+48 501 939 675
biuro@oralsurgery.pl

SZKOLENIE 22-23.02.2019

Temat: Badania obrazowe w chirurgii jamy ustnej. Patofizjologia zapalenia, objawy kliniczne, farmakoterapia bólu, farmakologia w hemostazie, chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe w chirurgii stomatologicznej.

Data: 22-23.02.2019

Miejsce kursu: Klinika Dental Salon ul. Horbaczewskiego 53a, 54-130 Wrocław

Godzina: 9:00 – 18:00

Ilość miejsc: ograniczona

Cena: 3 500 zł (dwa dni)

Prowadzący: dr Radosław Jadach

KONTAKT: Karolina Dzierzkowska 501 939 675 lub biuro@oralsurgery.pl 

ZAPISY NA SZKOLENIE ODBYWAJĄ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ Z PRAWEJ STRONY

Dzień 1:

OPG, RTG, RVG, CBCT, MR, CT, USG, PET, endoskopia, scyntygrafia, inne.

Obrazowanie struktur anatomicznych; zalety, ograniczenia, pułapki diagnostyczne. podstawowe reguły

anatomia prawidłowa w obrazowaniu, próchnica zębów, radiologia tkanek przyzębia, okolica przywierzchołkowa i zapalenia kości, anomalie zębowe, urazy szczęki i żuchwy, ocena korzeni i zębów zatrzymanych, szczegółowe zastosowanie zdjęć przylegających, szczegółowe zastosowanie zdjęć przylegających, szczegółowe zastosowanie CBCT, kliniczna ocena przydatności w/w zdjęć w wybranych przypadkach klinicznych, rezonans magnetyczny, ultrasonografia, DSA, Scyntygrafia, Tomografia spiralna z kontrastem, oprogramowanie

Szczegółowe omówienie przydatności klinicznej każdego rodzaju badania, wskazania i przeciwwskazania do ich zastosowania, jak formułować skierowanie, by uzyskać interesujące nas obrazy, jak interpretować uzyskane obrazy w jednostkach chorobowych, jak: Anatomia szczegółowa: zębów, przyzębia, histologia dla praktyków. znaleźć chorobę nie znając jej nazwy? jak współpracować z lekarzami innych specjalizacji? Cytologia, histopatologia, bakteriologia, mykologia

Dzień 2:

Patofizjologia zapalenia, objawy kliniczne, farmakoterapia bólu, farmakologia w hemostazie, chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe, elementy farmakoterapii u kobiet w ciąży.

Farmakoterapia bólu: Niesteroidowe leki przeciwzapalne (siła, czas działania, powinowactwo, chemia). Nieopioidowe leki przeciwbólowe, opioidowe leki przeciwbólowe (podział, charakterystyka), działania niepożądane, interakcje,

Farmakologia w hemostazie: skazy krwotoczne, osoczowe, naczyniowe, płytkowe, chorzy leczeni przeciwzakrzepowo, interakcje leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych, farmakologia poekstrakcyjna,

Chemioterapuetyki przeciwdrobnoustrojowe: wskazania, antybiotyki: B-laktamowe, makrolity, tetracykliny, linkosamidy, glikopeptyd, aminoglikozydy, Chinolony, Sulfonamidy, pochodne nitroimidazolu, chemioterapia zakażeń grzybiczych, profilaktyka u zdrowych, profilaktyka w grupach ryzyka.

Farmakoterapia u kobiet w ciąży i laktacji: klasyfikacje, leki znieczulające miejscowo, chemioterapeutyki, przeciwbólowe,

Algorytm farmakoterapeutyczny przygotowania do zabiegów w wybranych sytuacjach klinicznych: wchłanianie i dystrybucja leków, metabolizm i wydalanie leków, parametry farmakokinetyczne, interakcje leków, dawkowanie, farmakoterapia w: ciąży, okresie karmienia, niewydolność wątroby, niewydolność nerek, leki stosowane w: zaburzeniach wydzielania śliny, chorobach przyzębia, zabiegach chirurgicznych jamy ustnej, profilaktyka i leczenie krwawień, lęk, ból, stres, antybiotyki, leki przeciwgrzybicze, powikłania polekowe, postępowanie farmakologiczne w stanach nagłych.

Zapalenia: warg (cheilitis exfoliativa, Cheilitis actinica, Chelitis glandularis purulenta, cheilitis angularis), jamy ustnej, przyzębia (bardzo szczegółowo), afty (postacie małe i duże), aftozy (zespół Touraine’a, zespół Behcta), pęcherze (bardzo szczegółowo), ziarniniakowatość (gruźlica, sarkoidoza, kiła, promienica), pleśniawki, opryszczkowe, nawracająca opryszczka warg, zakażenia półpaśca, choroba ręka-stopa-usta, ospa wietrzna, Herpangina, Aftoid Pospischilla i Feyrteraa, pęcherzyca, choroba Haileya i Hayleia, Pemfigoid, rumień wielopostaciowy, opryszczkowe zapalenia skóry, linear IgA disease,  Pyostomatitis vegetans

McCarthy, liszaj, alergiczne, zapalenia języka, stomatitis xerostomica, erytroplakia, leukoplakia

Patologie w jamie ustnej w przebiegu wybranych chorób ogólnoustrojowych: Cukrzyca, Białaczka ostra, agranulocytoza, niedokrwistość złośliwa, skrobiawica, rak wodny, choroba Leśniowskiego-Crohna, histiocytoza X (choroba Handa, Schullera i Christiana, choroba Letterera), urazowy ziarniniak kwasochłonny języka, zespół Melkersona i Rosenthala, zespół Wegenera, guzkowate zapalenie płuc, mocznica, AIDS.

Formularz Zgłoszeniowy Na Szkolenie

 

  Imię i Nazwisko (obowiązkowe)

  Miasto (obowiązkowe)

  Tytuł naukowy (obowiązkowe)

  Tytuł zawodowy (obowiązkowe)

  NWZ (7 cyfr) (obowiązkowe)

  Email (obowiązkowe)

  [recaptcha]