuchwy, sklepienie podniebienia twardego, - zasady biopsji w zależności od charakteru klinicznego guza, jego lokalizacji, wielkości, - zasady utrzymania hemostazy - biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, - współpraca z ośrodkami o najwyższym stopniu referencyjności

Choroby genetyczne i wrodzone zębów: - anodontia – hypodontia - dentes reinclusi - dentitio difficilis, - dens neonatalis - dentes decidui seu lactei persistentes - dentitio tertia - hyperodontia, mesiodens - dysplasia dentini / dentinogenesis imperfecta - hypoplasia, dysplasia enameli - amelogenesis imperfecta, 

Nieprawidłowości szkliwa towarzyszące zespołom: - epidermolysis bullosa – mukopolysacharydosis - sclerosis tuberosa - zespół szkliwo-paznokcie-gruczoły potowe - zespół włosy-zęby-kość - vitamin D refraktory rickets-  snow capped teeth

Nieprawidłowości budowy zębów:

- dens multicuspidalis – metachoresis - dens persistens – odontomata - dens invaginatus - odontoma compositum – enemaloma – taurodoncja - dentes fusi - dentes gemini - dentes concreto – Rhizomicria - microdontia,

Rogowacenia białe błony śluzowej jamy ustnej:

- leukoplakia (wszystkie jej odmiany) -brodawkowate - mozaikowe (tzw. pstre0 - białe włochate - na tle ścierania – bielnica - odsłoneczne

 Rogowacenia uwarunkowane genetycznie

- leukoedema - znamię białe gąbczaste – grudkowe zespół Jadassohna i Lewandowsky-iego

- tylosis - dyskeratosis congenita (z. Zinssera, Engmana i Cole’a)

Inne:
- liszaj płaski
- liszaj rumieniowaty
- łuszczyca

Edit

Prowadzącydr Radosław Jadach

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 000 zł

TEMAT: Chirurgia resekcyjna c.d. Wykłady. Piezochirurgia. Resekcje. Hemisekcje. Radektomie.

PIEZOCHIRURGIA: – wprowadzenie w technologię oraz instrumentarium, – zasady osteotomii, cięcie selektywne, – ekstrakcje zębów, – wydłużanie koron klinicznych, – techniki rozszczepiania wyrostków zębodołowych w każdym sekstancie, – techniki pracy w podnoszeniu dna zatok szczękowych, – techniki pracy w osteodystrakcji – techniki pracy w płatach kostno-okostnowych, – techniki pracy w lateralizacji nerwu zębodołowego dolnego, – techniki pobierania przeszczepów,

– Techniki wykonywania łoża implantacyjnego, – Mikrochirurgia ortodontyczna – kortykotomie, sterowanie ruchami zębów, – Techniki pracy w transplantacjach zębów, – Techniki pracy podczas usuwania zębów zatrzymanych, – Techniki pracy w pozyskiwaniu kości autogennej, – Osteoplastyka w wybranych przypadkach klinicznych,

Resekcje. Hemisekcje. Radektomie:

– diagnostyka – klasyfikacja – dobór metody do przypadku – instrumentarium – współpraca z endodontą, ortodontą, protetykiem – techniki uzyskiwania dostępu do wierzchołka korzenia we wszystkich grupach zębów szczęki i żuchwy – praca w obecności nerwu zębodołowego dolnego, praca w sąsiedztwie zatoki szczękowej – praca od strony podniebiennej, – praca w odcinku estetycznym i fonetycznym – opieka nad raną,

Prowadzący - dr Radosław Jadach

Koszt za jeden dzień szkolenia: 3 000 zł

TEMAT: Chirurgia resekcyjna c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem, zabiegi.

Edit

Prowadzący: r.pr. Grzegorz Kozak

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 000 zł

Aspekty prawne, prawo karne, handlowe i cywilne w praktyce.

Prowadzący - dr Kamil Nelke

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 000 zł

Temat: Badanie pacjenta przy fotelu. Odróżnij przypadek operacyjny od nieoperacyjnego pacjenta. Prowadzenie dokumentacji medycznej i fotograficznej wg najnowszych przepisów. Zasady diagnostyczne i wytyczne leczenia wybranych schorzeń rejonu jamy ustnej i struktur przyległych. Formularze wywiadu, zgód na zabiegi, inne. 

Temat kursu ma za zadanie przybliżyć lekarza praktyka z najczęstszymi patologiami rejonu jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki różnicowej, leczenia, technik diagnostycznych, oceny badań CBCT oraz umiejętności wdrożenia odpowiedniego postępowania. Z racji na zbyt małą świadomość onkologiczną, a rosnącym występowaniem licznych zmian przednowotworowych słuchacze zapoznani zostaną z najczęstszymi, typowymi jak i nie typowymi sytuacjami klinicznymi, które nie tylko wymagają od lekarza wzmożonej czujności chirurgicznej ale także wdrożenia odpowiednich kroków diagnostyczno-leczniczych. Dodatkowo poruszone zostaną aspekty prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, pozyskiwania zgód na zabiegi oraz skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami chirurgicznymi. Podczas kursu odpowiemy sobie na następujące pytania:

Kiedy kierować pacjenta do innych specjalistów lub do leczenia szpitalnego?

Jak prawidłowo poradzić sobie z hemostazą pola operowanego?

Dlaczego badanie CBCT i rezonansu magnetycznego przydają się w praktyce lekarza stomatologa?

W jakich sytuacjach oraz jakimi technikami pobierać wycinki z tkanek miękkich i twardych?

Przy występowaniu których niepokojących objawów w jamie ustnej oraz rejonie twarzy i szyi nie wolno lekceważyć ich obecności?

Po co lekarz stomatolog musi posiadać podstawową wiedzę o traumatologii szczęk i twarzy?

Dlaczego nie wolno unikać  konsultacji z innymi lekarzami?

Jak prawidłowo planować trudne zabiegi i radzić sobie z nietypowymi powikłaniami?

Edit

prowadzący dr Sławomir Karwan /  dr Radosław Jadach 

Koszt za jeden dzień szkolenia: 2 000 zł

TEMAT: Torbiele. Resekcyjna chirurgia kostna i alweoplastyka. Resekcyjne leczenie furkacji .

TORBIELE – Cystis vera – Torbiele zapalne: – Przywierzchołkowa – Resztkowa – Przyzębowa – Torbiele rozwojowe: – Rogowaciejąca – Zawiązkowa – Pierwotna – Dziąsłowa – Okołozębowa boczna – cystis spuria – Torbiele nie związane z zębami: – Torbiel brodawki podniebiennej – Torbiel przewodu nosowo-podniebiennego – Torbiel gałeczkowo-szczękowa – Torbiel nosowo-gardłowa – Torbiele środkowe podniebienia i żuchwy – torbiele ślinianek – torbiele szyi: – Torbiel boczna – Torbiel środkowa – Torbiel z nabłonkiem typu żołądkowego – Torbiel skórzasta. – Torbiel naskórkowa- torbiele kostne – Torbiel krwotoczna – Torbiel tętniakowata – Torbiel tzw statyczna, czyli utajona

Do powyższych: – diagnostyka – postępowanie terapeutyczne, – techniki uzyskiwania dostępu, – cystektomie, – zabiegi towarzyszące (augmentacja, regeneracja) – gojenie, – opieka nad raną i kontrola, – wyniki odległe, 

Resekcyjna chirurgia kostna i alweoplastyka.

– Wprowadzenie, cel, wskazania i przeciwwskazania

Metody: – Osteoplastyka, – Ostektomia – Zalety i wady, powikłania i wyniki odległe

 Resekcyjne leczenie furkacji

– Cel, wskazania i przeciwwskazania – Metody – Amputacja – Resekcja korzenia – Hemisekcja . – Premolaryzacja (separacja) – Tunelizacja – – Zalety i wady, powikłania oraz wyniki odległe postępowania resekcyjnego

Prowadzący: dr Radosław Jadach 

Koszt za jeden dzień szkolenia: 3 000 zł

TEMAT: Chirurgia resekcyjna c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem, zabiegi.

Edit

Zapraszamy do kontaktu mailowego :

biuro@oralsurgery.pl