+48 501 939 675
biuro@oralsurgery.pl

SEMESTR I 19/20

SPOTKANIE PROWADZĄCY TEMATYKA TERMIN CENA
SPOTKANIE 1

dr Sławomir Karwan

TEMAT: Anatomia prawidłowa czaszki twarzowej ze szczególnym uwzględnieniem piętra dolnego i środkowego twarzy, syntopii i skeletotopii.

Anatomia szczegółowa: zębów, przyzębia, histologia dla praktyków.

Zajęcia prowadzone celem przyszłej nauki:

- deponowania znieczulenia:
dobór parametrów igły do znieczulanych tkanek, modyfikacje w zależności od regionu znieczulanego, stabilizacja igły, aspiracja: błędy techniczne, mity, dlaczego zmieniać igły u tego samego pacjenta?
powikłania. jak znieczulić ropnie przed drenażem?
inne…

– iniekcji, punkcji
– biopsja aspiracyjna cieńkoigłowa, diagnostyka ropni,
– diagnostyki obrazowej RVG, USG, CBCT, NMR, RM, endoskopii,
– bez znajomości anatomii jesteśmy ślepi,
– oceny rozprzestrzeniania się ropni, nowotworów
– anatomia leży u podstaw sztuki przewidywania…
– technik drenażu,
– jak pomóc a nie zaszkodzić, w jakiej okolicy jaką techniką drenować,
– utrzymania hemostazy,
– świadome operowanie w zapobiega powikłaniom, jeśli wiesz co i jak krwawi to wiesz jak temu przeciwdziałać. Jak ustalić czy krwawi z kości zębodołu czy tkanek miękkich?, rola asysty, gdzie ucisnąć, gdzie koagulować? czym?
– technik szycia,
– co zszywasz?, jaką warstwę jakiej tkanki do jakiej warstwy jakiej tkanki? jak szyć, by nie niszczyć?
– technik transplantacyjnych,
– biologiczne projektowanie i transplantacje bloczków kostnych, tkanki miękkiej, transpozycje, płaty uszypułowane…
– technik implantacyjnych,
– pierwszej pomocy w urazach.
– wpierw doskonale zdiagnozuj i zobrazuj uszkodzenia, potem zaplanuj, zoperuj, zaopiekuj się.

 W celu zobrazowania powyższych zagadnień należy wspomnieć o:

Układ kostny, a szczególnie elementy wytłuszczone: kość klinowa, kość czołowa, dół skroniowy, dół podskroniowy, dół skrzydłowo-podniebienny, kość skroniowa, kość ciemieniowa, oczodół, kość jarzmowa, jama nosowa, kość nosowa, kość łzowa, szczęka,
zatoki przynosowe, kość podniebienna, małżowiny nosowe, kości: sitowa, lemiesz, dół zażuchwowy, żuchwa, kość  gnykowa, obojczyk,

Układ mięśniowy: mięśnie mimiczne, mm. sklepienia czaszki, mm. powiek i otoczenia, mm. małżowiny usznej, mm. nozdrzy, mm. szpary ust i otoczenia,mm. unoszące żuchwę, mm. nadgnykowe i obniżające żuchwę,

Trzewia czaszki twarzowej i szyi: anatomia i topografia:

– wargi, (unaczynienie, unerwienie)
– jama ustna, (unaczynienie, unerwienie)
– policzki, (unaczynienie, unerwienie)
– dziąsła, (unaczynienie, unerwienie)
– podniebienie, (unaczynienie, unerwienie)
– migdałki podniebienne, (unaczynienie, unerwienie)
– język, (unaczynienie, unerwienie)
– gruczoły ślinowe, (unaczynienie, unerwienie)
– gardło, (unaczynienie, unerwienie),
– krtań, (unaczynienie, unerwienie),
– nos zewnętrzny i jama nosowa,

Układ naczyniowy twarzy,
Układ nerwowy twarzy,
Topografia, identyfikacja struktur w badaniach obrazowych,
Topografia przestrzeni międzypowięziowych głowy i szyi:
skroniowa, podskroniowa, policzkowa, zażuchwowa, podżuchwowa, skrzydłowo-żuchwowa, około żwaczowa, podbródkowa, przepona dna jamy ustnej, podjęzykowa, przygardłowa i zagardłowa,

ANATOMIA SZCZEGÓŁOWA:
– anatomia zębów (szczegółowo ze wskazaniem praktycznych aspektów nabytej wiedzy anatomicznej)
– anatomia przyzębia (bardzo szczegółowo)
– kluczem do periochirurgii jest perfekcyjna znajomość operowanych struktur.
- histologia (szczegółowo). – j.w.

Dzięki perfekcyjnej znajomości anatomii i zasad biologii łatwiej ocenić techniki operowania, łatwiej dobrać metodę do przypadku, łatwiej zrozumieć zaawansowane techniki regeneracyjne lub resekcyjne.
Wykładowcy prowadzą zajęcia w oparciu o prezentację własnych przypadków i zdjęć z zabiegów, aby ukazać jak ważną jest znajomość anatomii i jakie decyzje podejmują śródzabiegowo w oparciu o tą wiedzę.

04.10.2019 *1750zł

 

 

DZIEŃ 2 dr Sławomir Karwan

TEMAT: Fizjologia tkanek operowanych i związane z nią praktyczne aspekty zabiegów. Jakie procesy uruchamiasz skalpelem a jakie zatrzymujesz?  Podstawy z fizjologii: jako wprowadzenie do farmakokinetyki i farmakologii, Patofizjologia stresu. Zasady gojenia się ran.

Czynność i budowa komórek tkanki: nerwowej; / dlaczego znieczulenie działa? jaka jest rola ucisku? naciągania?, ból, rodzaje czucia, jak skutecznie znieczulać, gdy już nie możemy podać więcej leku znieczulającego? powikłania,

mięśniowej; / co powodujesz i na co narażasz pacjenta, gdy przetniesz dany mięsień w danej okolicy? jak się goi rana mięśnia? jakich powikłań spodziewać się trwałych i przejściowych?…/

kostnej; charakteryzacja osteoblastów/osteoklastów/osteocytów, wektory sił, unaczynienie kości, jak te wiadomości mają wpływ na przebieg terapii? wykłady prowadzony na przykładach.

receptory; jak je wyłączać? jak oszukiwać? czucie; rodzaje; co czuje pacjent, gdy Ty operujesz? układ hormonalny; dla praktyków: rola w organiźmie, rola w stresie, wstęp do patologii, leki, krew i chłonka: osocze: – rola, fakty i mity, przydatność kliniczna. elementy morfotyczne: krwinki czerwone, białe, płytki krwi, – ich rola dla chirurga praktyka, wybrane zasady fizjologii krążenia krwi – dla chirurga praktyka. 

układy: oddechowy; rola, troska o jego drożność i wydolność podczas zabiegów, trawienny; rola i troska o prawidłowe funkcjonowanie np z powodu zażywanych pozabiegowo leków, krwionośny ze szczególnym uwzględnieniem układu krzepnięcia; wstęp do hemostazy, immunologiczny; kiedy możemy operować, kiedy nie? kiedy stosować antybiotyk, kiedy nie? inne….

FARMAKOLOGIA:

Środki odkażające: nieorganiczne, organiczne, przepisy

Znieczulenia: miejscowe i dodawane do nich np. naczyniozwężające, (klasyfikacja, działanie), ogólne

FARMAKOKINETYK: drogi podania leku w wybranych sytuacjach klinicznych, jaką drogę podania wybrać w danych przypadkach,omówienie drogi wybranych najczęściej stosowanych leków i połączenie tych wiadomości z obrazem klinicznym pacjenta

STRES: czy wiesz, że wg ostatnich doniesień naukowych lekarz stomatolog w swej praktyce poddany jest stresowi o natężeniu jak onkolog?

Fizjologia tkanek operowanych i związane z nią praktyczne aspekty zabiegów.

 Jakie procesy uruchamiasz skalpelem a jakie zatrzymujesz?  

Podstawy z fizjologii: jako wprowadzenie do farmakokinetyki i farmakologii,

Patofizjologia stresu. Zasady gojenia się ran.

 * Czynność i budowa komórek tkanki:

– nerwowej; / dlaczego znieczulenie działa? jaka jest rola ucisku? naciągania?, ból, rodzaje czucia, jak skutecznie znieczulać, gdy już nie możemy podać więcej leku znieczulającego? powikłania,

– mięśniowej; / co powodujesz i na co narażasz pacjenta, gdy przetniesz dany mięsień w danej okolicy? jak się goi rana mięśnia? jakich powikłań spodziewać się trwałych i przejściowych?…/

 kostnej; charakteryzacja osteoblastów/osteoklastów/osteocytów, wektory sił, unaczynienie kości, jak te wiadomości mają wpływ na przebieg terapii? wykłady prowadzony na przykładach.

* receptory; jak je wyłączać? jak oszukiwać?

* czucie; rodzaje; co czuje pacjent, gdy Ty operujesz?

* układ hormonalny; dla praktyków: rola w organiźmie, rola w stresie, wstęp do patologii, leki

* krew i chłonka:

– osocze: – rola, fakty i mity, przydatność kliniczna.

– elementy morfotyczne: krwinki czerwone, białe, płytki krwi, – ich rola dla chirurga praktyka,

– wybrane zasady fizjologii krążenia krwi – dla chirurga praktyka.

* układy:

– oddechowy; rola, troska o jego drożność i wydolność podczas zabiegów,

– trawienny; rola i troska o prawidłowe funkcjonowanie np z powodu zażywanych pozabiegowo leków

– krwionośny ze szczególnym uwzględnieniem układu krzepnięcia; wstęp do hemostazy,

– immunologiczny; kiedy możemy operować, kiedy nie? kiedy stosować antybiotyk, kiedy nie? inne….

FARMAKOLOGIA:

  • Środki odkażające – nieorganiczne – organiczne – przepisy

Znieczulenia – miejscowe i dodawane do nich np. naczyniozwężające, (klasyfikacja, działanie) ogólne

FARMAKOKINETYKA

– drogi podania leku w wybranych sytuacjach klinicznych,

– jaką drogę podania wybrać w danych przypadkach,

– omówienie drogi wybranych najczęściej stosowanych leków i połączenie tych wiadomości z obrazem klinicznym pacjenta.

STRES: czy wiesz, że wg ostatnich doniesień naukowych lekarz stomatolog w swej praktyce poddany jest stresowi o natężeniu jak onkolog?

Zestresowany pacjent lub zestresowany chirurg to większe prawdopodobieństwo powikłań.

STRES: jego wpływ na narządy krytyczne dla życia, rozpoznaj go, to łatwiej będzie mu przeciwdziałać, najtrudniej zwalczać go, gdy już urośnie w siłę, oczami pacjenta i chirurga.

ZASADY GOJENIA SIĘ RANY: Podstawy, Gojenie przez rychłozrost (pierwotne), Gojenie przez ziarninowanie, Gojenie odroczone, Fazy gojenia: Faza zapalenia, Faza wysięku, Faza resorpcji, Faza odbudowy, Faza proliferacji, Faza naprawy

KLASYFIKACJA RAN: Rany czyste, Rany czyste skażone, Rany skażone, Rany zakażone

KLINICZNE SZACOWANIE GOJENIA SIĘ RANY (KLASYFIKACJA KLINICZNA): EHI 1, EHI 2, EHI 3, EHI 4, EHI 5, 

05.10.2019 *1750zł

 

 

SPOTKANIE 2 dr Sławomir Karwan

 

 

TEMAT: Patofizjologia zapalenia, objawy kliniczne, farmakoterapia bólu,farmakologia w hemostazie, chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe,elementy farmakoterapii u kobiet w ciąży.

Farmakoterapia bólu: Niesteroidowe leki przeciwzapalne (siła, czas działania, powinowactwo, chemia). Nieopioidowe leki przeciwbólowe, opioidowe leki przeciwbólowe (podział, charakterystyka), działania niepożądane, interakcje,

farmakologia w hemostazie: skazy krwotoczne, osoczowe, naczyniowe, płytkowe, chorzy leczeni przeciwzakrzepowo, interakcje leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych, farmakologia poekstrakcyjna,

Chemioterapuetyki przeciwdrobnoustrojowe: wskazania, antybiotyki: B-laktamowe, makrolity, tetracykliny, linkosamidy, glikopeptyd, aminoglikozydy, Chinolony, Sulfonamidy, pochodne nitroimidazolu, chemioterapia zakażeń grzybiczych, profilaktyka u zdrowych, profilaktyka w grupach ryzyka,

farmakoterapia u kobiet w ciąży i laktacji: klasyfikacje, leki znieczulające miejscowo, chemioterapeutyki, przeciwbólowe,

algorytm farmakoterapeutyczny przygotowania do zabiegów w wybranych sytuacjach klinicznych: wchłanianie i dystrybucja leków, metabolizm i wydalanie leków, Parametry farmakokinetyczne, Interakcje leków, Dawkowanie, Farmakoterapia w : ciąża, okres karmienia, niewydolność wątroby, niewydolność nerek, leki stosowane w: zaburzeniach wydzielania śliny, chorobach przyzębia, zabiegach chirurgicznych jamy ustnej, profilaktyka i leczenie krwawień, lęk, ból, stres, antybiotyki, leki przeciwgrzybicze, powikłania polekowe, postępowanie farmakologiczne w stanach nagłych.

Zapalenia: warg (cheilitis exfoliativa, Cheilitis actinica, Chelitis glandularis purulenta, cheilitis angularis), jamy ustnej, przyzębia (bardzo szczegółowo), afty (postacie małe i duże), aftozy (zespół Touraine’a, zespół Behcta), pęcherze (bardzo szczegółowo), ziarniniakowatość (gruźlica, sarkoidoza, kiła, promienica), pleśniawki, opryszczkowe, nawracająca opryszczka warg, zakażenia półpaśca, choroba ręka-stopa-usta, ospa wietrzna, Herpangina, Aftoid Pospischilla i Feyrteraa, pęcherzyca, choroba Haileya i Hayleia, Pemfigoid, rumień wielopostaciowy, opryszczkowe zapalenia skóry, linear IgA disease,  Pyostomatitis vegetans 

McCarthy, liszaj, alergiczne, zapalenia języka, stomatitis xerostomica, erytroplakia, leukoplakia

 Patologie w jamie ustnej w przebiegu wybranych chorób ogólnoustrojowych:

Cukrzyca, Białaczka ostra, agranulocytoza, niedokrwistość złośliwa, skrobiawica, rak wodny, choroba Leśniowskiego-Crohna, histiocytoza X (choroba Handa, Schullera i Christiana, choroba Letterera), urazowy ziarniniak kwasochłonny języka, zespół Melkersona i Rosenthala, zespół Wegenera, guzkowate zapalenie płuc, mocznica, AIDS

18.10.2019 *1750zł

 

 

DZIEŃ 2

dr Kamil Nelke

TEMAT: Badanie pacjenta przy fotelu. Odróżnij przypadek operacyjny od nieoperacyjnego pacjenta. Prowadzenie dokumentacji medycznej wg najnowszych przepisów. Zasady monitoringu w gabinecie. Formularze wywiadu, zgód na zabiegi, inne. Choroby ślinianek. Zębopochodne guzy niezłośliwe. Raki zębopochodne.

PRZEPISY: legislacja w gabinecie – najważniejsze wytyczne w uzyskiwaniu świadomej zgody pacjenta na zabieg, błąd medyczny, ubezpieczyłeś się? I co z tego!

DIAGNOSTYKA – wszystkie tematy w oparciu o przypadki kliniczne: Wywiad, techniki wywiadu, Badanie wzrokiem, Badanie dotykiem, Badanie słuchem, Badanie węchem, Badanie stomatologiczne w jednostkach chorobowych,

Choroby ślinianek: ślinotok, suchość w jamie ustnej, sialosis, sialometaplasia necroticans, kamica ślinianek, zapalenie ślinianek (wirusowe, bakteryjne, inne)

Nowotwory ślinianek: gruczolak wielopostaciowy, gruczolaki jednopostaciowe, carcinoma sebaceum, myoepithelioma, gruczolak ślinowy brodawkowy, onkocytoma, gruczolakochłoniak, torbielak brodawkowaty, rak śluzowo-płaskonabłonkowy, rak pęcherzykowy, rak gruczołowo-torbielowy, oblak,, rak gruczołowy, rak płaskonabłonkowy kolczysto komórkowy, rak niezróżnicowany, inne, brodawczak przewodowy odwrócony, choristoma glandulae salivaris, rak przewodów końcowych, torbiele ślinianek

Zębopochodne guzy niezłośliwe: Szkliwiaki (lity/ wielokomorowy, jednokomorowy, delmoplastyczny, obwodowy), Płaskonabłonkowy guz zębopochodny, Wapniejący nabłonkowy guz zębopochodny, Pseudogruczołowy guz zębopochodny, Rogowaciejąco-torbielowaty guz zębopochodny, Włókniak szkliwiakowy, Włókniakozębiak szkliwiakowy, Włókniakozębiniak szkliwiakowy, Zębiak złożony, Zębiak zestawny, Zębiakoszkliwiak, Wapniejący torbielowaty guz zębopochodny, Zębino pochodny guz zawierający komórki-cienie, Włókniak zębopochodny, Śluzak zębopochodny, Kostniwiak, Klasyczny włókniak kostniejący, Młodzieńczy beleczkowaty włókniak kostniejący, Dysplazja włóknista, Dysplazje kostne, Wewnątrzkostna zmiana olbrzymiokomórkowa, Cherub izm (powtórzenie), Torbiel tętniakowa ta kości, Samotna torbiel kostna

Raki zębopochodne: Szkliwiak przerzutujący – Rak szkliwiakowy – typ pierwotny- Rak szkliwiakowy – typ wtórny, wewnątrzkostny – Rak szkliwiakowy – typ wtórny obwodowy – Pierwotny wewnątrzkostny rak płaskonabłonkowy – typ lity – Pierwotny wewnątrzkostny rak płaskonabłonkowy – inne – Jasnokomórkowy rak zębopochodny  Zębopochodny rak zawierający komórki cienie – Włókniakomięsak szkliwiakowy – Włókniakozębiniakomięsak i włókniakozębiakomięsak szkliwiakowy

Patologia języka – Badanie języka – Wady wrodzone języka – Specyficzne zmiany języka – Zmiany języka powstałe na skutek urazów, Schorzenia języka w chorobach systemowyc

Choroby języka o podłożu immunologicznym – Zmiany chorobowe języka o prawdopodobnej etiologii immunologicznej – Zapalenie swoiste języka – Zmiany chorobowe języka o podłożu alergicznym – Zmiany chorobowe języka w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych – Choroby przednowotworowe języka – Nowotwory łagodne – Nowotwory złośliwe

19.10.2019 *1750zł

 

 

SPOTKANIE 3

dr hab.n.med. Jacek Smereka

UWAGA!!!

NOWY TERMIN ZAJĘĆ:

06.03.2020R

POWODEM NOWEGO TERMINU JEST 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJIA:

Najnowsze Trendy w Chirurgii Stomatologicznej

Kraków 8-9.11.2019

Szczegółowe informacje w linku poniżej:

www.cwittdental.pl

TEMAT: Patofizjologia stanów nagłych zagrożeń. Podstawowe czynności resuscytacyjne.

 

08.11.2019

06.03.2020

*1750zł

 

 

DZIEŃ 2

dr hab.n.med. Jacek Smereka

UWAGA!!!

NOWY TERMIN ZAJĘĆ:

07.03.2020R

POWODEM NOWEGO TERMINU JEST 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJIA:

Najnowsze Trendy w Chirurgii Stomatologicznej

Kraków 8-9.11.2019

Szczegółowe informacje w linku poniżej:

www.cwittdental.pl

TEMAT: Znieczulenie miejscowe w stomatologii u pacjentów z grup ryzyka. Zaawansowane czynności resuscytacyjne.

 

09.11.2019

07.03.2020

*1750zł

 

 

SPOTKANIE 4

r.pr. Grzegorz Kozak

Aspekty prawne. 15.11.2019 *1750zł

 

 

DZIEŃ 2

dr Piotr Roszkiewicz

Laser w chirurgii stomatologicznej.

Co to jest laser? 

Budowa i zasada działania laserów 

Rodzaje laserów – która „rodzina” laserów (długość fali) jest „lepsza do danej procedury”, na czym polegają różnice?

Co to są chromofory i jak tę wiedzę wykorzystać to w gabinecie?

Koagulacja, karbonizacja, waporyzacja, ablacja. 

Gęstość energii i głębokość penetracji – do czego są nam potrzebne?

Czy jednym laserem można zrobić „wszystko”? Oddziaływanie laserów na tkanki twarde i na tkanki miękkie?

Który laser wybrać? Jaka długość fali:     Dioda (445nm, 808-980nm)

Nd:YAG (1064nm)

Er:YAG (2780, 2940nm)

Kiedy pracować na parametrach „wpisanych w laser” a kiedy je zmieniać? Kiedy zmiana tych parametrów jest bezpieczna a kiedy nie? Co wpływa na lepszy efekt gojenia i zwiększa bezpieczeństwo zabiegu?

Zastosowanie laserów w:

  • – stomatologii zachowawczej, 
  • – periodontologii (metoda TPT) + 
  • – endodoncji (LAI, PIPS, SWEPS, bezpośrednie odkażanie)
  • – chirurgii tkanek twardych i miękkich

Wady i zalety lasera w gabinecie stomatologicznym.

16.11.2019 *1750zł

 

 

SPOTKANIE 5

dr Radosław Jadach

TEMAT: Badania obrazowe w chirurgii jamy ustnej:

OPG, RTG, RVG, CBCT, MR, CT, USG, PET, endoskopia, scyntygrafia, inne.

Obrazowanie struktur anatomicznych; zalety, ograniczenia, pułapki diagnostyczne. podstawowe reguły

anatomia prawidłowa w obrazowaniu, próchnica zębów, radiologia tkanek przyzębia, okolica przywierzchołkowa i zapalenia kości, anomalie zębowe, urazy szczęki i żuchwy, ocena korzeni i zębów zatrzymanych, szczegółowe zastosowanie zdjęć przylegających, szczegółowe zastosowanie zdjęć przylegających, szczegółowe zastosowanie CBCT, kliniczna ocena przydatności w/w zdjęć w wybranych przypadkach klinicznych, rezonans magnetyczny, ultrasonografia, DSA, Scyntygrafia, Tomografia spiralna z kontrastem, oprogramowanie

Szczegółowe omówienie przydatności klinicznej każdego rodzaju badania, wskazania i przeciwwskazania do ich zastosowania, jak formułować skierowanie, by uzyskać interesujące nas obrazy, jak interpretować uzyskane obrazy w jednostkach chorobowych, jak: Anatomia szczegółowa: zębów, przyzębia, histologia dla praktyków. znaleźć chorobę nie znając jej nazwy? jak współpracować z lekarzami innych specjalizacji? Cytologia, histopatologia, bakteriologia, mykologia

29.11.2019 *1750zł

 

 

DZIEŃ 2

dr Radosław Jadach

TEMAT: Szczegółowe omówienie instrumentarium, przygotowanie przedzabiegowe gabinetu,pola zabiegowego w zależności od rodzaju zabiegu. Zasady doboru instrumentarium do wybranych zabiegów. Zasady pracy każdym z narzędzi. Zasady konserwacji. Znieczulenia w chirurgii stomatologicznej. Choroby zatok obocznych nosa. Choroby nienowotworowe gruczołów ślinowych. ! URAZY

Instrumentarium oraz wyposażenie gabinetu- omówienie wszystkich narzędzi: wady, zalety dla klinicysty, odpowiednie rodzaje narzędzi do zabiegów. Karpule – igły (rodzaje, wskazania, przeciwwskazania – nici – strzykawki, serwety, rękawice, czepki, maski, okulary ochronne, lupy, źródła światła, pęsety mikro, makro, igłotrzymacze mikro, makro, lusterka, rodzaje, zastosowanie,  kubeczki, kody kolorów, wazelina, maść antybiotykowa, sterydowa gaziki, praca z gazikiem, ssaki, końcówki, praca, nożyczki, mikro, makro, praca, skalpele – rodzaje, wskazania, praca, kleje tkankowe, wskazania, opatrunki, adhezyjne i nieadheyjne, retraktory, haki, raspatory, jaie do jaich zabiegów, Luksatory, dźwignie, dłuta perio, mikro, kirety, nakładacze – „apeksy”, skalery, piezotomy, rodzaje końcówek, piły, wiertła, fizjodyspensery, programowanie,  kontenery, autoklawy, turbiny, prostnice, parametry w chirurgii, serwety, rodzaje, wskazania, fartuchy jednorazowe, rodzaje, wiele innych.

Zasady profesjonalnego przygotowania pola operacyjnego, gabinetu, personelu.

Przygotowania przedzabiegowe: Przygotowanie pacjenta, ułożenie, przykrycie . Przygotowanie operatora i asysty do zabiegu, Chirurgiczne mycie i odkażanie rąk, Higieniczne odkażanie rąk, Rękawiczki, rodzaje, zalety i wady, Maseczki i okulary ochronne, ubranie ochronne, nakrycie głowy, dezynfekcja narzędzi, Dezynfekcja powierzchni, Sterylizacja, Postępowanie z odpadami, Pacjent zakażony Postępowanie przed zabiegiem Podczas zabiegu. Po zabiegu.

ZASADY: trzymania narzędzi, pełne omówienie instrumentarium, – posługiwania się narzędziami – konserwacji narzędzi, – mycia, dezynfekcji, sterylizacji i pakietowania narzędzi chirurgicznych, – pracy w lupach, pod mikroskopem w chirurgii, – praca z wykwalifikowaną asystą. Rola (!) asysty! — pracy z aparatem fotograficznym,

ZNIECZULENIE miejscowe: – biologia znieczulanych tkanek – anatomia – Wywiad, – Premedykacja, Instrumentarium:- igły- strzykawki – karpule – sterowane komputerowo, – rodzaje ampułek, – modyfikacje, 

techniki znieczuleń:- zasady ogólne – znieczulenia w prewencji bólu       – znieczulenia diagnostyczne – zasady pracy z igłą sztywną i giętką, modyfikacje, – rola ucisku – rola masażu – stabilizacja znieczulanej okolicy  aspiracja – kiedy i gdzie? – techniki podtrzymania znieczulenia w sytuacjach przekroczenia dawki dozwolonej, – pozytywne interakcje leków: mała dawka długi czas działania, – niebezpieczne mity, – zasady znieczulania bezbolesnego, – znieczulenie wyrostka zębodołowego w każdym sekstancie – znieczulenie tkanek miękkich: język, wargi policzki, podniebienie, dno jamy ustnej, – znieczulenie dokostne – znieczulenia dooznębnowe – znieczulenia nasiękowe (standardowe) – znieczulenia przewodowe – znieczulenia powierzchniowe, – znieczulenia domiazgowe,

– Znieczulanie ropni, – Znieczulanie ran, – Znieczulanie przed biopsją  guzów – Znieczulanie guzów naczyniowych,

CHOROBY ZATOK OBOCZNYCH NOSA diagnostyka i leczenie – fizjologia zatok szczękowych, – zębopochodne choroby zatok szczękowych: etiologia, diagnostyka, leczenie, – urazy zatok szczękowych – przetoki, – przypomnienie nowotworów zatok szczękowych, 

CHOROBY GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH: diagnostyka i leczenie

– rola śliny – przypomnienie anatomii, histologii, – zapalenia ślinianek, – urazy ślinianek,

– sialopatie, – kamice ślinianek i przewodów wyprowadzających, – przypomnienie nowotworów ślinianek,

Urazy; – mechanika urazów tkanek miękkich – mechanika urazów tkanek twardych – algorytm pierwszej pomocy w urazach, – zabezpieczenie miejsca zdażenia – zabezpieczenie uszkodzonych miejsc ciała, – techniki replantacyjne – techniki repozycji wyrostka zębodołowego bezzębnego i z zębami.

30.11.2019 *1750zł

 

 

SPOTKANIE 6

dr Sławomir Karwan

TEMAT: Egzodoncja. Wykłady.

CHIRURGICZNE USUWANIE ZĘBA:

– Mechanika rozwierania szczęk,
– Kiedy usuwać zęba a kiedy leczyć?
– Badania radiologiczne w wielu przypadkach klinicznych,
– Przygotowanie ogólne do usunięcia zęba,
– Przygotowanie miejscowe do usunięcia zęba,
– Przygotowanie jamy ustnej do usunięcia zęba,
– Przygotowanie lekarza do zabiegu,
– Wskazania ogólne do usunięcia zęba,
– Wskazania miejscowe do usunięcia zęba,
– Przeciwwskazania ogólne do usunięcia zęba,
– Przeciwwskazania miejscowe do usunięcia zęba,
– Pozycja lekarza i pacjenta podczas zabiegów ekstrakcyjnych,
– Narzędzia do usuwania zębów w konkretnych przypadkach klinicznych,
– Techniki proste i zaawansowane usuwania:

– korzeni zębów

– zębów zatrzymanych: siekaczy, kłów przedtrzonowych, trzonowych dolnych

– zębów zatrzymanych: siekaczy, kłów przedtrzonowych, trzonowych górnych

– usuwanie zębów w skazach krwotocznych,
– krwawienie w trakcie usuwania zęba,
– krwawienie po usunięciu zęba, wczesne, późne,
– usuwanie zębów u pacjentów leczonych antykoagulantami,
– wszystkie techniki zachowania hemostazy,
– techniki zachowania objętości zębodołu
– radektomie, 

– hemisekcje,
– leczenie ropni zębopochodnych i usuwanie zębów przyczynowych,

Techniki replantacji zębów: – Wskazania i przeciwwskazania- klasyfikacja – techniki zabiegowe w każdej z grup zębowych, – współpraca z ortodontą i endodontą, – rokowanie

Zarządzanie powikłaniami

– techniki prewencji bólu i krwawienia – leczenie zapalenia zębodołu, – leczenie zwichnięcia żuchwy podczas czynności ekstrakcyjnych, – przemieszczenie zęba w tkankach – przemieszczenie zęba do gardła, przełyku lub tchawicy, – usuwanie zębów u pacjentów po urazach, – usuwanie zębów, których korzenie tkwią w świetle torbieli, – usuwanie zębów u pacjentów z rozszczepami, – usuwanie zębów u pacjentów w leczeniu interdyscyplinarnym, – usuwanie zębów jak prewencja ognisk zapalnych w sanacji względnej i bezwzględnej,- usuwanie zębów we współpracy z lekarzem protetykiem, – usuwanie zębów we współpracy z lekarzem ortodontą, – wczesne powikłania po usunięciu zęba, – późne powikłania po usunięciu zęba. – techniki separacyjne, instrumentarium, wskazania, przeciwwskazania, – szczegółowe techniki współpracy z asystą,  – farmakoterapia przedzabiegowa, w trakcie zabiegu i po zabiegowa,

– techniki prewencji bólu i krwawienia – leczenie zapalenia zębodołu, – leczenie zwichnięcia żuchwy podczas czynności ekstrakcyjnych, – przemieszczenie zęba w tkankach – przemieszczenie zęba do gardła, przełyku lub tchawicy, – usuwanie zębów u pacjentów po urazach, – usuwanie zębów, których korzenie tkwią w świetle torbieli, – usuwanie zębów u pacjentów z rozszczepami, – usuwanie zębów u pacjentów w leczeniu interdyscyplinarnym, – usuwanie zębów jak prewencja ognisk zapalnych w sanacji względnej i bezwzględnej,- usuwanie zębów we współpracy z lekarzem protetykiem, – usuwanie zębów we współpracy z lekarzem ortodontą, – wczesne powikłania po usunięciu zęba, – późne powikłania po usunięciu zęba. – techniki separacyjne, instrumentarium, wskazania, przeciwwskazania, – szczegółowe techniki współpracy z asystą,  – farmakoterapia przedzabiegowa, w trakcie zabiegu i po zabiegowa

13.12.2019 *1750zł

 

 

DZIEŃ 2

dr Sławomir Karwan

TEMAT: Egzodoncja c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem, ZABIEGI.

– powikłania podczas usuwania zęba – przypadki kliniczne – etiopatogeneza przetoki ustno-zatokowej: – techniki diagnozowania, – techniki zamykania, – techniki prewencji bólu i krwawienia

 ZABIEGI.

14.12.2019 *1750zł

 

 

SPOTKANIE 7

dr Klaudiusz Łuczak

TEMAT: Patofizjologia i patomorfologia, terminologia opisowa i diagnostyczna, zasady współpracy z histopatologiem, patologie w jamie ustnej w przebiegu wybranych chorób ogólnoustojowych. Rogowacenie białe błony śluzowej jamy ustnej, uwarunkowane genetycznie, nienowtworowe i nowotworowe rozrosty nabłonka, nienabłonkowe nienowotworowe i nowotworowe rozrosty błony śluzowej. Wady wrodzone czaszki twarzowej i ich objawy w jamie ustnej. Choroby genetyczne i wrodzone zębów. Nieprawidłowości.

Terminologia opisowa i diagnostyczna: – Plama, – plamka, – nadżerka, – owrzodzenie, – blizna, – szczelina, – pęcherz, – przetoka,  – grudka, – płytka, – guzek, – guz, – pęcherzyk, – torbiel, – krosta – charakterystyka, zasady opisu badania histopatologicznego.

Zaburzenia w krążeniu jako wstęp do zasad i technik utrzymania hemostazy

– Krwotok – Zakrzepica – Zator – Niedokrwienie – Zawał – Obrzęk

ZASADY UTRZYMANIA HEMOSTAZY:

– przypomnienie: fizjologia układu krzepnięcia, – znajomość anatomii, – znaczenie kompetencji lekarza i asysty, – rola wywiadu, – rola technik zabiegowych, – czynniki nieprzewidywalne, – nie umiem, ale i tak mogę pomóc pacjentowi, – mity, – farmakologiczne 

(chemiczne), – wykorzystanie wysokiej i niskiej temperatury, – elektryczne, – mechaniczne, – zabiegowe, – ultradźwiękowe, – techniki mieszane – kontrola w trakcie zabiegu i pozabiegowa,

Zasady pobierania wycinków do badania histopatologicznego:

– zasady znieczulania operowanej okolicy – wskazania i przeciwwskazania do biopsji

– diagnostyka przedzabiegowa (obrazowa, aspiracyjna, wymazowa) – techniki zabiegowe w zależności od okolicy: a. tkanki miękkie: policzek, wargi, skóra, język, dziąsło, błona śluzowa podniebienia miękkiego i twardego, dno jamy ustnej , b. tkanki twarde: guzy kości wyrostków zębodołowych: szczęki i żuchwy, sklepienie podniebienia twardego, – zasady biopsji w zależności od charakteru klinicznego guza, jego lokalizacji, wielkości, – zasady utrzymania hemostazy – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, – współpraca z ośrodkami o najwyższym stopniu referencyjności

Wady wrodzone czaszki twarzowej i ich objawy w jamie ustnej:

– dysplasia ectodermalis hereditaria – zespół Christa i Siemensa – zespół Ellisa i van Crevelda

– zespół Hallermanna i Streifa – lobodontia – zespół ustno-twarzowo-palcowy – zespół RIegera – zespół Blocha i Sulzbergera – zespół Urbacha i Wiethego – zespół Bööka

Choroby genetyczne i wrodzone zębów: – anodontia – hypodontia – dentes reinclusi – dentitio difficilis, – dens neonatalis – dentes decidui seu lactei persistentes – dentitio tertia – hyperodontia, mesiodens – dysplasia dentini / dentinogenesis imperfecta – hypoplasia, dysplasia enameli – amelogenesis imperfecta, 

Nieprawidłowości szkliwa towarzyszące zespołom: – epidermolysis bullosa – mukopolysacharydosis – sclerosis tuberosa – zespół szkliwo-paznokcie-gruczoły potowe – zespół włosy-zęby-kość – vitamin D refraktory rickets-  snow capped teeth

Nieprawidłowości budowy zębów:

– dens multicuspidalis – metachoresis – dens persistens – odontomata – dens invaginatus – odontoma compositum – enemaloma – taurodoncja – dentes fusi – dentes gemini – dentes concreto – Rhizomicria – microdontia,

Rogowacenia białe błony śluzowej jamy ustnej:

– leukoplakia (wszystkie jej odmiany) -brodawkowate – mozaikowe (tzw. pstre0 – białe włochate – na tle ścierania – bielnica – odsłoneczne

Rogowacenia uwarunkowane genetycznie

– leukoedema – znamię białe gąbczaste – grudkowe zespół Jadassohna i Lewandowsky-iego

– tylosis – dyskeratosis congenita (z. Zinssera, Engmana i Cole’a)

Inne: – liszaj płaski – liszaj rumieniowaty-  łuszczyca

20.12.2019 *1750zł

 

 

DZIEŃ 2

dr Klaudiusz Łuczak

TEMAT: Nowotwory wywodzące się z tkanki łącznej. Nowotwory pochodzenia nerwowego. Nowotwory układu odpornościowego. Nowotwory pochodzenia mięśniowego. Nowotwory pochodzenia naczyniowego. Następstwo nadczynności przytarczyc. Nienowotworowe i nowotworowe rozrosty w kości żuchwy i szczęk. Nowotwory kości twarzy.

Nienowotworowe i nowotworowe rozrosty nabłonka jamy ustnej:

– keratoacanthoma – papilloma planoepitheliale – verruca vulgaris – condyloma acuminatum

– rak jamy ustnej (ogólnie)

Nienabłonkowe nienowotworowe i nowotworowe rozrosty błony śluzowej jamy ustnej:

Nadziąślaki: – polipowaty rozrost włóknisty błon śluzowej – włókniak wapniejący obwodowy

– granuloma pyogenicum teleangiectaticum – nadziąślak olbrzymiokomórkowy – nadziąślak wrodzony – włókniakowatość dziąseł

Nowotwory wywodzące się z tkanki łącznej: – włókniak – histiocytoma – włókniak mięsakowy – tłuszczak – xanthoma verruciforme – chrzęstniak

Nowotwory pochodzenia nerwowego: – słoniak – włókniakonerwiak – guz Abrikosowa – nerwiak poamputacyjny

Nowotwory pochodzenia mięśniowego

– mięśniak gładko komórkowy – mięśniak prążkowano komórkowy

Nowotwory pochodzenia naczyniowego – naczyniak krwionośny – zespół Oslera, Rendu i Webera – zespół Sturgego, Kalischera i Webera – zespół Marfucciego- naczyniak chłonny – Mięsak Kaposiego

Nowotwory układu odpornościowego

– Chłoniak – Chłonia Burkitta – ziarnica złośliwa i Histiocytoza X – szpiczak samotny

Inne: – czerniak złośliwy – potworniak

Nienowotworowe i nowotworowe rozrosty w kości żuchwy i szczęk

– włókniak pochodzenia niezębowego, – włókniak kostniejący – włókniak zębopochodny

– włókniak szkliwiakowy – fibrosarcoma ameloblasticum – dysplazja włóknista

– cherubinkowatość-  ziarniniak olbrzymiokomórkowy – osteoclastoma

Następstwo nadczynności przytarczyc:

– naczyniak – osłoniak i włókniakonerwiak – melanoameloblastoma

Nowotwory kości twarzy

  Kostniak, – tori orales – torus palatinus – osteosarcoma – osteoid osteoma – osteoblastoma- chondroma – chondrosarcoma

21.12.2019 *1750zł

 

 

SPOTKANIE 8

dr Radosław Jadach

TEMAT: Periodontologia. Wykłady.

– Anatomia (szczegółowo), klasyfikacje – Wymagania sprzętowe do mikrochirurgii periodontologicznej, – Lupy, mikroskopy, porównanie – Narzędzia do mikrochirurgii, zestawy rekomendowane – Ćwiczeni praktyczne z i bez powiększenia, – Zasady gojenia się rany – przypomnienie – Diagnostyka – Etap higienizacyjny – Etap korekcyjny – Leczenie podtrzymujące – Profilaktyka: bólu, lęku, obrzęków, antybakteryjna, – przypomnienie. – Wrzodziejące zapalenie dziąseł i przyzębia, – Ropnie przyzębne

Choroby dziąseł modyfikowane z płytką nazębną

– Zapalenia dziąseł wywołane wyłącznie przez płytkę nazębną: – Bez innych czynników miejscowych – Z obecnością innych czynników miejscowych

Choroby dziąseł modyfikowane przez czynniki ogólne:

Związane z układem hormonalnym: – pokwitaniowe zapalenie dziąseł

– zapalenie dziąseł związane z cyklem menstruacyjnym – choroby dziąseł w przebiegu cukrzycy,

związane z chorobami krwi: – zapalenie dziąseł w przebiegu białaczek- w przebiegu innych chorób krwi

choroby dziąseł modyfikowane przez leki:

– polekowe rozrostowe zapalenie dziąseł, – polekowe zapalenie dziąseł, choroby dziąseł modyfikowane zaburzeniami w odżywianiu

Choroby dziąseł nie związane z płytką nazębną – Choroby dziąseł związane z infekcją jamy ustnej – Choroby dziąseł uwarunkowane genetycznie

Objawy dziąsłowe w przebiegu chorób ogólnoustrojowych: – zaburzenia śluzówkowo-skórne  reakcje alergiczne – zmiany patologiczne dziąseł pochodzenia urazowego

Przewlekłe zapalenie przyzębia

W zależności od miejsca – Zlokalizowane – Uogólnione

 W zależności od zaawansowania – Łagodne – Średnio zaawansowane – Zaawansowane

Agresywne zapalenie przyzębia  Zlokalizowane – Uogólnione

Zapalenie przyzębia w przebiegu chorób ogólnych – Związane z chorobami hematologicznymi – Związane z chorobami i zespołami genetycznymi – Związane z innymi chorobami systemowymi

Ostre stany przyzębia – Martwiczo-wrzodziejące: – Dziąseł – Przyzębia – Ropnie w przyzębiu – Zespoły Endo-periodontalne

 Wady wrodzone lub nabyte – Nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowe – Recesje dziąsła – Brak dziąsła zębodołowego- Płytki przedsionek jamy ustnej- Nieprawidłowe przyczepy wędzidełek/mięśni- zmiany w przyzębiu wywołane urazem zgryzowym – pierwotny uraz zgryzowy – wtórny uraz zgryzowy

10.01.2020 *1750zł

 

 

DZIEŃ 2

dr Radosław Jadach

TEMAT: Periodontologia c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem. 11.01.2020 *1750zł

 

 

SPOTKANIE 9

dr Radosław Jadach

TEMAT: Chirurgia resekcyjna c.d. Wykłady. Piezochirurgia. Resekcje. Hemisekcje. Radektomie.

PIEZOCHIRURGIA: – wprowadzenie w technologię oraz instrumentarium, – zasady osteotomii, cięcie selektywne, – ekstrakcje zębów, – wydłużanie koron klinicznych, – techniki rozszczepiania wyrostków zębodołowych w każdym sekstancie, – techniki pracy w podnoszeniu dna zatok szczękowych, – techniki pracy w osteodystrakcji – techniki pracy w płatach kostno-okostnowych, – techniki pracy w lateralizacji nerwu zębodołowego dolnego, – techniki pobierania przeszczepów,

*** Nowa klasyfikacja kości,

– Techniki wykonywania łoża implantacyjnego, – Mikrochirurgia ortodontyczna – kortykotomie, sterowanie ruchami zębów, – Techniki pracy w transplantacjach zębów, – Techniki pracy podczas usuwania zębów zatrzymanych, – Techniki pracy w pozyskiwaniu kości autogennej, – Osteoplastyka w wybranych przypadkach klinicznych,

Resekcje. Hemisekcje. Radektomie:

– diagnostyka – klasyfikacja – dobór metody do przypadku – instrumentarium – współpraca z endodontą, ortodontą, protetykiem – techniki uzyskiwania dostępu do wierzchołka korzenia we wszystkich grupach zębów szczęki i żuchwy – praca w obecności nerwu zębodołowego dolnego, praca w sąsiedztwie zatoki szczękowej – praca od strony podniebiennej, – praca w odcinku estetycznym i fonetycznym – opieka nad raną,

24.01.2020 *1750zł

 

 

DZIEŃ 2

dr Radosław Jadach

TEMAT: Chirurgia resekcyjna c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem, zabiegi. 25.01.2020 *1750zł

 

 

SPOTKANIE 10

dr Sławomir Karwan

TEMAT: Torbiele. Resekcyjna chirurgia kostna i alweoplastyka. Resekcyjne leczenie furkacji .

TORBIELE – Cystis vera – Torbiele zapalne: – Przywierzchołkowa – Resztkowa – Przyzębowa – Torbiele rozwojowe: – Rogowaciejąca – Zawiązkowa – Pierwotna – Dziąsłowa – Okołozębowa boczna – cystis spuria – Torbiele nie związane z zębami: – Torbiel brodawki podniebiennej – Torbiel przewodu nosowo-podniebiennego – Torbiel gałeczkowo-szczękowa – Torbiel nosowo-gardłowa – Torbiele środkowe podniebienia i żuchwy – torbiele ślinianek – torbiele szyi: – Torbiel boczna – Torbiel środkowa – Torbiel z nabłonkiem typu żołądkowego – Torbiel skórzasta. – Torbiel naskórkowa- torbiele kostne – Torbiel krwotoczna – Torbiel tętniakowata – Torbiel tzw statyczna, czyli utajona

Do powyższych: – diagnostyka – postępowanie terapeutyczne, – techniki uzyskiwania dostępu, – cystektomie, – zabiegi towarzyszące (augmentacja, regeneracja) – gojenie, – opieka nad raną i kontrola, – wyniki odległe, 

Resekcyjna chirurgia kostna i alweoplastyka.

– Wprowadzenie, cel, wskazania i przeciwwskazania

Metody: – Osteoplastyka, – Ostektomia – Zalety i wady, powikłania i wyniki odległe

 Resekcyjne leczenie furkacji

– Cel, wskazania i przeciwwskazania – Metody – Amputacja – Resekcja korzenia – Hemisekcja . – Premolaryzacja (separacja) – Tunelizacja – – Zalety i wady, powikłania oraz wyniki odległe postępowania resekcyjnego

07.02.2020 *1750zł

 

 

DZIEŃ 2

dr Sławomir Karwan

TEMAT: Chirurgia resekcyjna c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem, zabiegi. 08.02.2020 *1750zł

 

 

Informacje dodatkowe

Semestr dla Słuchaczy z OSA = 10 spotkań, czyli 20 dni

27,500.00