Wykładowca

Kamil Nelke

dr n. med.

dr n. med.

2010 r. Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego AM we Wrocławiu. Ukończył studia doktoranckie WLKP, był Asystentem w Zakładzie Anatomii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie prowadził badania i obronił jako pierwszy na Wydziale WSL z wyróżnieniem pracę doktorską o tematyce: Estetyka twarzy u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgii ortognatycznej. Młodszy lekarz kliniczny w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, lekarz rezydent w trakcie specjalizacji w oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym/4WSK/ we Wrocławiu. Autor i współautor licznych publikacji naukowych, min. Onkologii głowy i szyi, wad wrodzonych i rozwojowych (przerostowych, asymetrycznych i hipoplazji) kości twarzy w tym żuchwy, badań i profilaktyki onkologicznej rejonu jamy ustnej i twarzy, ocenie i wykrywaniu zmian przednowotworowych, skojarzonego leczenia chirurgicznego oraz innych (pkt.KBN=575, IF=19,489, Hirsh-3, Prace oryginalne-18). Stypendysta i stażysta w renomowanych ośrodkach, min. we Francji, Belgi, Niemczech i Węgrzech na oddziałach Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej. Ukończył Studia Prawa Medycznego UWR. Wykładowca i instruktor podczas pierwszego polskiego kursu kadawerowego na preparatach nieutrwalonych z zakresu chirurgii ortognatycznej. Certyfikowany lekarz ITLS, czlonek EACMFS, Inspektor RODO, GCP.